ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 74296 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Zhou-Shishun 7368 Yunnan/China
2 113936 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-186 Phongsaly/LAOS
3 113467 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-168 Phongsaly/LAOS
4 17013 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 1330 Nan/Thailand
5 80901 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE K. Phoutthavong et al. 582 Luang Prabang/Laos
6 3102 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 3102 Loei/Thailand
7 77557 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri 11369 Mae Hong Son/Thailand
8 116716 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-339 Xaignabouri/LAOS
9 74463 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Zhou-Shishun 8425 Yunnan/China
10 85052 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3287 Lampang/Thailand
11 71988 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 0080 Chiang Mai/Thailand
12 31997 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Pranee Palee 920 Chiang Rai/Thailand
13 65044 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE K. Srithi 97 Nan/Thailand
14 32831 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 147 Mae Hong Son/Thailand
15 60000 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2160 Nan/Thailand
16 56173 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8943 Chiang Rai/Thailand
17 49822 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri 6342 Chiang Mai/Thailand
18 75108 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2500 Houa Phan/Laos
19 28125 Begonia adenopoda Lem. BEGONIACEAE S. Watthana 2115 Nan/Thailand
20 54766 Begonia adenopoda Lem. BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1759 Nan/Thailand
21 85717 Begonia afromigrata de Wilde. BEGONIACEAE W. Pongamornkul 5058 Chiang Mai/Thailand
22 127608 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2575 Kanchanaburi/THAILAND
23 127486 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5995 Chaiyaphum/THAILAND
24 127182 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1913 Kanchanaburi/Thailand
25 127603 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2570 Kanchanaburi/THAILAND
26 86651 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Tanming 874 Kanchanaburi/Thailand
27 46001 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE C. Maknoi 3913 Phetchabun/Thailand
28 126953 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1684 Kanchanaburi/Thailand
29 118772 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE N. Boonruang 0122 Chaiyaphum/Thailand
30 118729 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE N. Boonruang 0078 Chaiyaphum/Thailand
31 127572 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2539 Kanchanaburi/THAILAND
32 52108 Begonia asperifolia Irmsch. BEGONIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4939 Chiang Mai/Thailand
33 41723 Begonia bilocularis (Wight) Craib BEGONIACEAE J.F. Maxwell 09-203 Siem Reap/Cambodia
34 33864 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE J.F. Maxwell 07-631 Krabi/Thailand
35 75697 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Tanming 585 Mae Hong Son/Thailand
36 75670 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Tanming 558 Mae Hong Son/Thailand
37 127674 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2641 Kanchanaburi/THAILAND
38 72609 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5258 Kanchanaburi/Thailand
39 7479 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 7479 Phangnga/Thailand
40 85796 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Pongamornkul et al. 5135 Chiang Mai/Thailand
41 94140 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Pongamornkul 5840 Chiang Mai/Thailand
42 61449 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Ling Shein Man 087674 Chin State/Myanmar
43 4395 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 4395 Chiang Mai/Thailand
44 7912 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 7912 Chiang Mai/Thailand
45 5913 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 5913 Chiang Mai/Thailand
46 8256 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 8256 Chiang Mai/Thailand
47 103800 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-29 Chiang Mai/Thailand
48 103742 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 356 Chiang Mai/Thailand
49 38310 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3243 Chiang Mai/Thailand
50 126609 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9969 Chiang Mai/THAILAND
51 18022 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE P. Srisanga 1575 Nan/Thailand
52 47140 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Chusie KY100 Mae Hong Son/Thailand
53 109192 Begonia chuyunshanensis C.I Peng & Y.K.Chen BEGONIACEAE S.T.Chiu 05483 Taiwan
54 111673 Begonia cladotricha M.Hughes BEGONIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-196 Xiangkhouang/Laos
55 71042 Begonia curtisii Ridl. BEGONIACEAE C. Phengklai & N. Fukuoka 10045 Phuket/Thailand
56 71044 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE C. Phengklai & N. Fukuoka 10120 Lampang/Thailand
57 20917 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 1929 Nan/Thailand
58 92744 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 1314 Kanchanaburi/Thailand
59 65337 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2404 Nan/Thailand
60 65380 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2452 Nan/Thailand
61 117219 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 2486 Kanchanaburi/Thailand
62 69994 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE J.F. Maxwell 12-271 Mae Hong Son/Thailand
63 120579 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 2345 Kanchanaburi/Thailand
64 15653 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE P. Suksathan 1736.1 Mae Hong Son/Thailand
65 21275 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 2126 Nan/Thailand
66 105946 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE W. Pongamornkul 6422 Chiang Mai/Thailand
67 16461 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Suksathan 2134 Chiang Mai/Thailand
68 110180 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1053 Chiang Rai/Thailand
69 40431 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE C. Maknoi 2802 Loei/Thailand
70 58815 Begonia dryadis Irmsch. BEGONIACEAE Zhou-Shishun 2906 Yunnan/China
71 44458 Begonia dryadis Irmsch. BEGONIACEAE Zhou Shi-shun 3277 Yunnan/China
72 51992 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-069285 Kochi/Japan
73 32566 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-068363 Kochi/Japan
74 109245 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE N. Inagaki et al. FOK-078888 Japan
75 54280 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-077750 Kochi/Japan
76 112391 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1168 Chiang Rai/Thailand
77 32127 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE S. Chongko 538-2 Kanchanaburi/Thailand
78 82371 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5701 Tak/Thailand
79 52143 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4530 Chiang Mai/Thailand
80 15203 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Srisanga 918 Nan/Thailand
81 21778 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1570 Phitsanulok/Thailand
82 112488 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1265 Nan/Thailand
83 17980 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Srisanga 1533 Nan/Thailand
84 109091 Begonia formosana (Hayata) Masam. BEGONIACEAE S.T.Chiu, C. H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07043 Taiwan
85 108720 Begonia formosana (Hayata) Masam. BEGONIACEAE C.H.Chen, S. Y. Hsu & C.C. Wu 05176 Hualien Hsien/Taiwan
86 66925 Begonia fulgurata C.-I Peng, C.W.Lin & Phutthai BEGONIACEAE W. Pongamornkul 3507 Mae Hong Son/Thailand
87 50796 Begonia fulgurata C.-I Peng, C.W.Lin & Phutthai BEGONIACEAE S. Watthana 3525 Lampang/Thailand
88 66926 Begonia fulgurata C.-I Peng, C.W.Lin & Phutthai BEGONIACEAE W. Pongamornkul 3508 Mae Hong Son/Thailand
89 75111 Begonia handelii Irmsch. BEGONIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2503 Houa Phan/Laos
90 105702 Begonia handelii Irmsch. BEGONIACEAE Thitiporn Pingyot 164 Nan/Thailand
91 52205 Begonia handelii Irmsch. BEGONIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1447 Nan/Thailand
92 23810 Begonia handelii Irmsch. BEGONIACEAE P. Srisanga 2731 Nan/Thailand
93 73666 Begonia handelii Irmsch. BEGONIACEAE W. Pongamornkul 04076 Mae Hong Son/Thailand
94 31094 Begonia hatacoa Buch.-Ham. ex D.Don BEGONIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2769 Nan/Thailand
95 23190 Begonia hatacoa Buch.-Ham. ex D.Don BEGONIACEAE P. Srisanga 2570 Nan/Thailand
96 29001 Begonia hymenophylla Gagnep. BEGONIACEAE S. Suddee et al. 2560 Ubon Ratchathani/Thailand
97 67979 Begonia incerta Craib BEGONIACEAE C. Lakoet 0360 Mae Hong Son/Thailand
98 97128 Begonia incerta Craib BEGONIACEAE P. Phaosrichai 512 Trang/Thailand
99 4012 Begonia incerta Craib BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 4012 Loei/Thailand
100 47929 Begonia incerta Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri 7097 Tak/Thailand