ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 117685 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-055 Sainyabuli/LAOS
102 117756 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-126 Sainyabuli/LAOS
103 4797 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 4797 Chiang Mai/Thailand
104 4768 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 4768 Mae Hong Son/Thailand
105 4358 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 4358 Chiang Mai/Thailand
106 3908 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3908 Loei/Thailand
107 121231 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Boonruang 0292 Chaiyaphum/Thailand
108 3316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3316 Chiang Mai/Thailand
109 123686 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-223 Sainyabuli/LAOS
110 123535 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-073 Sainyabuli/LAOS
111 3266 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3266 Loei/Thailand
112 9194 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 9194 Chiang Mai/Thailand
113 107053 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 765 Nan/Thailand
114 75296 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094974 Chin State/Myanmar
115 104496 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 6273 Chiang Mai/Thailand
116 75471 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095312 Magway/Myanmar
117 25815 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Bot. KU 2006.12 Chiang Mai/Thailand
118 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
119 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
120 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
121 25021 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 971 Chiang Mai/Thailand
122 24588 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 24588 Chiang Mai/Thailand
123 17546 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Boonchai 46 Chiang Mai/Thailand
124 105795 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Pimsiri PN069 Chiang Mai/Thailand
125 16161 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Drechsler, C. Scholz 21 Chiang Mai/Thailand
126 14522 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 311 Chiang Rai/Thailand
127 108678 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5282 Kanchanaburi/Thailand
128 74604 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7206 Yunnan/China
129 14276 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 847 Loei/Thailand
130 109779 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE TLBG 034 Chiang Mai/Thailand
131 110117 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 990 Chiang Rai/Thailand
132 12917 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga 447 Nan/Thailand
133 36016 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-357 Chiang Mai/Thailand
134 11952 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Serm 16 Chiang Mai/Thailand
135 79633 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097302 Chin State/Myanmar
136 79635 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097396 Chin State/Myanmar
137 79634 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097351 Chin State/Myanmar
138 74772 Celastrus sp. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 04246 Mae Hong Son/Thailand
139 79636 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097397 Chin State/Myanmar
140 80455 Celastrus sp. CELASTRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-270 Shan State/Myanmar
141 75552 Celastrus sp. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094493 Chin State/Myanmar
142 78063 Celastrus sp. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4408 Mae Hong Son/Thailand
143 79638 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097750 Chin State/Myanmar
144 71638 Celastrus sp. CELASTRACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091079 Chin State/Myanmar
145 79639 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097802 Chin State/Myanmar
146 73150 Celastrus sp. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 11320 Mae Hong Son/Thailand
147 72878 Celastrus sp. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 10995 Mae Hong Son/Thailand
148 83168 Celastrus sp. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4704 Chiang Mai/Thailand
149 79637 Celastrus sp. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097439 Chin State/Myanmar
150 47202 Celastrus sp. CELASTRACEAE Chusie KY139 Mae Hong Son/Thailand
151 17694 Celastrus sp. CELASTRACEAE P. Srisanga 1473 Nan/Thailand
152 104930 Celastrus sp. CELASTRACEAE C. Maknoi 6087 Phetchabun/Thailand
153 9916 Celastrus sp. CELASTRACEAE S. Watthana & S. Siriphum 3 Chiang Mai/Thailand
154 8753 Celastrus sp. CELASTRACEAE P. Thongson 15 Nan/Thailand
155 27899 Celastrus sp. CELASTRACEAE K. Wangwasit 050615-45 Ubon Ratchathani/Thailand
156 116890 Celastrus sp. CELASTRACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-082 Phongsaly/LAOS
157 119012 Celastrus sp. CELASTRACEAE K. Inthamma 599 Loei/Thailand
158 119013 Celastrus sp. CELASTRACEAE K. Inthamma 600 Loei/Thailand
159 119021 Celastrus sp. CELASTRACEAE K. Inthamma 608 Phitsanulok/Thailand
160 92842 Celastrus sp. CELASTRACEAE D. Argyriou 622 Stung Treng/Cambodia
161 111734 Celastrus sp. CELASTRACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-254 Xiangkhouang/Laos
162 46055 Celastrus sp. CELASTRACEAE C. Maknoi 3750 Phetchabun/Thailand
163 37740 Celastrus sp. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-727 Chiang Rai/Thailand
164 93359 Celastrus sp. CELASTRACEAE S. Samosorn 15 Chiang Mai/Thailand
165 63338 Celastrus sp. CELASTRACEAE Li-Jianwu 914 Yunnan/China
166 54489 Celastrus sp. CELASTRACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6988 Khon Kaen/Thailand
167 56484 Celastrus sp. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051410 Chin State/Myanmar
168 123534 Celastrus sp. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-072 Sainyabuli/LAOS
169 63463 Celastrus sp. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 6719 Loei/Thailand
170 58486 Celastrus sp. CELASTRACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9521 Phrae/Thailand
171 60836 Celastrus sp. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087127 Chin State/Myanmar
172 61246 Celastrus sp. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087943 Chin State/Myanmar
173 46053 Celastrus sp. CELASTRACEAE C. Maknoi 3748 Phetchabun/Thailand
174 109228 Celastrus stephanotiifolius Makino CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066443 Japan
175 32800 Celastrus stephanotiifolius Makino CELASTRACEAE N. Kuroiwa FOK-072435 Kochi/Japan
176 54279 Celastrus stephanotiifolius Makino CELASTRACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076823 Kochi/Japan
177 75595 Celastrus stylosus Wall. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094613 Chin State/Myanmar
178 69112 Celastrus stylosus Wall. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089384 Chin State/Myanmar
179 76639 Celastrus stylosus Wall. CELASTRACEAE C. Maknoi 7208 Phetchabun/Thailand
180 68705 Elaeodendron glaucum (Rottb.) Pers. CELASTRACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3069 Phayao/Thailand
181 65324 Elaeodendron glaucum (Rottb.) Pers. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2391 Nan/Thailand
182 68623 Elaeodendron glaucum (Rottb.) Pers. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2987 Phayao/Thailand
183 57967 Elaeodendron glaucum (Rottb.) Pers. CELASTRACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9069 Lampang/Thailand
184 89204 Elaeodendron glaucum (Rottb.) Pers. var. cochinchinense (Pierre) Pit. CELASTRACEAE N. Muangyen 793 Chiang Mai/Thailand
185 43957 Elaeodendron viburnifolium Merr. CELASTRACEAE S.Gardner & P. Tippayasri ST1475 Satun/Thailand
186 43947 Elaeodendron viburnifolium Merr. CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
187 43142 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42006 Yunnan/China
188 26507 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE N. Inagaki et al. FOK-055690 Kochi/Japan
189 26862 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611760 Kochi/Japan
190 33633 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE M. Nomura FOK-612874 Kochi/Japan
191 33690 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE M. Nomura FOK-614209 Kochi/Japan
192 57287 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611760 Kochi/Japan
193 91672 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. forma striatus (Thunb.) Makino CELASTRACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
194 109227 Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. var. rotundatus (Makino) H.Hara CELASTRACEAE S. Kobayashi, N. Inagaki, S. Yamanaka FOK-072677 Japan
195 13060 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE P. Srisanga 456 Nan/Thailand
196 9264 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE P. Thongson 66 Nan/Thailand
197 20971 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE P. Srisanga 1983 Nan/Thailand
198 52287 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1529 Nan/Thailand
199 17665 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE P. Srisanga 1444 Nan/Thailand
200 52233 Euonymus bullatus Wall. CELASTRACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1475 Nan/Thailand