ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 122547 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1507 Phrae/THAILAND
402 88577 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 428 Maha Sarakham/Thailand
403 38638 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2488 Chiang Mai/Thailand
404 8382 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8382 Maha Sarakham/Thailand
405 94535 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 1662 Nan/Thailand
406 94553 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 1679 Lampang/Thailand
407 32060 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Pranee Palee 1049 Chiang Rai/Thailand
408 53449 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7445 Chiang Rai/Thailand
409 94742 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Pornthip Kanta 21 Lamphun/Thailand
410 54445 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6893 Khon Kaen/Thailand
411 62624 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2877 Chiang Mai/Thailand
412 62634 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2887 Chiang Mai/Thailand
413 75299 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094978 Chin State/Myanmar
414 56108 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8878 Chiang Rai/Thailand
415 92000 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3565 Phayao/Thailand
416 62933 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Lakoet 270 Khon Kaen/Thailand
417 74836 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 8292 Yunnan/China
418 62963 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Lakoet 300 Khon Kaen/Thailand
419 33253 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-034 Chiang Mai/Thailand
420 20630 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1529 Chiang Mai/Thailand
421 82835 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2701 Tak/Thailand
422 110395 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5513 Kanchanaburi/Thailand
423 115715 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE K. Wangwasit 180321-11 Loei/Thailand
424 83440 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Ubonwan Upho UBON 947 Songkhla/Thailand
425 111392 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-340 Luang Prabang/Laos
426 54462 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6927 Khon Kaen/Thailand
427 53222 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7690 Khon Kaen/Thailand
428 114587 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4936 Lampang/Thailand
429 66445 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3276 Saraburi/Thailand
430 66764 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4258 Phitsanulok/Thailand
431 127319 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1954 Chiang Rai/THAILAND
432 66465 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3284 Saraburi/Thailand
433 108710 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Somporn Putiyanan 047003 Chiang Mai/Thailand
434 57732 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Serm 172 Chiang Mai/Thailand
435 115895 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE K. Wangwasit 180717-20 Loei/Thailand
436 82712 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7613 Sukhothai/Thailand
437 50229 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 10-24 Kanchanaburi/Thailand
438 115813 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE K. Wangwasit 180425-8 Loei/Thailand
439 86925 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 218/58 Chiang Mai/Thailand
440 3947 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3947 Chiang Mai/Thailand
441 86944 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 237/58 Chiang Mai/Thailand
442 45524 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE N. Romkham 174 Lamphun/Thailand
443 29894 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 2700 Khon Kaen/Thailand
444 75042 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11088 Mae Hong Son/Thailand
445 969 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 969 Chiang Mai/Thailand
446 125205 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1620 Uttaradit/THAILAND
447 34306 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1665 Mae Hong Son/Thailand
448 115511 Momordica sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1403 Chiang Rai/Thailand
449 106298 Momordica sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 753 Nan/Thailand
450 121268 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE N. Boonruang 0329 Chaiyaphum/Thailand
451 40849 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6069 Lampang/Thailand
452 61707 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087604 Magway/Myanmar
453 1809 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1809 Chiang Mai/Thailand
454 17849 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE S. Watthana 741 Chiang Mai/Thailand
455 127670 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2637 Kanchanaburi/THAILAND
456 108660 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5264 Kanchanaburi/Thailand
457 64083 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2483 Nan/Thailand
458 54457 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6912 Khon Kaen/Thailand
459 75320 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095006 Chin State/Myanmar
460 75947 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094718 Magway/Myanmar
461 118709 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE N. Boonruang 0058 Chaiyaphum/Thailand
462 41974 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3167 Yunnan/China
463 75713 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4298 Mae Hong Son/Thailand
464 123358 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-352 Phongsaly/LAOS
465 18149 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE P. Srisanga 1702 Nan/Thailand
466 58760 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3167 Yunnan/China
467 78086 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4431 Mae Hong Son/Thailand
468 126980 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1711 Kanchanaburi/Thailand
469 102599 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 861 Nan/Thailand
470 127381 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5889 Chaiyaphum/THAILAND
471 127183 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1914 Kanchanaburi/Thailand
472 32130 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE S. Chongko 546 Kanchanaburi/Thailand
473 1452 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1452 Chiang Mai/Thailand
474 4110 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4110 Mae Hong Son/Thailand
475 115969 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE K. Wangwasit 180718-60 Loei/Thailand
476 75430 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095078 Chin State/Myanmar
477 100693 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-296 Luang Prabang/Laos
478 121295 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE N. Boonruang 0356 Chaiyaphum/Thailand
479 108649 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5253 Kanchanaburi/Thailand
480 127379 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5887 Chaiyaphum/THAILAND
481 60599 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Ling Shein Man 088054 Chin State/Myanmar
482 63926 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9945 Khon Kaen/Thailand
483 75982 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095340 Chin State/Myanmar
484 63238 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 5108 Yunnan/China
485 36051 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-392 Chiang Mai/Thailand
486 18311 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 1084 Loei/Thailand
487 123017 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-11 Phongsaly/LAOS
488 5116 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5116 Loei/Thailand
489 86158 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-162 Luang Prabang/Laos
490 127631 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2598 Kanchanaburi/THAILAND
491 53059 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7632 Khon Kaen/Thailand
492 75914 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095254 Magway/Myanmar
493 114225 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-041 Phongsaly/LAOS
494 9464 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9464 Loei/Thailand
495 54485 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6982 Khon Kaen/Thailand
496 43351 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3164 Yunnan/China
497 36202 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2791 Khon Kaen/Thailand
498 53241 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7710 Khon Kaen/Thailand
499 44487 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3072 Yunnan/China
500 60219 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shishun 3072 Yunnan/China