ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99416
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ophthalmiza Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2145
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jan 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99404 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1645
2. 99405 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4451
3. 99406 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4410
4. 99407 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4053
5. 99408 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4041
6. 99409 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1529
7. 99410 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4906
8. 99411 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3909
9. 99412 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2443
10. 99413 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1867
11. 99414 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2355
12. 99415 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2941
13. 99417 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2149
14. 99418 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1676
15. 99419 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1666
16. 99420 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1684
17. 99421 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4156
18. 99422 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4309
19. 99423 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4183
20. 99424 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1686
21. 99425 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1358
22. 99426 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2973
23. 99427 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2978
24. 99428 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2981
25. 99429 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2724
26. 99430 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2991
27. 99431 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2527
28. 99432 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3447
29. 99433 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3142
30. 99434 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3102
31. 99435 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3267
32. 99436 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2765
33. 99437 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2770
34. 99438 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2737
35. 99439 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3768
36. 99440 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3737
37. 99441 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2947
38. 99442 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2944
39. 99443 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2955
40. 99444 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3784
41. 99445 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3716
42. 99446 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3812
43. 99447 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3821
44. 99448 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3302
45. 99449 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3308
46. 99450 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3486
47. 100407 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5223
48. 100633 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5980
49. 102894 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5798
50. 102925 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5695
51. 102891 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5832
52. 103062 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5060
53. 103030 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4970
54. 103388 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5167

ปิด

QR code