ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 110014 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE TLBG 612 Chiang Mai/Thailand
102 45390 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE N. Romkham 40 Chiang Mai/Thailand
103 55539 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE S. Mattapha 298 Tak/Thailand
104 34057 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 1982 Chiang Mai/Thailand
105 70685 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021256 Mandalay/Myanmar
106 84168 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 4954 Chiang Mai/Thailand
107 33195 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE Warintorn K. 08-179 Chiang Mai/Thailand
108 102478 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE V. Nguanchoo 725 Nan/Thailand
109 93735 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE K. Kertsawang 3654 Ranong/Thailand
110 107069 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 118 Chiang Mai/Thailand
111 104366 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE S. Kamonnate 911 Chiang Mai/Thailand
112 20437 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE P. Thongson 182 Nan/Thailand
113 105882 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE Pimsiri PN132 Chiang Mai/Thailand
114 95588 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 5949 Chiang Mai/Thailand
115 105981 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 6457 Chiang Mai/Thailand
116 94981 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE Kamonrat Panta 076 Chiang Mai/Thailand
117 94761 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ASTERACEAE Pornthip Kanta s.n. Lamphun/Thailand
118 113112 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6717 Phichit/Thailand
119 34148 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 2073 Tak/Thailand
120 95557 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE N. Muangyen 1754 Kanchanaburi/Thailand
121 81059 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE C. Maknoi 7240 Sukhothai/Thailand
122 81123 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE C. Maknoi 7304 Sukhothai/Thailand
123 92445 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3918 Lampang/Thailand
124 94179 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 5879 Chiang Mai/Thailand
125 94209 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul 5909 Chiang Mai/Thailand
126 106379 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 834 Nan/Thailand
127 113173 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6776 Uttaradit/Thailand
128 88699 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 550 Loei/Thailand
129 121884 Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1219 Lampang/Thailand
130 116654 Acmella sp. ASTERACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-277 Xaignabouri/LAOS
131 112732 Acmella sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2219 Kanchanaburi/Thailand
132 80295 Acmella sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-111 Shan State/Myanmar
133 112727 Acmella sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2214 Kanchanaburi/Thailand
134 116159 Acmella sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6811 Chiang Mai/Thailand
135 116144 Acmella sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6796 Chiang Mai/Thailand
136 116251 Acmella sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6903 Chiang Mai/Thailand
137 80533 Acmella sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-348 Shan State/Myanmar
138 112803 Acmella sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2290 Kanchanaburi/Thailand
139 120794 Acmella sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2776 Kanchanaburi/Thailand
140 116652 Acmella sp. ASTERACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-275 Xaignabouri/LAOS
141 120816 Acmella sp. ASTERACEAE N. Muangyen 2798 Kanchanaburi/Thailand
142 79645 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097137 Chin State/Myanmar
143 18920 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 18920 Chiang Mai/Thailand
144 95953 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE P. Phaosrichai 351 Tak/Thailand
145 69801 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Law Shein 091504 Chin State/Myanmar
146 72863 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10979 Mae Hong Son/Thailand
147 61417 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Law Shein 088342 Chin State/Myanmar
148 66407 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3192 Mae Hong Son/Thailand
149 53580 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1207 Yunnan/China
150 90040 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Thatima Luksanamaphon 003 Phrae/Thailand
151 73644 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Pongamornkul 04054 Mae Hong Son/Thailand
152 79646 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097917 Chin State/Myanmar
153 116472 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-096 Xaignabouri/LAOS
154 95782 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6066 Chiang Mai/Thailand
155 35247 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8039 Chiang Mai/Thailand
156 112243 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE P. Panyadee 171 Chiang Mai/Thailand
157 116858 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-050 Phongsaly/LAOS
158 78040 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4385 Mae Hong Son/Thailand
159 116882 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-074 Phongsaly/LAOS
160 75890 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094442 Magway/Myanmar
161 94317 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE N. Muangyen 1445 Surin/Thailand
162 36371 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3014 Chiang Mai/Thailand
163 61177 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086669 Magway/Myanmar
164 1300 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1300 Chiang Mai/Thailand
165 61477 Acmella uliginosa Cass. ASTERACEAE Ling Shein Man 087638 Chin State/Myanmar
166 87819 Adenocaulon himalaicum Edgew. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10480 China
167 87828 Adenocaulon himalaicum Edgew. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10513 China
168 26101 Adenocaulon himalaicum Edgew. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-060041 Kochi/Japan
169 96919 Adenostemma latifolium D.Don ASTERACEAE Y. Okabe FOK-600312 Japan
170 21842 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1634 Phitsanulok/Thailand
171 88415 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE N. Muangyen 267 Phayao/Thailand
172 17963 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga 1516 Nan/Thailand
173 18595 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga 1755 Nan/Thailand
174 2591 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2591 Chiang Mai/Thailand
175 16940 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Suksathan 2349 Chiang Mai/Thailand
176 38625 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2475 Chiang Mai/Thailand
177 40382 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi 2753 Loei/Thailand
178 1951 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1951 Chiang Mai/Thailand
179 60491 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Ling Shein Man 087931 Chin State/Myanmar
180 5285 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5285 Chiang Mai/Thailand
181 26691 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Furusawa, M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-063791 Kochi/Japan
182 32651 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-069291 Kochi/Japan
183 61490 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Ling Shein Man 087621 Chin State/Myanmar
184 42787 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6252 Uttaradit/Thailand
185 73424 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE C. Lakoet 0582 Mae Hong Son/Thailand
186 36436 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3080 Chiang Mai/Thailand
187 38605 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2455 Chiang Mai/Thailand
188 70686 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. elatum (D. Don) Hochr. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 024151 Mandalay/Myanmar
189 110444 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. lanceolatum (Miq.) J.Kost. ASTERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5562 Kanchanaburi/Thailand
190 87786 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10331 China
191 47575 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070044 Kochi/Japan
192 35484 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8307 Mae Hong Son/Thailand
193 87797 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10441 China
194 34297 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1656 Mae Hong Son/Thailand
195 66335 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3375 Mae Hong Son/Thailand
196 22414 Adenostemma sp. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 103 Chiang Mai/Thailand
197 88170 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5176 Chiang Mai/Thailand
198 22807 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 168 Chiang Mai/Thailand
199 106856 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 567 Nan/Thailand
200 35915 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Jatupol K. 08-256 Chiang Mai/Thailand