ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100257
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5398
Collected date

วันที่เก็บ

6 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99386 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2681
2. 99387 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2652
3. 99388 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2631
4. 99389 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1688
5. 99390 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2384
6. 99391 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1869
7. 99392 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3837
8. 99393 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4042
9. 99394 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4039
10. 99395 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2367
11. 99396 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2343
12. 99397 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4462
13. 99398 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3628
14. 99399 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4909
15. 99400 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3359
16. 99401 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1493
17. 99402 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2989
18. 99403 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1826
19. 99379 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 2670
20. 99380 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3835
21. 99381 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 1872
22. 99382 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3715
23. 99383 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 4051
24. 99384 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3601
25. 99385 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3533
26. 100254 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 5395
27. 100475 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 5317
28. 103233 Pertusaria novaeguineae A.W. Archer & Elix. Sureeporn Jariangprasert 3106

ปิด

QR code