ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 100333
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria stenostoma Vain.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5493
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98955 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4664
2. 100241 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5377
3. 100242 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5378
4. 100250 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5390
5. 100251 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5391
6. 99744 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2400
7. 99745 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 1634
8. 99746 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4625
9. 99747 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4511
10. 99748 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4624
11. 99749 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 3805
12. 99750 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 3431
13. 99751 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4239
14. 99752 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2289
15. 99753 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4196
16. 99754 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 2474
17. 99755 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 4242
18. 99756 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 3854
19. 100577 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5953
20. 100594 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5935
21. 100265 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5408
22. 100309 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5467
23. 100323 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5483
24. 100334 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5494
25. 100473 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5314
26. 103105 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5034
27. 103061 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5021
28. 103327 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5204
29. 120180 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 6010
30. 120205 Pertusaria stenostoma Vain. Sureeporn Jariangprasert 5993

ปิด

QR code