ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 76628 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7197 Phetchabun/Thailand
502 87492 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-334 Sainyabuli/Laos
503 62964 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Lakoet 301 Khon Kaen/Thailand
504 124838 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE N. Muangyen 3415 Nan/Thailand
505 43351 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3164 Yunnan/China
506 105651 Mukia sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7079 Phetchabun/Thailand
507 121838 Mukia sp. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1173 Lampang/Thailand
508 70109 Mukia sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3729 Chiang Mai/Thailand
509 100853 Mukia sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai 580 Tak/Thailand
510 36206 Neoachmandra brevirostris (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3047 Khon Kaen/Thailand
511 48215 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 020 Khon Kaen/Thailand
512 64028 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6918 Khon Kaen/Thailand
513 71268 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 977 Lamphun/Thailand
514 49100 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Watthana 3360 Tak/Thailand
515 40832 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6052 Lampang/Thailand
516 46958 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 186 Uttaradit/Thailand
517 86971 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 264/58 Chiang Mai/Thailand
518 96055 Neoachmandra indica (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4239 Lampang/Thailand
519 67889 Neoachmandra sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10569 Mae Hong Son/Thailand
520 54467 Neoachmandra sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6942 Khon Kaen/Thailand
521 64156 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2558 Phayao/Thailand
522 54975 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1891 Nan/Thailand
523 84371 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Khattiyot 462 Phetchabun/Thailand
524 80218 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-34 Shan State/Myanmar
525 80534 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-349 Shan State/Myanmar
526 91216 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3654 Phayao/Thailand
527 64698 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9962 Khon Kaen/Thailand
528 114561 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4910 Lampang/Thailand
529 123384 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-378 Phongsaly/LAOS
530 48770 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Hiroshige Koyama T-61152 Chiang Mai/Thailand
531 93348 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kanyarat 0253 Chiang Mai/Thailand
532 108659 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5263 Kanchanaburi/Thailand
533 117342 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 928 Mae Hong Son/Thailand
534 45922 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 3835 Lop Buri/Thailand
535 45154 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE M. Tanaros 557 Mukdahan/Thailand
536 45953 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 3865 Lop Buri/Thailand
537 68336 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4439 Phitsanulok/Thailand
538 115640 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE K. Wangwasit 180123-13 Loei/Thailand
539 63464 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6720 Loei/Thailand
540 85120 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3356 Phayao/Thailand
541 5276 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5276 Chiang Mai/Thailand
542 8036 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8036 Loei/Thailand
543 88659 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 510 Nong Khai/Thailand
544 89827 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4785 Phitsanulok/Thailand
545 57690 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4107 Phitsanulok/Thailand
546 57658 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4075 Phitsanulok/Thailand
547 8855 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8855 Loei/Thailand
548 22256 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE P. Srisanga 2316 Nan/Thailand
549 5825 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5825 Chiang Mai/Thailand
550 56726 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1916 Nan/Thailand
551 12365 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE P. Suksathan 1260 Phitsanulok/Thailand
552 108795 Neoalsomitra integrifoliola (Cogn.) Hutch. CUCURBITACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03208 Taiwan
553 108835 Neoalsomitra integrifoliola (Cogn.) Hutch. CUCURBITACEAE C.H.Chen 06257 Taiwan
554 10250 Neoalsomitra plena (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 10250 Kanchanaburi/Thailand
555 57648 Neoalsomitra plena (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4065 Phitsanulok/Thailand
556 49141 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE S. Watthana 3404 Tak/Thailand
557 29250 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE S. Watthana 2249 Chanthaburi/Thailand
558 57667 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4084 Phitsanulok/Thailand
559 8484 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8484 Khon Kaen/Thailand
560 8368 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8368 Maha Sarakham/Thailand
561 28853 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28853 Chiang Mai/Thailand
562 56981 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2066 Phayao/Thailand
563 97491 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 5454 Phetchabun/Thailand
564 69036 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 658 Lampang/Thailand
565 66695 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4196 Phitsanulok/Thailand
566 64160 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2562 Phayao/Thailand
567 82747 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7648 Sukhothai/Thailand
568 62917 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Lakoet 254 Khon Kaen/Thailand
569 78845 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-123 Luang Prabang/Laos
570 81347 Neoalsomitra simplex (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7529 Sukhothai/Thailand
571 115075 Neoalsomitra simplex (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 610 Lamphun/Thailand
572 76742 Neoalsomitra simplex (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4664 Phitsanulok/Thailand
573 45153 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE M. Tanaros 556 Mukdahan/Thailand
574 123289 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-283 Phongsaly/LAOS
575 98509 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-389 Luang Prabang/Laos
576 117234 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE N. Muangyen 2501 Lampang/Thailand
577 120630 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE N. Muangyen 2613 Kanchanaburi/Thailand
578 105291 Neoalsomitra sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 6527 Phitsanulok/Thailand
579 50658 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Sawangsawat 168 Chaiyaphum/Thailand
580 31684 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi 1058 Loei/Thailand
581 86487 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Tanming 939 Chiang Rai/Thailand
582 64023 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6913 Khon Kaen/Thailand
583 88379 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 231 Chiang Rai/Thailand
584 85852 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 12505 Chiang Rai/Thailand
585 27728 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi 914 Loei/Thailand
586 114301 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4503 Lampang/Thailand
587 36069 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-410 Chiang Mai/Thailand
588 121559 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Boonruang 0463 Chaiyaphum/Thailand
589 110451 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5569 Kanchanaburi/Thailand
590 121420 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1040 Uttaradit/Thailand
591 110636 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5751 Kanchanaburi/Thailand
592 121275 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Boonruang 0336 Chaiyaphum/Thailand
593 49071 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Watthana 3330 Tak/Thailand
594 93349 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes var. penangense (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kanyarat 0353 Chiang Mai/Thailand
595 107462 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes var. penangense (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-235 Phongsaly/Laos
596 107257 Scopellaria marginata (Blume) W.J. de Wilde & Duyfjes var. penangense (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-014 Phongsaly/Laos
597 45005 Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE Piyawan Winichainan HN1088 Chiang Mai/Thailand
598 45529 Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE N. Romkham 179 Lamphun/Thailand
599 78200 Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 316 Chiang Mai/Thailand
600 46162 Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE N. Romkham 250 Lamphun/Thailand