ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 64802
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Inagaki et al. FOK-060122
Collected date

วันที่เก็บ

8 Sep 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Yasushi Ibaragi
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kochi, Japan
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2179 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 2179
2. 2274 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 234
3. 2286 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 231
4. 2639 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 2639
5. 3750 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. Nanakorn et al. 3750
6. 4065 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 750
7. 4144 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 745
8. 5230 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 756
9. 14114 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. H. Hemadhulin 42
10. 13799 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 747
11. 14173 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. H. Hemadhulin 55
12. 15277 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 805
13. 23337 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. C. Glamwaewwong 315
14. 32557 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. T. Nakamura et al. FOK-068242
15. 40163 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 5268
16. 41442 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 4128
17. 41588 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 212
18. 41589 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 213
19. 41591 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 215
20. 41842 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 159
21. 42834 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 5683
22. 46764 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 2972
23. 56194 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 5765
24. 58430 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri & N. Tathana 9465
25. 60040 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2201
26. 62208 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. Boonprakop 0469
27. 65085 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri s.n.
28. 65582 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 2436
29. 72013 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. M. Norsaengsri 229
30. 72184 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Srisuk, T. 209
31. 72185 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Srisuk, T. 423
32. 72409 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094424
33. 75229 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2249
34. 80532 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-347
35. 82484 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092220
36. 85933 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. K. Wangwasit 041013-9
37. 85964 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. K. Wangwasit 050617-9
38. 86630 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. W. Tanming 853

ปิด

QR code