ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97937
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria cicatricosa Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4594
Collected date

วันที่เก็บ

24 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1580
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97936 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1519
2. 97938 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1523
3. 97939 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1723.1
4. 97940 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1522.1
5. 97941 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3745
6. 97942 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1513
7. 97943 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4596
8. 97944 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4595
9. 97945 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3475
10. 97946 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3750
11. 97947 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4598
12. 97948 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3545
13. 97949 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4272
14. 97950 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4016
15. 97951 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1778
16. 97952 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4734
17. 97953 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4722
18. 97954 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4733
19. 97955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1624
20. 97956 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1839
21. 97957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4637
22. 97958 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4648
23. 97959 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1800
24. 97960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4745
25. 97961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4694
26. 97963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4296
27. 97964 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4645
28. 97965 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2413
29. 97966 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4565
30. 97967 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1678
31. 97968 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1669
32. 97969 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1767
33. 97970 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2407
34. 97971 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1776
35. 97972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1677
36. 97973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2431
37. 97974 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4264
38. 97975 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2222
39. 97976 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2275
40. 97977 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2280
41. 97978 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3175
42. 97979 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4349
43. 97980 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4358
44. 97981 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4384
45. 97982 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4383
46. 97983 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4379
47. 97984 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4378
48. 97985 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4141
49. 97986 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4345
50. 97987 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4355
51. 97988 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4344
52. 97989 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4330
53. 97990 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4284
54. 97991 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3404
55. 97992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3754
56. 97993 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2277
57. 97994 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2285
58. 97995 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2007
59. 97996 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1921
60. 97997 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2101
61. 97998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2498
62. 97999 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2919
63. 98000 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4290
64. 98001 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2496
65. 98002 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2559
66. 98003 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2497
67. 98004 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1799
68. 98005 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2292
69. 98006 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2194
70. 98007 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4007
71. 98008 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2195
72. 98009 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4287
73. 98010 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3752
74. 98011 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4440
75. 98012 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2320
76. 98013 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4591
77. 98014 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4515
78. 98015 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4436
79. 98016 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4441
80. 98017 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4564
81. 100258 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5399
82. 100385 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5553
83. 100411 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5259
84. 100420 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5238
85. 100439 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5258
86. 100471 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5312
87. 102890 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5828
88. 103154 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4191
89. 102955 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5705
90. 102957 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5707
91. 102960 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5710
92. 102961 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5711
93. 102962 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5712
94. 102963 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5713
95. 102972 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5728
96. 102973 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5730
97. 102992 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5774
98. 102998 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5783
99. 103245 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3469
100. 103360 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5176
101. 103428 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4662
102. 120221 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5966
103. 120289 Pertusaria cicatricosa Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5729

ปิด

QR code