ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 96166
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dysolobium grande (Benth.) Prain
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4351
Collected date

วันที่เก็บ

16 Nov 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in deciduous forest. Flower purple. Pod green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

340
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4308 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Nanakorn et al. 4308
2. 16147 Dysolobium grande (Benth.) Prain N. Drechsler, C. Scholz 7
3. 19166 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Saemyarm 111
4. 50207 Dysolobium grande (Benth.) Prain J.F. Maxwell 10-48
5. 52456 Dysolobium grande (Benth.) Prain Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1156
6. 60939 Dysolobium grande (Benth.) Prain Ling Shein Man 087708
7. 61392 Dysolobium grande (Benth.) Prain Law Shein 088377
8. 61516 Dysolobium grande (Benth.) Prain Ling Shein Man 087158
9. 61711 Dysolobium grande (Benth.) Prain Ling Shein Man 087600
10. 72350 Dysolobium grande (Benth.) Prain Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095263
11. 72931 Dysolobium grande (Benth.) Prain M. Norsaengsri 10712
12. 72975 Dysolobium grande (Benth.) Prain M. Norsaengsri 10756
13. 84620 Dysolobium grande (Benth.) Prain P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3862
14. 86697 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Tanming 993
15. 88275 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Pongamornkul 5281
16. 95318 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4130
17. 95443 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5105
18. 96068 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4252
19. 96249 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4434
20. 101788 Dysolobium grande (Benth.) Prain P. Panyadee & W. Pongamornkul 088
21. 105935 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Pongamornkul 6411
22. 107299 Dysolobium grande (Benth.) Prain C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-058
23. 110352 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5469
24. 111952 Dysolobium grande (Benth.) Prain Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9188
25. 112020 Dysolobium grande (Benth.) Prain Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9115
26. 112156 Dysolobium grande (Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8789
27. 112160 Dysolobium grande (Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8800
28. 112226 Dysolobium grande (Benth.) Prain Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8875
29. 121395 Dysolobium grande (Benth.) Prain W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1015

ปิด

QR code