ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 43169 Ilex chevalieri Tardieu AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 09-274 Nakhon Nayok/Thailand
2 54185 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-067795 Kochi/Japan
3 32498 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-067795 Kochi/Japan
4 77130 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003615 Kochi/Japan
5 109256 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsuo FOK-608105 Japan
6 26961 Ilex crenata Thunb. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066911 Kochi/Japan
7 109255 Ilex crenata Thunb. var. fukasawana Makino AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-075153 Japan
8 91554 Ilex crenata Thunb. var. radicans (Nakai ex H. Hara) Murai AQUIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
9 102314 Ilex crenata Thunb. var. radicans (Nakai ex H. Hara) Murai AQUIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
10 56704 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N386 Songkhla/Thailand
11 56705 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N279 Songkhla/Thailand
12 57193 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE Puangpen et al. N567 Songkhla/Thailand
13 13214 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL657 Indonesia
14 49438 Ilex cymosa Blume AQUIFOLIACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-8145 Nakhon Si Thammarat/Thailand
15 56527 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051375 Chin State/Myanmar
16 61930 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087345 Chin State/Myanmar
17 68907 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089555 Chin State/Myanmar
18 61013 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086589 Chin State/Myanmar
19 69770 Ilex dipyrena Wall. AQUIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082049 Chin State/Myanmar
20 103692 Ilex englishii Lace AQUIFOLIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-26 Chiang Mai/Thailand
21 103701 Ilex englishii Lace AQUIFOLIACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-35 Chiang Mai/Thailand
22 26021 Ilex ficoidea Hemsl. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3324 Okinawa/Japan
23 26072 Ilex ficoidea Hemsl. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi 3315 Okinawa/Japan
24 26295 Ilex geniculata Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK059327 Kochi/Japan
25 74554 Ilex godajam Colebr. ex Wall. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7237 Yunnan/China
26 26081 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Shiro Kobayashi 3400 Okinawa/Japan
27 26715 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Y. Koukami 3268 Japan
28 26379 Ilex goshiensis Hayata AQUIFOLIACEAE Y. Koukami 3249 Japan
29 54184 Ilex integra Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070686 Kochi/Japan
30 47516 Ilex integra Thunb. AQUIFOLIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070820 Kochi/Japan
31 32526 Ilex latifolia Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-068109 Kochi/Japan
32 109254 Ilex latifolia Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-068109 Japan
33 37396 Ilex macrophylla Wall. ex Hook.f. AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 06-202 Krabi/Thailand
34 32873 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073527 Kochi/Japan
35 32849 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-073337 Kochi/Japan
36 26569 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057586 Kochi/Japan
37 32940 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE S. Kamakura et al. FOK-073975 Kochi/Japan
38 109252 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-076790 Japan
39 109253 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK-061012 Japan
40 33819 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE M. Nomura FOK-614175 Kochi/Japan
41 32962 Ilex macropoda Miq. AQUIFOLIACEAE R. Kurokawa FOK-074285 Kochi/Japan
42 74350 Ilex micrococca Maxim forma pilosa S.Y. Hu AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7670 Yunnan/China
43 6332 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 6332 Chiang Mai/Thailand
44 74068 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7173 Yunnan/China
45 5916 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 5916 Chiang Mai/Thailand
46 69575 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7050 Yunnan/China
47 69556 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7113 Yunnan/China
48 69435 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7028 Yunnan/China
49 69392 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 6857 Yunnan/China
50 6595 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 6595 Chiang Mai/Thailand
51 9722 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 9722 Chiang Mai/Thailand
52 59149 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1896 Yunnan/China
53 53158 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1448 Yunnan/China
54 16182 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 59 Chiang Mai/Thailand
55 33767 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613590 Kochi/Japan
56 34850 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 08-75 Chiang Rai/Thailand
57 13681 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE P. Suksathan 1452 Chiang Mai/Thailand
58 101114 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 6135 Chiang Mai/Thailand
59 109251 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK-613590 Japan
60 74414 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE Zhou-Shishun 8233 Yunnan/China
61 95103 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-142 Luang Prabang/Laos
62 92637 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-028 Luang Prabang/Laos
63 82931 Ilex micrococca Maxim. AQUIFOLIACEAE M. Norsaengsri 12315 Phayao/Thailand
64 26445 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055907 Kochi/Japan
65 109250 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki et al. FOK-060132 Japan
66 26960 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066909 Kochi/Japan
67 109249 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613589 Japan
68 32674 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-069831 Kochi/Japan
69 33766 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613589 Kochi/Japan
70 33823 Ilex pedunculosa Miq. AQUIFOLIACEAE M. Nomura FOK-614179 Kochi/Japan
71 109514 Ilex polyneura (Hand.-Mazz.) S.Y. Hu AQUIFOLIACEAE T.Y.A.Yang & S.G.Lu 14245 Taiwan
72 108822 Ilex pubescens Hook. & Arn. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang 02722 Taiwan
73 30510 Ilex pubifructa Pruesapan, S. Andrews & D.A. Simpson AQUIFOLIACEAE J.F. Maxwell 09-52 Chiang Mai/Thailand
74 108867 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang 04083 Taiwan
75 108828 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang & H.M.Lin 02007 Taiwan
76 32607 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068915 Kochi/Japan
77 108803 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & H.C.Liu 03103 Taiwan
78 33777 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Miyamato FOK-613652 Kochi/Japan
79 87909 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE Fumihiro Konta 35506 Japan
80 52883 Ilex rotunda Thunb. AQUIFOLIACEAE Yin-Jiantao 1369 Yunnan/China
81 54183 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE N. Inagaki et al. FOK-079370 Kochi/Japan
82 26340 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-056624 Kochi/Japan
83 96900 Ilex serrata Thunb. AQUIFOLIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-056624 Japan
84 113655 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-356 Phongsaly/LAOS
85 62984 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE P. Wessumritt 343 Trat/Thailand
86 37263 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi 2377 Phangnga/Thailand
87 80164 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097612 Chin State/Myanmar
88 113429 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-130 Phongsaly/LAOS
89 19500 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 667 Chiang Mai/Thailand
90 113656 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-357 Phongsaly/LAOS
91 23951 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Glamwaewwong 583 Chiang Mai/Thailand
92 104489 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Pongamornkul 6266 Chiang Mai/Thailand
93 123321 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-315 Phongsaly/LAOS
94 98638 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-115 Luang Prabang/Laos
95 113389 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-90 Phongsaly/LAOS
96 105217 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE C. Maknoi 6453 Phitsanulok/Thailand
97 71627 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091065 Chin State/Myanmar
98 70206 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE P. Wessumrit & S. Sawangsawat 104 Trat/Thailand
99 54407 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE T. Yingkhachorn 88 Phangnga/Thailand
100 80163 Ilex sp. AQUIFOLIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098027 Chin State/Myanmar