ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 20597 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1496 Chiang Mai/Thailand
102 104285 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE S. Kamonnate 851 Chiang Mai/Thailand
103 41579 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE P. Wessumritt 314 Rayong/Thailand
104 115195 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 730 Lamphun/Thailand
105 108587 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5189 Kanchanaburi/Thailand
106 55337 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8294 Chiang Rai/Thailand
107 48554 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7305 Chiang Rai/Thailand
108 64913 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsuo FOK-609754 Kochi/Japan
109 40393 Commelina communis L. COMMELINACEAE C. Maknoi 2764 Loei/Thailand
110 42134 Commelina communis L. COMMELINACEAE Wang Hong 8378 Yunnan/China
111 26586 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056081 Kochi/Japan
112 70257 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 164 Rayong/Thailand
113 80304 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-120 Shan State/Myanmar
114 35528 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8354 Mae Hong Son/Thailand
115 104293 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE S. Kamonnate 859 Chiang Mai/Thailand
116 66048 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE K. Srithi 510 Nan/Thailand
117 63988 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE S. Sawangsawat 117 Nakhon Sawan/Thailand
118 79632 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097141 Chin State/Myanmar
119 88507 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 359 Phayao/Thailand
120 86950 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 243/58 Chiang Mai/Thailand
121 51470 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7540 Chiang Rai/Thailand
122 28360 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-4(2) Oudomxay/Laos
123 88410 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 262 Phayao/Thailand
124 68242 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE C. Maknoi 4347 Phitsanulok/Thailand
125 115293 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 828 Phayao/Thailand
126 73638 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 04048 Mae Hong Son/Thailand
127 83176 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 4712 Chiang Mai/Thailand
128 664 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 664 Chiang Mai/Thailand
129 73583 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE P. Traiperm & Layton 547 Chiang Mai/Thailand
130 1215 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1215 Chiang Mai/Thailand
131 43472 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS583 Chiang Mai/Thailand
132 32359 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE J.F. Maxwell 06-670 Chiang Rai/Thailand
133 104195 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE S. Kamonnate 743 Chiang Mai/Thailand
134 114224 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-040 Phongsaly/LAOS
135 103765 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 08 Chiang Mai/Thailand
136 98164 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-044 Luang Prabang/Laos
137 57623 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE C. Maknoi 4007 Phitsanulok/Thailand
138 76495 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094191 Chin State/Myanmar
139 18092 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE P. Srisanga 1645 Nan/Thailand
140 87516 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-358 Sainyabuli/Laos
141 96142 Commelina erecta L. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4327 Lampang/Thailand
142 279 Commelina obliqua Buch.-Ham. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 279 Chiang Mai/Thailand
143 4486 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4486 Chiang Mai/Thailand
144 124795 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE N. Muangyen 3372 Nan/Thailand
145 36505 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE C. Maknoi 1825 Loei/Thailand
146 32366 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE J.F. Maxwell 06-677 Chiang Rai/Thailand
147 59120 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1871 Yunnan/China
148 92192 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE Khin Myo Htwe 024077 Mandalay/Myanmar
149 92193 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090543 Chin State/Myanmar
150 12368 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE P. Suksathan 1263 Phitsanulok/Thailand
151 9754 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9754 Chiang Mai/Thailand
152 18056 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE P. Srisanga 1609 Nan/Thailand
153 2020 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2020 Chiang Mai/Thailand
154 120591 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE N. Muangyen 2357 Kanchanaburi/Thailand
155 104255 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE S. Kamonnate 819 Chiang Mai/Thailand
156 80313 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-129 Shan State/Myanmar
157 88499 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE N. Muangyen 351 Phayao/Thailand
158 29998 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE P. Porkar 24 Kanchanaburi/Thailand
159 88497 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE N. Muangyen 349 Phayao/Thailand
160 2521 Commelina paludosa Blume COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2521 Chiang Mai/Thailand
161 73578 Commelina sikkimensis C.B.Clarke COMMELINACEAE P. Traiperm & Layton 541 Chiang Mai/Thailand
162 70392 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3259 Phitsanulok/Thailand
163 100830 Commelina sp. COMMELINACEAE P. Phaosrichai 557 Tak/Thailand
164 98828 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-305 Luang Prabang/Laos
165 98915 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-392 Luang Prabang/Laos
166 73110 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11278 Mae Hong Son/Thailand
167 83086 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 4621 Chiang Mai/Thailand
168 85317 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7965 Sukhothai/Thailand
169 65036 Commelina sp. COMMELINACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6306 Oudomxay/Laos
170 66853 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10451 Mae Hong Son/Thailand
171 66046 Commelina sp. COMMELINACEAE K. Srithi 657 Nan/Thailand
172 73820 Commelina sp. COMMELINACEAE P. Phaosrichai 62 Phangnga/Thailand
173 87085 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 379/58 Chiang Mai/Thailand
174 88288 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5294 Chiang Mai/Thailand
175 89451 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5551 Phayao/Thailand
176 66921 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 3503 Mae Hong Son/Thailand
177 77629 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11553 Sukhothai/Thailand
178 71329 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 3769 Chiang Mai/Thailand
179 80777 Commelina sp. COMMELINACEAE K. Phoutthavong et al. 532 Luang Prabang/Laos
180 72830 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10941 Mae Hong Son/Thailand
181 18294 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri s.n. Loei/Thailand
182 114061 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-311 Phongsaly/LAOS
183 117976 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-346 Sainyabuli/LAOS
184 12323 Commelina sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1218 Phitsanulok/Thailand
185 117860 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-230 Sainyabuli/LAOS
186 12358 Commelina sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1253 Phitsanulok/Thailand
187 11417 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 156 Chiang Mai/Thailand
188 116231 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6883 Chiang Mai/Thailand
189 118443 Commelina sp. COMMELINACEAE K. Inthamma 342 Phitsanulok/Thailand
190 21036 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1609 Chiang Mai/Thailand
191 115912 Commelina sp. COMMELINACEAE K. Wangwasit 180717-39 Loei/Thailand
192 21483 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1728 Chiang Mai/Thailand
193 29793 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 1114 Loei/Thailand
194 113984 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-234 Phongsaly/LAOS
195 42806 Commelina sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6271 Uttaradit/Thailand
196 16670 Commelina sp. COMMELINACEAE S. Sasrirat 119 Nakhon Sawan/Thailand
197 3736 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3736 Loei/Thailand
198 123832 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-369 Sainyabuli/LAOS
199 2434 Commelina sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2434 Chiang Mai/Thailand
200 123798 Commelina sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-335 Sainyabuli/LAOS