ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 76065 Acronema sp. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094808 Chin State/Myanmar
2 76045 Acronema sp. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094781 Chin State/Myanmar
3 29544 Acronema tenerum Edgew. APIACEAE P. Suksathan 2281 Chiang Mai/Thailand
4 103662 Acronema tenerum Edgew. APIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-17 Chiang Mai/Thailand
5 15416 Acronema tenerum Edgew. APIACEAE S. Watthana & Suksathan 608 Chiang Mai/Thailand
6 78373 Anethum graveolens L. APIACEAE V. Nguanchoo 152 Chiang Mai/Thailand
7 23272 Anethum graveolens L. APIACEAE W. Pongamornkul 936 Chiang Mai/Thailand
8 34633 Anethum graveolens L. APIACEAE M. Norsaengsri 3267 Khon Kaen/Thailand
9 65890 Anethum graveolens L. APIACEAE K. Srithi 317 Nan/Thailand
10 64395 Anethum graveolens L. APIACEAE W. Pongamornkul 2944 Chiang Mai/Thailand
11 78381 Anethum graveolens L. APIACEAE V. Nguanchoo 168 Chiang Mai/Thailand
12 107244 Anethum graveolens L. APIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-001 Phongsaly/Laos
13 27338 Anethum graveolens L. APIACEAE P. Kumphet sn. 24 Chiang Mai/Thailand
14 27460 Anethum graveolens L. APIACEAE P. Kumphet sn. 144 Chiang Mai/Thailand
15 46251 Anethum graveolens L. APIACEAE M. Norsaengsri 3267 Khon Kaen/Thailand
16 102435 Anethum graveolens L. APIACEAE V. Nguanchoo 676 Nan/Thailand
17 39082 Angelica acutiloba Kitagawa APIACEAE W. Pongamornkul 2427 Chiang Mai/Thailand
18 45354 Angelica acutiloba Kitagawa APIACEAE N. Romkham 4 Chiang Mai/Thailand
19 54150 Angelica decursiva Franch. & Sav. APIACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-065494 Kochi/Japan
20 33459 Angelica decursiva Franch. & Sav. APIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074861 Kochi/Japan
21 91399 Angelica genuflexa Nutt. APIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
22 100996 Angelica inaequalis Makim. APIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-062667 Shikoku/Japan
23 47557 Angelica inaequalis Makim. APIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070115 Kochi/Japan
24 109159 Angelica morii Hayata APIACEAE S.T.Chiu 07230 Taiwan
25 100995 Angelica polymorpha Maxim. APIACEAE H. Ookura FOK-614433 Shikoku/Japan
26 32675 Angelica polymorpha Maxim. APIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-069841 Kochi/Japan
27 100994 Angelica pubescens Maxim. APIACEAE T. Nakamura et al. FOK-067854 Shikoku/Japan
28 26294 Angelica pubescens Maxim. APIACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara FOK-059077 Kochi/Japan
29 91549 Angelica sachalinensis Maxim. APIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
30 33528 Angelica shikokiana Makino ex Yabe APIACEAE N. Inagaki et al. FOK-078171 Kochi/Japan
31 78393 Angelica sp. APIACEAE V. Nguanchoo 194 Chiang Mai/Thailand
32 27463 Angelica sylvestris L. APIACEAE P. Kumphet sn. 147 Chiang Mai/Thailand
33 87932 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. APIACEAE Fumihiro Konta 35808 Laos
34 96361 Apium graveolens L. APIACEAE Mahasarakham University 44 Chiang Mai/Thailand
35 84275 Apium graveolens L. APIACEAE W. Khattiyot 366 Chiang Mai/Thailand
36 45525 Apium graveolens L. APIACEAE N. Romkham 175 Lamphun/Thailand
37 101043 Apium leptophyllum (Pers.) F.Muell. ex Benth. APIACEAE K. Horiuchi and H. Takahashi FOK-077401 Shikoku/Japan
38 17780 Bunium bulbocastanum L. APIACEAE S. Watthana, P. Suksathan 785 Scotland/United Kingdom
39 61068 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086726 Chin State/Myanmar
40 61313 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086820 Chin State/Myanmar
41 61724 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Ha Shing Ang 087587 Chin State/Myanmar
42 80992 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097569 Chin State/Myanmar
43 61112 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086553 Chin State/Myanmar
44 60649 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Ling Shein Man 087790 Chin State/Myanmar
45 75954 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094728 Chin State/Myanmar
46 75280 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094953 Chin State/Myanmar
47 61047 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086750 Chin State/Myanmar
48 61014 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086586 Chin State/Myanmar
49 76274 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094843 Chin State/Myanmar
50 76356 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094112 Chin State/Myanmar
51 61135 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086565 Chin State/Myanmar
52 75408 Bupleurum candollei Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095523 Chin State/Myanmar
53 82383 Bupleurum hamiltonii N.P.Balakr. APIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5728 Tak/Thailand
54 69127 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089229 Chin State/Myanmar
55 76311 Bupleurum longicaule Wall. ex DC. APIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094934 Chin State/Myanmar
56 106092 Bupleurum longiradiatum Turcz. var. breviradiatum F.Schmidt ex Maxim. APIACEAE Kenji Horie s.n. Laos
57 18648 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D.Don. APIACEAE P. Srisanga 1808 Nan/Thailand
58 50706 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D.Don. APIACEAE M. Wongnak 12012 Chiang Mai/Thailand
59 16478 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D.Don. APIACEAE P. Suksathan 2151 Chiang Mai/Thailand
60 66877 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE W. Pongamornkul 3459 Mae Hong Son/Thailand
61 86860 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE C. Glamwaewwong 153/58 Chiang Mai/Thailand
62 47429 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 37 Rayong/Thailand
63 84187 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE W. Pongamornkul 4973 Chiang Mai/Thailand
64 46207 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE N. Romkham 295 Lamphun/Thailand
65 81701 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11741 Rayong/Thailand
66 46148 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE N. Romkham 236 Lamphun/Thailand
67 45714 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Teeraporn Chaiwanna s.n. Chiang Mai/Thailand
68 62627 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D8) 2880 Chiang Mai/Thailand
69 45472 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE N. Romkham 122 Lamphun/Thailand
70 73722 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE W. Pongamornkul 04132 Mae Hong Son/Thailand
71 65887 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE K. Srithi 126 Nan/Thailand
72 34458 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Warintorn K. 08-288 Rayong/Thailand
73 30165 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-30B Phongsaly/Laos
74 31890 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Pranee Palee 884 Chiang Mai/Thailand
75 44947 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Piyawan Winichainan HN1255 Chiang Mai/Thailand
76 33007 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074491 Kochi/Japan
77 33427 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Jatupol K. 08-208 Chiang Mai/Thailand
78 44823 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Yaovanit Polpim HN1529 Chiang Mai/Thailand
79 73650 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE W. Pongamornkul 04060 Mae Hong Son/Thailand
80 35949 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Jatupol K. 08-290 Chiang Mai/Thailand
81 45400 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE N. Romkham 50 Chiang Mai/Thailand
82 95650 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE Siriporn Pomnat PN058 Chiang Mai/Thailand
83 17217 Centella asiatica (L.) Urb. APIACEAE P. Suksathan s.n. Phangnga/Thailand
84