ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 98037
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria cinchonae Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3069
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

660
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98019 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3276
2. 98020 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1549
3. 98021 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1550
4. 98022 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1545
5. 98023 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3379
6. 98024 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4435
7. 98025 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3643
8. 98026 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3300
9. 98027 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3023
10. 98028 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4205
11. 98029 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4448
12. 98030 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3377
13. 98031 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3376
14. 98032 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4036
15. 98033 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2186
16. 98034 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2841
17. 98035 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2857
18. 98036 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4099
19. 98038 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4221
20. 98039 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3253
21. 98040 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1571
22. 98041 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4343
23. 98042 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2647
24. 98043 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2851
25. 98044 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2569
26. 98045 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3088
27. 98046 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3089
28. 98047 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4447
29. 98048 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2420
30. 98049 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3640
31. 98050 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3481
32. 98051 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2323
33. 98052 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2324
34. 98053 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4433
35. 98054 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3639
36. 98055 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4200
37. 98056 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3841
38. 98057 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3252
39. 98058 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3637
40. 98059 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3838
41. 98060 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3299
42. 103101 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5024
43. 103155 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3243
44. 103206 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4338.1
45. 124091 Pertusaria cinchonae Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4715

ปิด

QR code