ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 99986
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria thwaitesii Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4531
Collected date

วันที่เก็บ

23 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100240 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5376
2. 99910 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3605
3. 99911 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4874
4. 99912 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3836
5. 99913 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3604
6. 99914 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2247
7. 99915 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2283
8. 99916 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3776
9. 99917 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3734
10. 99918 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2307
11. 99919 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3843
12. 99920 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3609
13. 99921 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4863
14. 99922 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2305
15. 99923 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3518
16. 99924 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3510
17. 99925 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2235
18. 99926 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2300
19. 99927 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2284
20. 99928 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4548
21. 99929 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4535
22. 99930 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4687
23. 99931 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4534
24. 99932 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2994
25. 99933 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2999
26. 99934 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2170
27. 99935 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2761
28. 99936 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2760
29. 99937 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2755
30. 99938 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2754
31. 99939 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2075
32. 99940 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2071
33. 99941 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2079
34. 99942 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2718
35. 99943 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2704
36. 99944 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2721
37. 99945 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2406
38. 99946 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2160
39. 99947 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2198
40. 99948 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2184
41. 99949 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2202
42. 99950 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4777
43. 99951 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3509
44. 99952 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1384
45. 99953 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1419
46. 99954 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1380
47. 99955 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1393
48. 99956 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4453
49. 99957 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4913
50. 99958 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4445
51. 99959 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4928
52. 99960 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4929
53. 99961 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4492
54. 99962 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2227
55. 99963 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4491
56. 99964 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2224
57. 99965 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2971
58. 99966 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2226
59. 99967 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2213
60. 99968 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2792
61. 99969 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2791
62. 99970 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2785
63. 99971 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2790
64. 99972 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2803
65. 99973 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2824
66. 99974 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3354
67. 99975 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3611
68. 99976 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3610
69. 99977 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3612
70. 99978 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3353
71. 99979 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3635
72. 99980 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3634
73. 99981 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3343
74. 99982 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3344
75. 99983 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3352
76. 99984 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4533
77. 99985 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4532
78. 99987 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3345
79. 99988 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3649
80. 100191 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4446
81. 100441 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5262
82. 100445 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5271
83. 100449 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5275
84. 100508 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5306
85. 102918 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5686
86. 102941 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5658
87. 102836 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5582
88. 102850 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5603
89. 102853 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5607
90. 102858 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5613
91. 102866 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5624
92. 102870 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5628
93. 103000 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5786
94. 103050 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5006
95. 103326 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5149
96. 103333 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5210
97. 108245 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5785
98. 124186 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4301
99. 124187 Pertusaria thwaitesii Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4933

ปิด

QR code