ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 79756 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097436 Chin State/Myanmar
202 90985 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
203 90488 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-410 Luang Prabang/Laos
204 4973 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.114 Kyoto/Japan
205 30121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Watthana 2392 Chiang Mai/Thailand
206 40819 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6039 Lampang/Thailand
207 76475 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094242 Chin State/Myanmar
208 41682 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 09-161 Chiang Rai/Thailand
209 2455 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 2455 Chiang Mai/Thailand
210 42006 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3148 Yunnan/China
211 76315 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094104 Chin State/Myanmar
212 43253 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3229 Yunnan/China
213 75762 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4347 Mae Hong Son/Thailand
214 77665 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11584 Sukhothai/Thailand
215 112424 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1201 Chiang Rai/Thailand
216 21290 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 2141 Nan/Thailand
217 16449 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan 2122 Chiang Mai/Thailand
218 62068 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Y. Sarasombath 1 Chiang Rai/Thailand
219 51605 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1278 Nan/Thailand
220 17936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 1489 Nan/Thailand
221 114568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4917 Lampang/Thailand
222 51072 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2678 Phayao/Thailand
223 61733 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ha Shing Ang 087574 Chin State/Myanmar
224 73160 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11330 Mae Hong Son/Thailand
225 51055 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2661 Chiang Mai/Thailand
226 95149 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-188 Luang Prabang/Laos
227 63936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9956 Khon Kaen/Thailand
228 18606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 1766 Nan/Thailand
229 48262 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6505 Nan/Thailand
230 51506 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7430 Chiang Rai/Thailand
231 54953 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1866 Nan/Thailand
232 56568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5440 Tak/Thailand
233 57450 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Y. Yamashita et al. FOK-074350 Kochi/Japan
234 56722 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1912 Nan/Thailand
235 116798 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-421 Xaignabouri/LAOS
236 11981 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 11981 Chiang Mai/Thailand
237 51909 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE K. Horiuchi, M. Takashi et al. FOK-068884 Kochi/Japan
238 12405 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan 1300 Phitsanulok/Thailand
239 111158 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-106 Luang Prabang/Laos
240 60252 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shishun 3229 Yunnan/China
241 60718 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087839 Chin State/Myanmar
242 14606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 818 Nan/Thailand
243 15343 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 450 Chiang Mai/Thailand
244 60817 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ling Shein Man 088191 Chin State/Myanmar
245 15695 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1005 Chiang Mai/Thailand
246 127878 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Natdanai Pan-in 254 Uttaradit/Thailand
247 103648 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-03 Chiang Mai/Thailand
248 74395 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 7756 Yunnan/China
249 73470 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Lakoet 0630 Mae Hong Son/Thailand
250 73340 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Lakoet 0498 Mae Hong Son/Thailand
251 1003 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1003 Chiang Mai/Thailand
252 71997 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE N. Muangyen 0089 Chiang Mai/Thailand
253 45774 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE D. Khrueasan MS-309 Chiang Mai/Thailand
254 101148 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 6169 Chiang Mai/Thailand
255 101121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 6142 Chiang Mai/Thailand
256 69863 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024890 Chin State/Myanmar
257 68978 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089433 Chin State/Myanmar
258 120557 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Tanming SP63 Suphan Buri/Thailand
259 66017 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE K. Srithi 438 Nan/Thailand
260 103861 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Kamonnate 641 Chiang Mai/Thailand
261 103887 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Kamonnate 684 Chiang Mai/Thailand
262 66446 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3437 Mae Hong Son/Thailand
263 66401 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3186 Mae Hong Son/Thailand
264 68318 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi 4421 Phitsanulok/Thailand
265 26269 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Takahashi 605355 Kochi/Japan
266 68176 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi 4281 Phitsanulok/Thailand
267 67877 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10557 Mae Hong Son/Thailand
268 67317 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8140 Phitsanulok/Thailand
269 67363 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8186 Phitsanulok/Thailand
270 64075 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.)Makino forma dasycarpum (C.Y. Wu & S.K. Chen) W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2475 Nan/Thailand
271 118948 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE K. Inthamma 535 Phitsanulok/Thailand
272 97065 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai 449 Nakhon Si Thammarat/Thailand
273 82005 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 12038 Chiang Rai/Thailand
274 114034 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-284 Phongsaly/LAOS
275 113903 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-153 Phongsaly/LAOS
276 118425 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE K. Inthamma 324 Phitsanulok/Thailand
277 88788 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8390 Sukhothai/Thailand
278 85512 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8211 Sukhothai/Thailand
279 113902 Gynostemma sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-152 Phongsaly/LAOS
280 16785 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE P. Srisanga 1262 Nan/Thailand
281 8861 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8861 Loei/Thailand
282 16994 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE P. Srisanga 1311 Nan/Thailand
283 28446 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson CUCURBITACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-4 Phongsaly/Laos
284 66019 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Srithi 452 Nan/Thailand
285 56567 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5353 Tak/Thailand
286 1006 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1006 Chiang Mai/Thailand
287 77542 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J. Nikomtat & W. Pongamornkul 4375 Chiang Mai/Thailand
288 3700 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3700 Chiang Mai/Thailand
289 44482 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3746 Yunnan/China
290 73224 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11396 Mae Hong Son/Thailand
291 38997 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2342 Chiang Mai/Thailand
292 75633 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Tanming 521 Mae Hong Son/Thailand
293 78090 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4435 Mae Hong Son/Thailand
294 55399 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8356 Chiang Rai/Thailand
295 63407 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Li-Jianwu 662 Yunnan/China
296 90293 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-216 Luang Prabang/Laos
297 24858 Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson subsp. indochinensis W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 863 Chiang Mai/Thailand
298 24585 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong s.n. Chiang Mai/Thailand
299 8759 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8759 Chiang Mai/Thailand
300 28984 Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn. var. capniocarpa (Ridl.) S.L.Tsai ex A.M.Lu & Z.Y.Zhang CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28984 Chiang Mai/Thailand