ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 87093 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 387/58 Chiang Mai/Thailand
2 86828 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 122/58 Chiang Mai/Thailand
3 91145 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3512 Phayao/Thailand
4 93536 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5719 Songkhla/Thailand
5 96732 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 248/60 Chiang Mai/Thailand
6 101751 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 038 Chiang Mai/Thailand
7 102552 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 809 Nan/Thailand
8 102756 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 1059 Nan/Thailand
9 112938 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE K. Kertsawang 3776 Satun/Thailand
10 123768 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-305 Sainyabuli/LAOS
11 113278 Chloranthus elatior Link CHLORANTHACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3971 Phayao/Thailand
12 33317 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Jatupol K. 07-098 Chiang Mai/Thailand
13 31498 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 1620 Phangnga/Thailand
14 24623 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 811 Chiang Mai/Thailand
15 75438 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095093 Chin State/Myanmar
16 23069 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 235 Chiang Mai/Thailand
17 12853 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE P. Srisanga 383 Nan/Thailand
18 76011 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095374 Chin State/Myanmar
19 69731 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090004 Chin State/Myanmar
20 76553 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 7122 Phetchabun/Thailand
21 12477 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE P. Suksathan 1372 Phitsanulok/Thailand
22 17062 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE P. Suksathan 2391 Satun/Thailand
23 3709 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3709 Chiang Mai/Thailand
24 14616 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 828 Nan/Thailand
25 75972 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094313 Chin State/Myanmar
26 69633 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 235 Chiang Mai/Thailand
27 51590 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1263 Nan/Thailand
28 50254 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE J.F. Maxwell 10-4 Chiang Mai/Thailand
29 62741 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1165 Sukhothai/Thailand
30 66058 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE K. Srithi 187 Nan/Thailand
31 45521 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE N. Romkham 171 Lamphun/Thailand
32 71914 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
33 68628 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2992 Phayao/Thailand
34 70132 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE N. Muangyen 0019 Chiang Mai/Thailand
35 69669 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 507 Chiang Mai/Thailand
36 42038 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Zhou Shi-shun 1688 Yunnan/China
37 69671 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 449 Chiang Mai/Thailand
38 69673 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 437 Chiang Mai/Thailand
39 39025 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Pongamornkul 2370 Chiang Mai/Thailand
40 16189 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE N. Drechsler, C. Scholz 98 Chiang Mai/Thailand
41 68770 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089593 Chin State/Myanmar
42 8706 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE Serm s.n. Chiang Mai/Thailand
43 4217 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4217 Chiang Mai/Thailand
44 109978 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE TLBG 574 Chiang Mai/Thailand
45 5244 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5244 Chiang Mai/Thailand
46 6625 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6625 Chiang Mai/Thailand
47 6745 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6745 Chiang Mai/Thailand
48 7494 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7494 Trang/Thailand
49 115242 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 777 Phayao/Thailand
50 82764 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 7665 Sukhothai/Thailand
51 101275 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE N. Muangyen AKN 022 Chiang Mai/Thailand
52 152 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 152 Chiang Mai/Thailand
53 98407 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-287 Luang Prabang/Laos
54 9352 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9352 Phetchabun/Thailand
55 12741 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE K. Larsen, S.S. Larsen, C. Tange, R. Movan, P. Puudjaa 45399 Prachuap Khiri Khan/Thailand
56 11851 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE S. Sasrirat 56 Phetchaburi/Thailand
57 11536 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE P. Suksathan 1146 Chiang Mai/Thailand
58 12034 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Pongamornkul 320 Chiang Mai/Thailand
59 2480 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2480 Chiang Mai/Thailand
60 88321 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE N. Muangyen 173 Chiang Rai/Thailand
61 58783 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9402 Chiang Mai/Thailand
62 721 Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 721 Chiang Mai/Thailand
63 50243 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE J.F. Maxwell 10-10 Chiang Mai/Thailand
64 6743 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6743 Chiang Mai/Thailand
65 56544 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051441 Chin State/Myanmar
66 43490 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE D. Khrueasan MS-38 Chiang Mai/Thailand
67 6662 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6662 Chiang Mai/Thailand
68 42499 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE Zhou Shi-shun 2730 Yunnan/China
69 6617 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6617 Chiang Mai/Thailand
70 38377 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2149 Loei/Thailand
71 3642 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3642 Chiang Mai/Thailand
72 9193 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9193 Chiang Mai/Thailand
73 8540 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8540 Chiang Mai/Thailand
74 4545 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 4545 Chiang Mai/Thailand
75 11654 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Pongamornkul 225 Chiang Mai/Thailand
76 37542 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-362 Chiang Rai/Thailand
77 36340 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Pongamornkul 2287 Chiang Mai/Thailand
78 9024 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9024 Chiang Mai/Thailand
79 3207 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3207 Loei/Thailand
80 30374 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 1513 Kanchanaburi/Thailand
81 21315 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE P. Srisanga 2166 Nan/Thailand
82 91151 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3518 Phayao/Thailand
83 59784 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Pitaksantipap 18 Chiang Mai/Thailand
84 70672 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE Khin Myo Htwe 030006 Mandalay/Myanmar
85 88424 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE N. Muangyen 276 Phayao/Thailand
86 69697 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 524 Chiang Mai/Thailand
87 69670 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 442 Chiang Mai/Thailand
88 91074 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE N. Muangyen 1084 Phayao/Thailand
89 68600 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2964 Phayao/Thailand
90 91120 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3487 Phayao/Thailand
91 91915 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE N. Muangyen 1283 Chiang Rai/Thailand
92 96615 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Glamwaewwong 131/60 Chiang Mai/Thailand
93 102737 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE V. Nguanchoo 1036 Nan/Thailand
94 104704 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 5579 Phetchabun/Thailand
95 104870 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE C. Maknoi 5746 Phetchabun/Thailand
96 62004 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. CHLORANTHACEAE Ling Shein Man 087442 Chin State/Myanmar
97 57491 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. & Schult CHLORANTHACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072245 Kochi/Japan
98 32757 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. & Schult CHLORANTHACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072245 Kochi/Japan
99 87898 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. & Schult CHLORANTHACEAE Fumihiro Konta 35743 Japan
100 52011 Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. & Schult CHLORANTHACEAE N. Inagaki et al. FOK-055668 Kochi/Japan