ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 10150 Aristolochia acuminata Lam. ARISTOLOCHIACEAE P. Thongson 83 Nan/Thailand
2 23157 Aristolochia acuminata Lam. ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga 2537 Nan/Thailand
3 6467 Aristolochia arenicola Hance ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 6467 Maha Sarakham/Thailand
4 70524 Aristolochia arenicola Hance ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 5852 Ubon Ratchathani/Thailand
5 121568 Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0471 Chaiyaphum/Thailand
6 115301 Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 836 Phayao/Thailand
7 119141 Aristolochia cambodiana Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0251 Chaiyaphum/Thailand
8 97566 Aristolochia curtisii King ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 24/44 Surat Thani/Thailand
9 71993 Aristolochia elegans Mast. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 0085 Chiang Mai/Thailand
10 71168 Aristolochia elegans Mast. ARISTOLOCHIACEAE Wisakha 214 Bangkok/Thailand
11 94538 Aristolochia elegans Mast. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 1665 Nan/Thailand
12 10297 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 10297 Chiang Mai/Thailand
13 10294 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 10294 Chiang Mai/Thailand
14 55214 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 09/44 Chiang Mai/Thailand
15 9468 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 9468 Loei/Thailand
16 2857 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 2857 Chiang Mai/Thailand
17 2843 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 2843 Chiang Mai/Thailand
18 2449 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 2449 Chiang Mai/Thailand
19 93548 Aristolochia helix Phuph. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5731 Phangnga/Thailand
20 70594 Aristolochia hookeriana Craib ARISTOLOCHIACEAE Khin Myo Htwe 032635 Mandalay/Myanmar
21 106383 Aristolochia indica L. ARISTOLOCHIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 838 Nan/Thailand
22 25558 Aristolochia indica L. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al 25558 Chiang Mai/Thailand
23 52010 Aristolochia kaempferi Willd. ARISTOLOCHIACEAE N. Inagaki et al. FOK-055665 Kochi/Japan
24 57468 Aristolochia kaempferi Willd. ARISTOLOCHIACEAE H. Fukuhara et al. FOK-072968 Kochi/Japan
25 26239 Aristolochia kaempferi Willd. ARISTOLOCHIACEAE N. Inagaki et al. 055665 Kochi/Japan
26 32583 Aristolochia kaempferi Willd. ARISTOLOCHIACEAE T. Nakamura et al. FOK-068744 Kochi/Japan
27 87905 Aristolochia kaempferi Willd. ARISTOLOCHIACEAE Fumihiro Konta 35501 Japan
28 55213 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 05/42 Khon Kaen/Thailand
29 55189 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE P. Chantaranothai et al. 111/2003 Phetchabun/Thailand
30 87301 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-143 Sainyabuli/Laos
31 90812 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3420 Phayao/Thailand
32 14631 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 843 Nan/Thailand
33 55187 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 036 Chiang Mai/Thailand
34 50210 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 10-45 Lampang/Thailand
35 95366 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4178 Lampang/Thailand
36 95402 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4214 Lampang/Thailand
37 62895 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE C. Lakoet 231 Loei/Thailand
38 68565 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2929 Phayao/Thailand
39 71283 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 992 Lamphun/Thailand
40 71258 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 967 Lamphun/Thailand
41 4290 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 4290 Chiang Mai/Thailand
42 3202 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 3202 Loei/Thailand
43 71085 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana 3794 Tak/Thailand
44 64141 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2543 Phayao/Thailand
45 9687 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 9687 Chiang Mai/Thailand
46 55215 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Chaiyaphum/Thailand
47 11379 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri 6 Chiang Mai/Thailand
48 64207 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2609 Lampang/Thailand
49 17505 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Boonchai 5 Chiang Mai/Thailand
50 23175 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga 2555 Nan/Thailand
51 28501 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE S. Pumicong 381 Chiang Mai/Thailand
52 86011 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-015 Luang Prabang/Laos
53 7882 Aristolochia kerrii Craib ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7882 Chiang Mai/Thailand
54 40954 Aristolochia kongkandae Phuph. ARISTOLOCHIACEAE K. Kertsawang 952 Surat Thani/Thailand
55 31848 Aristolochia kongkandae Phuph. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 1575 Phangnga/Thailand
56 121567 Aristolochia perangustifolia Phuph. ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0470 Chaiyaphum/Thailand
57 119111 Aristolochia perangustifolia Phuph. ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0221 Chaiyaphum/Thailand
58 42924 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3499 Phetchabun/Thailand
59 1352 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 1352 Chiang Mai/Thailand
60 123867 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-404 Sainyabuli/LAOS
61 15829 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1044 Mae Hong Son/Thailand
62 15823 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1050 Mae Hong Son/Thailand
63 17513 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Boonchai 13 Chiang Mai/Thailand
64 8419 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 8419 Khon Kaen/Thailand
65 28502 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE S. Pumicong 382 Chiang Mai/Thailand
66 5359 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 5359 Chiang Mai/Thailand
67 71301 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3741 Chiang Mai/Thailand
68 71302 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3742 Chiang Mai/Thailand
69 1546 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 1546 Lampang/Thailand
70 10104 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 27 Chiang Mai/Thailand
71 55188 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 18/43 Chiang Mai/Thailand
72 50211 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 10-44 Lampang/Thailand
73 87270 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-112 Champasak/Laos
74 34107 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 2032 Tak/Thailand
75 43184 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 09-290 Chiang Rai/Thailand
76 40314 Aristolochia pierrei Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 2686 Loei/Thailand
77 55237 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE Bract Rogers s.n. Khon Kaen/Thailand
78 1601 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 1601 Khon Kaen/Thailand
79 1644 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 1644 Khon Kaen/Thailand
80 42937 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3512 Phetchabun/Thailand
81 55238 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 01/42 Khon Kaen/Thailand
82 55695 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8495 Khon Kaen/Thailand
83 72757 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 4992 Phetchabun/Thailand
84 50222 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 10-32 Lampang/Thailand
85 66496 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3315 Saraburi/Thailand
86 36822 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE P. Suksathan 4565 Loei/Thailand
87 36166 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2779 Khon Kaen/Thailand
88 63888 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9906 Khon Kaen/Thailand
89 30087 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana 2358 Chiang Rai/Thailand
90 55239 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
91 90845 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3454 Phayao/Thailand
92 115026 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE T. Choopan et al. 2018-348 Nakhon Ratchasima/Thailand
93 123567 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-105 Sainyabuli/LAOS
94 84675 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE K. Kertsawang 3456 Kalasin/Thailand
95 121288 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0349 Chaiyaphum/Thailand
96 87446 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-288 Sainyabuli/Laos
97 119106 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE N. Boonruang 0216 Chaiyaphum/Thailand
98 96131 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4315 Lampang/Thailand
99 77719 Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 11638 Lampang/Thailand
100 5454 Aristolochia ringens Vahl ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 5454 Chiang Mai/Thailand