ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 111424 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-372 Luang Prabang/Laos
402 85085 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3320 Lampang/Thailand
403 94129 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5829 Chiang Mai/Thailand
404 80410 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-225 Shan State/Myanmar
405 80397 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-212 Shan State/Myanmar
406 89664 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5650 Chiang Mai/Thailand
407 72928 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10709 Mae Hong Son/Thailand
408 55192 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 59 Sakon Nakhon/Thailand
409 55191 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 37 Sakon Nakhon/Thailand
410 55196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n. Sakon Nakhon/Thailand
411 58264 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8809 Loei/Thailand
412 57918 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 1943 Loei/Thailand
413 62847 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10059 Mae Hong Son/Thailand
414 8196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8196 Loei/Thailand
415 2933 Anthemis nobilis L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2933 Chiang Mai/Thailand
416 19720 Arctium minus (Hill.) Bernh. ASTERACEAE Richard R. Halse 5654 Oregon/USA
417 39920 Artemisia annua L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 5027 Khon Kaen/Thailand
418 39239 Artemisia annua L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4326 Khon Kaen/Thailand
419 74322 Artemisia argyi H.LŽv. & Vaniot ASTERACEAE Zhou-Shishun 7822 Yunnan/China
420 51914 Artemisia capillaris Thunb. ASTERACEAE T. Nakamura et al. FOK-063396 Kochi/Japan
421 70757 Artemisia capillaris Thunb. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011028 Takamatsu/Japan
422 5735 Artemisia dubia Wall. ex Besser ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5735 Chiang Mai/Thailand
423 8305 Artemisia dubia Wall. ex Besser ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8305 Chanthaburi/Thailand
424 91649 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
425 77282 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-080177 Kochi/Japan
426 91621 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
427 92202 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Ling Shein Mang 096117 Chin State/Myanmar
428 70690 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 028047 Mandalay/Myanmar
429 60735 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Law Shein 088303 Chin State/Myanmar
430 112252 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE P. Panyadee 178 Chiang Rai/Thailand
431 35720 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8572 Mae Hong Son/Thailand
432 30774 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1002 Chiang Rai/Thailand
433 79651 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097930 Chin State/Myanmar
434 107286 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-044 Phongsaly/Laos
435 87817 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10478 China
436 47930 Artemisia indica Willd. var. heyneana Pamp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 7098 Tak/Thailand
437 27302 Artemisia indica Willd. var. heyneana Pamp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 27302 Rayong/Thailand
438 32604 Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara ASTERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068909 Kochi/Japan
439 33436 Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074607 Kochi/Japan
440 32513 Artemisia iwayomogi Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-067961 Kochi/Japan
441 70724 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011049 Ishikawa/Japan
442 70691 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 030021 Mandalay/Myanmar
443 77355 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059865 Kochi/Japan
444 38608 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2458 Chiang Mai/Thailand
445 51962 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE K. Hosokawa et al. FOK-058868 Kochi/Japan
446 92203 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 032862 Mandalay/Myanmar
447 109481 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE T.Y.A.Yang, K.C.Wang & F.W.Li et al. 17580 Taiwan
448 87872 Artemisia keiskeana Miq. ASTERACEAE Fumihiro Konta 24688 Japan
449 66386 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3171 Chiang Mai/Thailand
450 102626 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 916 Nan/Thailand
451 102532 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 785 Nan/Thailand
452 90983 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE Sirikanlaya Thongma & Napatchaya Khamphaeng 1 Chiang Mai/Thailand
453 102437 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 678 Nan/Thailand
454 66013 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE K. Srithi 7 Nan/Thailand
455 102468 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 714 Nan/Thailand
456 36271 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2218 Chiang Mai/Thailand
457 102442 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 683 Nan/Thailand
458 109732 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE Kanokpan Nhoodang 9 Chiang Mai/Thailand
459 70166 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE N. Muangyen 0053 Chiang Mai/Thailand
460 70741 Artemisia monophylla Kitam. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011073 Kamiuchiha/Japan
461 44853 Artemisia pallens Wall. ex Besser ASTERACEAE Piyawan Winichainan HN1376 Chiang Mai/Thailand
462 64880 Artemisia princeps Pamp. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062388 Kochi/Japan
463 105840 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK140 Nan/Thailand
464 90484 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-406 Luang Prabang/Laos
465 90230 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-153 Luang Prabang/Laos
466 125254 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE W. Pongamornkul 6997 Chiang Mai/THAILAND
467 98468 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-348 Luang Prabang/Laos
468 98215 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-095 Luang Prabang/Laos
469 125244 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE W. Pongamornkul 6987 Chiang Mai/THAILAND
470 77267 Artemisia sacrorum Ledeb. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073550 Kochi/Japan
471 33275 Artemisia sp. ASTERACEAE Jatupol K. 07-056 Chiang Mai/Thailand
472 55190 Artemisia sp. ASTERACEAE S. Mattapha Sawai 537 Tak/Thailand
473 122630 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-101 Phongsaly/LAOS
474 89501 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5601 Chiang Mai/Thailand
475 106033 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6509 Chiang Mai/Thailand
476 5483 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5483 Chiang Mai/Thailand
477 31294 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2969 Chiang Mai/Thailand
478 45065 Artemisia sp. ASTERACEAE M. Tanaros 467 Chiang Mai/Thailand
479 53093 Artemisia sp. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1356 Yunnan/China
480 122864 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-334 Phongsaly/LAOS
481 23298 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 944 Chiang Mai/Thailand
482 36336 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2283 Chiang Mai/Thailand
483 36347 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2294 Chiang Mai/Thailand
484 80378 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-193 Shan State/Myanmar
485 22712 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2444 Nan/Thailand
486 114109 Artemisia sp. ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-359 Phongsaly/LAOS
487 78217 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 358 Chiang Mai/Thailand
488 113825 Artemisia sp. ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-075 Phongsaly/LAOS
489 46498 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2573 Mae Hong Son/Thailand
490 78360 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 127 Chiang Mai/Thailand
491 38616 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2466 Chiang Mai/Thailand
492 78301 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 589 Chiang Mai/Thailand
493 60489 Artemisia sp. ASTERACEAE Ling Shein Man 087933 Chin State/Myanmar
494 62582 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2832 Beijing/China
495 28383 Artemisia sp. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-24 Oudomxay/Laos
496 23870 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 23870 Chiang Mai/Thailand
497 95004 Artemisia sp. ASTERACEAE Ploy Hutasing 011 Chiang Mai/Thailand
498 4894 Artemisia sp. ASTERACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 65 Kyoto/Japan
499 34139 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2064 Tak/Thailand
500 18977 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 18977 Chiang Mai/Thailand