ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97784
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 1704
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

360
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

219    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
2. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
3. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
4. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
5. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
6. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
7. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
8. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
9. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
10. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
11. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
12. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
13. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
14. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
15. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
16. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
17. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
18. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
19. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
20. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
21. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
22. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
23. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
24. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
25. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
26. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
27. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
28. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
29. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
30. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
31. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
32. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
33. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
34. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
35. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
36. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
37. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
38. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
39. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
40. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
41. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
42. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
43. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
44. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
45. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
46. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
47. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
48. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
49. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
50. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
51. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
52. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
53. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
54. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
55. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
56. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
57. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
58. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
59. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
60. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
61. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
62. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
63. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
64. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
65. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
66. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
67. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
68. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
69. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
70. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
71. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
72. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
73. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
74. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
75. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
76. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
77. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
78. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
79. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
80. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
81. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
82. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
83. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
84. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
85. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
86. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
87. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
88. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
89. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
90. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
91. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
92. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
93. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
94. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
95. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
96. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
97. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
98. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
99. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
100. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
101. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
102. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
103. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
104. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
105. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
106. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
107. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
108. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
109. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
110. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
111. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
112. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
113. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
114. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
115. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
116. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
117. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
118. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
119. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
120. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
121. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
122. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
123. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
124. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
125. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
126. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
127. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
128. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
129. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
130. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
131. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
132. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
133. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
134. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
135. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
136. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
137. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
138. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
139. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
140. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
141. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
142. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
143. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
144. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
145. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
146. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
147. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
148. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
149. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
150. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
151. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
152. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
153. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
154. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
155. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
156. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
157. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
158. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
159. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
160. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
161. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
162. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
163. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
164. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
165. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
166. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
167. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
168. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
169. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
170. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
171. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
172. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
173. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
174. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
175. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
176. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
177. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
178. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
179. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
180. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
181. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
182. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
183. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
184. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
185. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
186. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
187. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
188. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
189. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
190. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
191. 103106 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
192. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
193. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
194. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
195. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
196. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
197. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
198. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
199. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
200. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
201. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
202. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851
217. 120137 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5348
218. 120143 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5358
219. 120165 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5343

ปิด

QR code