ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63076 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Li-Jianwu 781 Yunnan/China
2 25132 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 1073 Chiang Mai/Thailand
3 30453 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4172 Chiang Mai/Thailand
4 30605 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4225 Chiang Mai/Thailand
5 68917 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566 Chin State/Myanmar
6 33922 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-693 Chiang Rai/Thailand
7 50397 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-62748 Chiang Mai/Thailand
8 100806 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409 Luang Prabang/Laos
9 58711 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Zhou-Shishun 3013 Yunnan/China
10 22938 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 187 Chiang Mai/Thailand
11 62039 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447 Chin State/Myanmar
12 30888 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-399 Chiang Rai/Thailand
13 92641 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032 Luang Prabang/Laos
14 91010 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE N. Muangyen 1020 Phayao/Thailand
15 67064 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3646 Mae Hong Son/Thailand
16 68828 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654 Chin State/Myanmar
17 127779 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Sukanya K46 Uttaradit/Thailand
18 82918 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 12302 Phayao/Thailand
19 81960 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11993 Chiang Rai/Thailand
20 71920 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
21 95286 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097 Lampang/Thailand
22 115297 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 832 Phayao/Thailand
23 122682 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-152 Phongsaly/LAOS
24 50396 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-63044 Chiang Mai/Thailand
25 125978 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9811 Mae Hong Son/Thailand
26 115317 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 852 Phayao/Thailand
27 125265 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7008 Chiang Mai/THAILAND
28 126551 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9904 Lampang/THAILAND
29 126636 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9998 Chiang Mai/THAILAND
30 127520 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2020 Chiang Rai/THAILAND
31 114108 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358 Phongsaly/LAOS
32 113919 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169 Phongsaly/LAOS
33 11287 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Thon 17 Chiang Mai/Thailand
34 70091 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3711 Chiang Mai/Thailand
35 4750 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4750 Mae Hong Son/Thailand
36 72014 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE N. Muangyen 0105 Chiang Mai/Thailand
37 69667 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 299 Chiang Mai/Thailand
38 74390 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7762 Yunnan/China
39 69662 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 523 Chiang Mai/Thailand
40 1326 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 1326 Chiang Mai/Thailand
41 3641 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 3641 Chiang Mai/Thailand
42 74653 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7683 Yunnan/China
43 69675 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 412 Chiang Mai/Thailand
44 68612 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2976 Phayao/Thailand
45 65026 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6283 Oudomxay/Laos
46 11521 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Suksathan 1131 Chiang Mai/Thailand
47 6859 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6859 Chiang Mai/Thailand
48 5707 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 5707 Chiang Mai/Thailand
49 6282 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6282 Loei/Thailand
50 56304 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051268 Chin State/Myanmar
51 52406 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9417.1 Chiang Mai/Thailand
52 74663 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7655 Yunnan/China
53 6704 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6704 Chiang Mai/Thailand
54 9201 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9201 Chiang Mai/Thailand
55 28398 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-15 Phongsaly/Laos
56 11078 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
57 17633 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Srisanga 1412 Nan/Thailand
58 4567 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4567 Chiang Mai/Thailand
59 105862 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Pimsiri PN098 Chiang Mai/Thailand
60 74812 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7502 Yunnan /China
61 105530 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE C. Maknoi 6873 Phetchabun/Thailand
62 76481 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094168 Chin State/Myanmar
63 108831 Disporum kawakamii Hayata COLCHICACEAE C.M.Wang W00733 Taiwan
64 64792 Disporum sessile D. Don ex J.A. et J.H. Schult. forma minus (Miq.) H.Hara COLCHICACEAE A. Sakamoto, S. Kobayashi FOK-068121 Kochi/Japan
65 87766 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka NT0071 Ibaraki /Japan
66 26989 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE M. Nomura FOK-611642 Kochi/Japan
67 106065 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Inoue s.n. japan
68 102319 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
69 117294 Disporum sp. COLCHICACEAE N. Muangyen 2561 Kanchanaburi/Thailand
70 104540 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 6317 Chiang Mai/Thailand
71 50434 Disporum sp. COLCHICACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771 Chiang Mai/Thailand
72 104724 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5599 Phetchabun/Thailand
73 46959 Disporum sp. COLCHICACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187 Uttaradit/Thailand
74 45660 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
75 125345 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7088 Chiang Mai/THAILAND
76 38533 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2305 Loei/Thailand
77 69163 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089226 Chin State/Myanmar
78 118382 Disporum sp. COLCHICACEAE K. Inthamma 281 Uttaradit/Thailand
79 35432 Disporum sp. COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252 Mae Hong Son/Thailand
80 25654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 190 Chiang Rai/Thailand
81 104836 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5712 Phetchabun/Thailand
82 113290 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983 Lampang/Thailand
83 115607 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1499 Chiang Rai/Thailand
84 115524 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1416 Chiang Rai/Thailand
85 45653 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan MS359 Chiang Mai/Thailand
86 23240 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 261 Chiang Mai/Thailand
87 20640 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 1538 Chiang Mai/Thailand
88 13707 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Suksathan 1478 Chiang Mai/Thailand
89 7366 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 7366 Chiang Mai/Thailand
90 9683 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9683 Chiang Mai/Thailand
91 104825 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5701 Phetchabun/Thailand
92 73130 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11299 Mae Hong Son/Thailand
93 88189 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 5195 Chiang Mai/Thailand
94 67079 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3661 Chiang Mai/Thailand
95 66904 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3486 Chiang Mai/Thailand
96 87024 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 317/58 Chiang Mai/Thailand
97 87038 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 331/58 Chiang Mai/Thailand
98 70478 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 3345 Phitsanulok/Thailand
99 62569 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 2819 Chiang Mai/Thailand
100 73058 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11226 Mae Hong Son/Thailand