ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102221
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zanthoxylum acanthopodium DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RUTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Sapanuchat 1
Collected date

วันที่เก็บ

8 Jan 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrubs 1.5-3 m. prickly. Leaves trifoliolate or odd even pinnate, 7.4-21.2 cm. long; rachis with flattend prickle, winged, leaflets 2-4 pairs, eppitic, 2-4.5 x 6.5-14 cm cm. base cuneate, margins serrulate, apex acuminate. Inflorescences axillary; staminate flower: perianth 6-9, green-red, elliptic-ligulate, stamens 4-8, anther reddish prior to anthesis.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5883 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Nanakorn et al. 5883
2. 6340 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Nanakorn et al. 6340
3. 7896 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Nanakorn et al. 7896
4. 9557 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Nanakorn et al. 9557
5. 11479 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Nanakorn et al. 11479
6. 11490 Zanthoxylum acanthopodium DC. P. Suksathan 1100
7. 12228 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. La-ongsri 61
8. 16537 Zanthoxylum acanthopodium DC. P. Suksathan 2210
9. 21684 Zanthoxylum acanthopodium DC. S. Watthana 1476
10. 23788 Zanthoxylum acanthopodium DC. P. Srisanga 2709
11. 47282 Zanthoxylum acanthopodium DC. Chusie KY49
12. 53144 Zanthoxylum acanthopodium DC. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1477
13. 58685 Zanthoxylum acanthopodium DC. Zhou-Shishun 3887
14. 68778 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089602
15. 68983 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089438B
16. 68984 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089438
17. 69170 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089256
18. 74383 Zanthoxylum acanthopodium DC. Zhou-Shishun 7772
19. 75796 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094512
20. 76087 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094919
21. 76285 Zanthoxylum acanthopodium DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094861
22. 78111 Zanthoxylum acanthopodium DC. W. Pongamornkul 4456
23. 102222 Zanthoxylum acanthopodium DC. R. Sapanuchat 2
24. 102223 Zanthoxylum acanthopodium DC. R. Sapanuchat 3
25. 102224 Zanthoxylum acanthopodium DC. R. Sapanuchat 4
26. 102225 Zanthoxylum acanthopodium DC. R. Sapanuchat 5
27. 102204 Zanthoxylum acanthopodium DC. R. Sapanuchat 6
28. 103744 Zanthoxylum acanthopodium DC. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 362

ปิด

QR code