ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 96203 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4388 Lampang/Thailand
202 95627 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 5988 Chiang Mai/Thailand
203 33414 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Jatupol K. 08-195 Chiang Mai/Thailand
204 126593 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9950 Chiang Mai/THAILAND
205 126071 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030968 Chin State/MYANMAR
206 125989 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9828 Mae Hong Son/Thailand
207 2856 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 2856 Chiang Mai/Thailand
208 125757 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE K. Punchay 708 Chiang Mai/Thailand
209 125362 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 7105 Mae Hong Son/THAILAND
210 3245 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 3245 Loei/Thailand
211 121407 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1027 Lampang/Thailand
212 116186 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6838 Chiang Mai/Thailand
213 117740 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-110 Sainyabuli/LAOS
214 22940 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Glamwaewwong 189 Chiang Mai/Thailand
215 116602 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-225 Xaignabouri/LAOS
216 94612 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3981 Lampang/Thailand
217 10295 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 10295 Chiang Mai/Thailand
218 109826 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE TLBG 201 Chiang Mai/Thailand
219 105768 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Pimsiri PN023 Chiang Mai/Thailand
220 16188 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Drechsler, C. Scholz 95 Chiang Mai/Thailand
221 105820 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO052 Chiang Mai/Thailand
222 104548 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 6325 Chiang Mai/Thailand
223 19997 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoiส 46 Songkhla/Thailand
224 7068 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7068 Chiang Mai/Thailand
225 91703 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3680 Phayao/Thailand
226 75355 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095059 Chin State/Myanmar
227 52594 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1679 Nan/Thailand
228 53174 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Yin-Jiantao 1404 Yunnan/China
229 53740 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 3021 Phitsanulok/Thailand
230 82246 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 12250 Chiang Rai/Thailand
231 76616 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 7185 Phetchabun/Thailand
232 40997 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE K. Kertsawang 912 Mae Hong Son/Thailand
233 71703 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091150 Chin State/Myanmar
234 91696 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3673 Phayao/Thailand
235 45727 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Winai Kiat-adisorn s.n. Lampang/Thailand
236 47982 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 7150 Tak/Thailand
237 75689 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Tanming 577 Mae Hong Son/Thailand
238 78091 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 4436 Mae Hong Son/Thailand
239 66888 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3470 Mae Hong Son/Thailand
240 64153 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2555 Phayao/Thailand
241 66172 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 3206 Mae Hong Son/Thailand
242 62576 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 2826 Lamphun/Thailand
243 65195 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE K. Srithi 540 Nan/Thailand
244 47135 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Chusie KY485 Mae Hong Son/Thailand
245 89452 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 5552 Phayao/Thailand
246 37892 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri 3858 Khon Kaen/Thailand
247 34264 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE W. Pongamornkul 1622 Mae Hong Son/Thailand
248 89168 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 759 Phayao/Thailand
249 34878 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 08-107 Chiang Rai/Thailand
250 35256 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8049 Chiang Mai/Thailand
251 87464 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-306 Sainyabuli/Laos
252 32844 Aristolochia tagala Cham. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 160 Chiang Mai/Thailand
253 101741 Aristolochia versicolor S.M. Hwang ARISTOLOCHIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 025 Chiang Mai/Thailand
254 80172 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097588 Chin State/Myanmar
255 71763 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091215 Chin State/Myanmar
256 69848 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035652 Chin State/Myanmar
257 69219 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089308 Chin State/Myanmar
258 61000 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086577 Chin State/Myanmar
259 61044 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086746 Chin State/Myanmar
260 61309 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086825 Chin State/Myanmar
261 71225 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE M. Norsaengsri & P. Srisanga 10817 Chin State/Myanmar
262 80176 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097309 Chin State/Myanmar
263 80173 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097494 Chin State/Myanmar
264 80174 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097454 Chin State/Myanmar
265 80175 Aristolochia wardiana J.S. Ma ARISTOLOCHIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097343 Chin State/Myanmar
266 108920 Asarum caudigerum Hance ARISTOLOCHIACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04883 Taiwan
267 96908 Asarum caulescens Maxim. ARISTOLOCHIACEAE N. Inagaki et al. FOK-066017 Japan
268 52009 Asarum caulescens Maxim. ARISTOLOCHIACEAE K. Kamimura et al. FOK-048786 Kochi/Japan
269 126396 Asarum costatum (F.Maek.) F.Maek. ARISTOLOCHIACEAE H. Takahashi et al. FOK-075773 JAPAN
270 108832 Asarum epigynum Hayata ARISTOLOCHIACEAE C.H.Chen 06275 Taiwan
271 4944 Asarum sieboldii Maxim ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 115 Kyoto/Japan
272 32710 Heterotropa stellata F.Maek. ARISTOLOCHIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-071899 Kochi/Japan
273 55241 Thottea parviflora Ridl. ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 11/42 Ranong/Thailand
274 31830 Thottea parviflora Ridl. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 1549 Trang/Thailand
275 25712 Thottea parviflora Ridl. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 249 Ranong/Thailand
276 7496 Thottea parviflora Ridl. ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7496 Trang/Thailand
277 19954 Thottea parviflora Ridl. ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 3 Trang/Thailand
278 43634 Thottea sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Gardner & P. Tippayasri T1670 Nakhon Si Thammarat/Thailand
279 112656 Thottea sp. ARISTOLOCHIACEAE N. Muangyen 2143 Kanchanaburi/Thailand
280 43612 Thottea sp. ARISTOLOCHIACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2471 Trang/Thailand
281 97575 Thottea sumatrana (Merr.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 31/44.1 Kanchanaburi/Thailand
282 19964 Thottea sumatrana (Merr.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 13 Songkhla/Thailand
283 97574 Thottea sumatrana (Merr.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 31/44 Kanchanaburi/Thailand
284 31814 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 1527 Satun/Thailand
285 37610 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 06-542 Krabi/Thailand
286 29372 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE S. Watthana 2057 Phangnga/Thailand
287 25713 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE C. Maknoi 250 Ranong/Thailand
288 55910 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE J.F. Maxwell 11-30 Vientiane/Laos
289 55240 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE A. Sunsongduang 07/42 Phangnga/Thailand
290 7297 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7297 Phatthalung/Thailand
291 7499 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE W. Nanakorn et al. 7499 Trang/Thailand
292 83857 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE S. Sawangsawat 571 Chanthaburi/Thailand
293 83434 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE Ubonwan Upho UBON 958 Phatthalung/Thailand
294 112928 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE K. Kertsawang 3766 Satun/Thailand
295 71169 Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou ARISTOLOCHIACEAE C. Chermsirivathana 3476 Trang/Thailand