ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 60569 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 088092 Chin State/Myanmar
302 69286 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5375 Yunnan/China
303 8279 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8279 Chiang Mai/Thailand
304 11124 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3019 Lam Dong/Vietnam
305 59300 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Li-Jianwu 244 Yunnan/China
306 25582 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 618 Chiang Mai/Thailand
307 11120 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 2820 Lam Dong/Vietnam
308 71656 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091097 Chin State/Myanmar
309 72434 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 188 Chiang Rai/Thailand
310 71697 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091143 Chin State/Myanmar
311 63190 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5368 Yunnan/China
312 31264 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2939 Chiang Mai/Thailand
313 42668 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6152 Uttaradit/Thailand
314 42770 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6236 Uttaradit/Thailand
315 60833 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087130 Chin State/Myanmar
316 60975 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087808 Chin State/Myanmar
317 108844 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE C.H.Chen 05335 Taiwan
318 109123 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE S.T.Chiu 07932 Taiwan
319 59004 Ainsliaea pertyoides Franch. ASTERACEAE Li-Jianwu 305 Yunnan/China
320 10405 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 82 Chiang Mai/Thailand
321 58816 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE Yang-Guoping 616 Yunnan/China
322 32577 Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior Desc. ASTERACEAE Y. Kokami FOK-068725 Kochi/Japan
323 26617 Ambrosia psilostachya DC. ASTERACEAE H. Sada et al. FOK-059740 Kochi/Japan
324 77362 Ambrosia trifida L. ASTERACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060318 Kochi/Japan
325 30789 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1019 Chiang Rai/Thailand
326 47152 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Chusie KY271 Mae Hong Son/Thailand
327 2502 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2502 Chiang Mai/Thailand
328 10411 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 88 Chiang Mai/Thailand
329 94521 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1648 Nan/Thailand
330 5747 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5747 Chiang Mai/Thailand
331 61377 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Law Shein 086394 Chin State/Myanmar
332 38627 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2477 Chiang Mai/Thailand
333 83064 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12448 Phayao/Thailand
334 16468 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Suksathan 2141 Chiang Mai/Thailand
335 60897 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 087751 Chin State/Myanmar
336 7898 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7898 Chiang Mai/Thailand
337 36076 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Jatupol K. 08-417 Chiang Mai/Thailand
338 25584 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE C. Maknoi 620 Chiang Mai/Thailand
339 79649 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097047 Chin State/Myanmar
340 60903 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Ling Shein Man 087745 Chin State/Myanmar
341 61093 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086722 Chin State/Myanmar
342 75603 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094629 Chin State/Myanmar
343 79650 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097496 Chin State/Myanmar
344 75407 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095522 Chin State/Myanmar
345 60994 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086588 Chin State/Myanmar
346 35679 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8525 Mae Hong Son/Thailand
347 91643 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
348 55223 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n Chiang Mai/Thailand
349 35473 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8295 Mae Hong Son/Thailand
350 75810 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094541 Chin State/Myanmar
351 7890 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7890 Chiang Mai/Thailand
352 12871 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga 401 Nan/Thailand
353 4378 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4378 Chiang Mai/Thailand
354 76469 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094260 Chin State/Myanmar
355 103795 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-23 Chiang Mai/Thailand
356 38626 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2476 Chiang Mai/Thailand
357 61094 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086512 Chin State/Myanmar
358 107350 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-112 Phongsaly/Laos
359 87813 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10468 China
360 87833 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10520 China
361 87812 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10469 China
362 52500 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1320 Yunnan/China
363 87798 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10446 China
364 10352 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 29 Chiang Mai/Thailand
365 13666 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Suksathan 1436 Chiang Mai/Thailand
366 107465 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-239 Phongsaly/Laos
367 60525 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 088155 Chin State/Myanmar
368 12215 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. La-ongsri 48 Chiang Mai/Thailand
369 60904 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 087744 Chin State/Myanmar
370 5839 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5839 Chiang Mai/Thailand
371 70747 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011088 Kamiuchiha/Japan
372 53462 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1498 Yunnan/China
373 30803 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE J.F. Maxwell 07-4 Chiang Rai/Thailand
374 89116 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Muangyen 707 Phayao/Thailand
375 87814 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10470 China
376 61359 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086784 Chin State/Myanmar
377 21670 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE S. Watthana 1462 Kamphaeng Phet/Thailand
378 96920 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. japonica (Maxim.) Kitam. ASTERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058200 Japan
379 108862 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen 05238 Taiwan
380 108759 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 04984 Taiwan
381 76069 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094812 Chin State/Myanmar
382 75817 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094542 Chin State/Myanmar
383 75400 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095509 Chin State/Myanmar
384 69818 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Law Shein 091583 Chin State/Myanmar
385 80410 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-225 Shan State/Myanmar
386 55212 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 528 Chiang Mai/Thailand
387 35282 Anaphalis sp. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8080 Chiang Mai/Thailand
388 80397 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-212 Shan State/Myanmar
389 85085 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3320 Lampang/Thailand
390 111424 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-372 Luang Prabang/Laos
391 94129 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5829 Chiang Mai/Thailand
392 89664 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5650 Chiang Mai/Thailand
393 72897 Anaphalis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 11014 Mae Hong Son/Thailand
394 22162 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga 2222 Nan/Thailand
395 88168 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5174 Chiang Mai/Thailand
396 8196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8196 Loei/Thailand
397 55192 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 59 Sakon Nakhon/Thailand
398 55191 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 37 Sakon Nakhon/Thailand
399 55196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n. Sakon Nakhon/Thailand
400 72928 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10709 Mae Hong Son/Thailand