ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 56464 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051206 Chin State/Myanmar
302 79594 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097332 Chin State/Myanmar
303 60776 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088242 Chin State/Myanmar
304 79595 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man (Forest Department) 097814 Chin State/Myanmar
305 61122 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086517 Chin State/Myanmar
306 60958 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087829 Chin State/Myanmar
307 60810 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088198 Chin State/Myanmar
308 60521 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088159 Chin State/Myanmar
309 110498 Lobelia rosea Wall. CAMPANULACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5614 Kanchanaburi/Thailand
310 63381 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 7550 Yunnan/China
311 58839 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 3428 Yunnan/China
312 60374 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 3401 Yunnan/China
313 63311 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Li-Jianwu 1058 Yunnan/China
314 116234 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6886 Chiang Mai/Thailand
315 48883 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Buriram/Thailand
316 66948 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 3530 Mae Hong Son/Thailand
317 16259 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1116 Nan/Thailand
318 113569 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-270 Phongsaly/LAOS
319 16266 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1123 Nan/Thailand
320 15845 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga & C. Puff 1028 Chiang Mai/Thailand
321 66432 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 3424 Mae Hong Son/Thailand
322 49938 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 6458 Uttaradit/Thailand
323 104333 Lobelia sp. CAMPANULACEAE S. Kamonnate s.n. Chiang Mai/Thailand
324 56099 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8869 Chiang Rai/Thailand
325 125351 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 7094 Chiang Mai/THAILAND
326 16069 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 1934 Mae Hong Son/Thailand
327 16215 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2016 Mae Hong Son/Thailand
328 16290 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1147 Nan/Thailand
329 113657 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-358 Phongsaly/LAOS
330 16924 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2333 Chiang Mai/Thailand
331 1950 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 1950 Chiang Mai/Thailand
332 60038 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2199 Nan/Thailand
333 122870 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-340 Phongsaly/LAOS
334 58794 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9414 Chiang Mai/Thailand
335 58270 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8815 Loei/Thailand
336 122773 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-243 Phongsaly/LAOS
337 122671 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-141 Phongsaly/LAOS
338 121529 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1149 Bueang Kan/Thailand
339 122903 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-373 Phongsaly/LAOS
340 58222 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8754 Bueang Kan/Thailand
341 116378 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-002 Xaignabouri/LAOS
342 122934 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-404 Phongsaly/LAOS
343 13621 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 1387 Chiang Mai/Thailand
344 17676 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1455 Nan/Thailand
345 48880 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Buriram/Thailand
346 65658 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 10148 Mae Hong Son/Thailand
347 65746 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 10238 Mae Hong Son/Thailand
348 12074 Lobelia sp. CAMPANULACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
349 8170 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 8170 Loei/Thailand
350 56077 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8856 Chiang Rai/Thailand
351 121491 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1111 Bueang Kan/Thailand
352 121528 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1148 Bueang Kan/Thailand
353 89685 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5671 Chiang Mai/Thailand
354 73467 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Lakoet 0627 Mae Hong Son/Thailand
355 75459 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095118 Chin State/Myanmar
356 27715 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi 901 Loei/Thailand
357 113512 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-213 Phongsaly/LAOS
358 106987 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 698 Nan/Thailand
359 80381 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-196 Shan State/Myanmar
360 85689 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5030 Chiang Mai/Thailand
361 22361 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 1931 Ubon Ratchathani/Thailand
362 90181 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-104 Luang Prabang/Laos
363 107014 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 726 Nan/Thailand
364 90537 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-458 Luang Prabang/Laos
365 96382 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Mahasarakham University 65 Chiang Mai/Thailand
366 96001 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Phaosrichai 399 Mae Hong Son/Thailand
367 95962 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Phaosrichai 360 Tak/Thailand
368 94135 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5835 Chiang Mai/Thailand
369 36380 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3023 Chiang Mai/Thailand
370 36416 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3060 Chiang Mai/Thailand
371 88154 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5160 Chiang Mai/Thailand
372 19348 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 1227 Chiang Mai/Thailand
373 113505 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-206 Phongsaly/LAOS
374 113366 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-67 Phongsaly/LAOS
375 113161 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6764 Uttaradit/Thailand
376 112977 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-9 Lao Cai/VIETNAM
377 19307 Lobelia sp. CAMPANULACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1040 Chiang Mai/Thailand
378 111307 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-255 Luang Prabang/Laos
379 49753 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Chaiyaphum/Thailand
380 18783 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Nanakorn 622 Ranong/Thailand
381 56569 Lobelia terminalis C.B. Clarke CAMPANULACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5325 Chiang Mai/Thailand
382 34759 Lobelia thorelii E.Wimm. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3126 Surin/Thailand
383 38077 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE S. Watthana 2874 Chiang Mai/Thailand
384 16650 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1244 Nan/Thailand
385 39110 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE Jatupol K. 08-459 Chiang Mai/Thailand
386 6857 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 6857 Chiang Mai/Thailand
387 59104 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1947 Yunnan/China
388 16989 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1306 Nan/Thailand
389 122965 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-436 Phongsaly/LAOS
390 123016 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-10 Phongsaly/LAOS
391 35936 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE Jatupol K. 08-277 Chiang Mai/Thailand
392 126002 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9846 Mae Hong Son/Thailand
393 35332 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8139 Chiang Mai/Thailand
394 12570 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE P. Srisanga 331 Nan/Thailand
395 14755 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE K. Larsen et al. 45730 Songkhla/Thailand
396 17684 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1463 Nan/Thailand
397 116521 Lobelia zeylanica L. CAMPANULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-145 Xaignabouri/LAOS
398 56515 Peracarpa carnosa (Wall.) Hook.f. & Thoms. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051388 Chin State/Myanmar
399 47667 Peracarpa carnosa (Wall.) Hook.f. & Thomson var. circaeoides (F. Schmidt) Makino CAMPANULACEAE N. Inagaki et al. FOK-066018 Kochi/Japan
400 47146 Pratia begoniifolia (Wall. ex Roxb.) Lindl. CAMPANULACEAE Chusie KY511 Mae Hong Son/Thailand