ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99459
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria orientalis Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 2591
Collected date

วันที่เก็บ

15 Sep 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99452 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1664
2. 99453 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2849
3. 99454 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2298
4. 99455 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4427
5. 99456 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2468
6. 99457 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4590
7. 99458 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1680
8. 99460 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
9. 99461 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4346
10. 99462 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4743
11. 99463 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4613
12. 99464 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4572
13. 99465 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4702
14. 99466 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3803
15. 99467 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4388
16. 99468 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4617
17. 99469 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4588
18. 99470 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4633
19. 99471 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4579
20. 99472 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4583
21. 99473 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4640
22. 99474 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4368
23. 99475 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4382
24. 99476 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4363
25. 99477 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4394
26. 99478 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4739
27. 99479 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4215
28. 99480 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3568
29. 99481 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4735
30. 99482 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4736
31. 99483 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4589
32. 99484 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4660
33. 99485 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4804
34. 99486 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4717
35. 99487 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4659
36. 100184 Pertusaria orientalis Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1672

ปิด

QR code