ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 86525 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Tanming 977 Chiang Rai/Thailand
302 73590 Cyanotis sp. COMMELINACEAE P. Traiperm & Layton 560 Chiang Mai/Thailand
303 4355 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4355 Chiang Mai/Thailand
304 73421 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Lakoet 0579 Mae Hong Son/Thailand
305 127213 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1944 Kanchanaburi/Thailand
306 11781 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 276 Chiang Mai/Thailand
307 48198 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 002 Khon Kaen/Thailand
308 1542 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1542 Chiang Mai/Thailand
309 48865 Cyanotis sp. COMMELINACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51459 Phitsanulok/Thailand
310 36196 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3871 Khon Kaen/Thailand
311 87599 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-439 Sainyabuli/Laos
312 9680 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9680 Chiang Mai/Thailand
313 12172 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri 5 Chiang Mai/Thailand
314 50449 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Tamura T-60024 Chiang Mai/Thailand
315 67644 Cyanotis sp. COMMELINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 911 Lampang/Thailand
316 62340 Cyanotis sp. COMMELINACEAE Romklao Botanical Garden 0627/2555 Phitsanulok/Thailand
317 100925 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 479 Lop Buri/Thailand
318 21063 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1636 Chiang Mai/Thailand
319 54477 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6958 Khon Kaen/Thailand
320 21065 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1638 Chiang Mai/Thailand
321 48855 Cyanotis sp. COMMELINACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38567 Phitsanulok/Thailand
322 21468 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1713 Chiang Mai/Thailand
323 36194 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3054 Khon Kaen/Thailand
324 1584 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1584 Khon Kaen/Thailand
325 2333 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2333 Chiang Mai/Thailand
326 13340 Cyanotis sp. COMMELINACEAE McDonald et al. 5770 Kampot/Cambodia
327 1653 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1653 Phetchabun/Thailand
328 110565 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5680 Kanchanaburi/Thailand
329 111288 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-236 Luang Prabang/Laos
330 64502 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 3051 Mae Hong Son/Thailand
331 112611 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3408 Tak/Thailand
332 30940 Cyanotis sp. COMMELINACEAE K. Kertsawang 646 Rayong/Thailand
333 64703 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9967 Khon Kaen/Thailand
334 1718 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1718 Khon Kaen/Thailand
335 53346 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8013 Khon Kaen/Thailand
336 7080 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7080 Chiang Mai/Thailand
337 38952 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2622 Loei/Thailand
338 18986 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 18986 Chiang Mai/Thailand
339 12397 Cyanotis sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1292 Phitsanulok/Thailand
340 59776 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Pitaksantipap 10 Chiang Mai/Thailand
341 123079 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-73 Phongsaly/LAOS
342 60126 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5915 Amnat Charoen/Thailand
343 11977 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 11977 Chiang Mai/Thailand
344 48709 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-550 Loei/Thailand
345 4010 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4010 Loei/Thailand
346 18273 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1045 Loei/Thailand
347 123504 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-042 Sainyabuli/LAOS
348 88494 Cyanotis sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 346 Phayao/Thailand
349 123570 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-108 Sainyabuli/LAOS
350 88310 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5316 Chiang Mai/Thailand
351 88309 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5315 Chiang Mai/Thailand
352 88267 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5273 Chiang Mai/Thailand
353 88226 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5232 Chiang Mai/Thailand
354 123500 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-038 Sainyabuli/LAOS
355 67854 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10534 Mae Hong Son/Thailand
356 93573 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5756 Chiang Mai/Thailand
357 1660 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1660 Phetchabun/Thailand
358 12174 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri 7 Chiang Mai/Thailand
359 92669 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-060 Luang Prabang/Laos
360 121186 Cyanotis sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 3168 Nan/Thailand
361 19003 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19003 Chiang Mai/Thailand
362 13441 Cyanotis speciosa (L.f.) Hassk. COMMELINACEAE Burgoyne, P.M. 4094 South Africa
363 94501 Cyanotis thwaitesii Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 1628 Nan/Thailand
364 120710 Cyanotis thwaitesii Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 2692 Nan/Thailand
365 76099 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094882 Chin State/Myanmar
366 94318 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 1446 Surin/Thailand
367 103767 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 10 Chiang Mai/Thailand
368 92748 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 1318 Kanchanaburi/Thailand
369 58738 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3011 Yunnan/China
370 110263 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5380 Kanchanaburi/Thailand
371 76051 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094792 Chin State/Myanmar
372 63325 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Li-Jianwu 900 Yunnan/China
373 76272 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094854 Chin State/Myanmar
374 21296 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE P. Srisanga 2147 Nan/Thailand
375 76518 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094031 Chin State/Myanmar
376 96720 Dichorisandra thyrsiflora Mikan. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 236/60 Chiang Mai/Thailand
377 86799 Dichorisandra thyrsiflora Mikan. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 093/58 Chiang Mai/Thailand
378 3091 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3091 Loei/Thailand
379 14362 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Suksathan 1667 Phitsanulok/Thailand
380 124678 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 3255 Kanchanaburi/Thailand
381 98541 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-018 Luang Prabang/Laos
382 84702 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3483 Chaiyaphum/Thailand
383 14710 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Larsen et al. 33212 Trang/Thailand
384 14709 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Larsen et al. 33017 Narathiwat/Thailand
385 92197 Dictyospermum ovalifolium Wight COMMELINACEAE Hidenobu Funakoshi, Hong Mang, Shing Maung, Law Shein & Wai Min Htay 085269 Chin State/Myanmar
386 23159 Dictyospermum ovatum Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2539 Nan/Thailand
387 126020 Dictyospermum ovatum Hassk. COMMELINACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9874 Mae Hong Son/Thailand
388 96458 Dictyospermum ovatum Hassk. COMMELINACEAE Mahasarakham University 141 Chiang Mai/Thailand
389 74651 Dictyospermum scaberrimum (Blume) C.V.Morton ex Panigrahi COMMELINACEAE Zhou-Shishun 7685 Yunnan/China
390 38509 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2281 Loei/Thailand
391 40365 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2736 Loei/Thailand
392 47965 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 7133 Tak/Thailand
393 16055 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1919 Mae Hong Son/Thailand
394 4699 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4699 Mae Hong Son/Thailand
395 36385 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3028 Chiang Mai/Thailand
396 118611 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3917 Ranong/Thailand
397 7857 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7857 Chiang Mai/Thailand
398 48708 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1980 Loei/Thailand
399 66045 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE K. Srithi 624 Nan/Thailand
400 12572 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE P. Srisanga 333 Nan/Thailand