ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 101846
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

COCCOCARPIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 3141
Collected date

วันที่เก็บ

5 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

680
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

12    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101847 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3311
2. 101848 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3817
3. 101849 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3991
4. 101850 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3993
5. 101851 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 711
6. 101852 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 714
7. 101853 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 715
8. 101854 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 918
9. 101855 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 977
10. 101856 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 713
11. 101857 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 66
12. 101858 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 291

ปิด

QR code