ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97659
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2489
Collected date

วันที่เก็บ

12 Mar 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

6900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97650 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2085
2. 97651 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2078
3. 97652 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2072
4. 97657 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2068
5. 97658 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2065
6. 97660 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 4683
7. 97661 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2255
8. 97662 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2254
9. 97663 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2205
10. 97664 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2248
11. 97665 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 1585
12. 97666 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2164
13. 97667 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 2163
14. 102981 Pertusaria alboaspera A.W.Archer & Elix var. tetraspora Jariangprasert Sureeporn Jariangprasert 5760

ปิด

QR code