ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97680
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2762
Collected date

วันที่เก็บ

17 Sep 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1260
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97676 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1546
2. 97677 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1516
3. 97678 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1403
4. 97679 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2763
5. 97681 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2757
6. 97682 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2743
7. 97683 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1682
8. 97684 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3479
9. 97685 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3446
10. 97686 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4442
11. 97687 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4408
12. 97688 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1528
13. 97689 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3332
14. 97690 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3714
15. 97691 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1737
16. 97692 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2990
17. 97693 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4862
18. 97694 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2625
19. 100237 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5365
20. 100239 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5375
21. 100410 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5226
22. 103039 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4990
23. 103323 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5146
24. 124182 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2744
25. 124183 Pertusaria amara (Ach.) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3523

ปิด

QR code