ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 68728 Trichosanthes pubera Blume CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10639 Nan/Thailand
802 91730 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3707 Phayao/Thailand
803 78166 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 400 Chiang Mai/Thailand
804 67103 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3685 Mae Hong Son/Thailand
805 95369 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4181 Lampang/Thailand
806 19160 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Saemyarm 103 Mae Hong Son/Thailand
807 788 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 788 Chiang Mai/Thailand
808 68650 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3014 Phayao/Thailand
809 20923 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE P. Srisanga 1935 Nan/Thailand
810 102410 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 647 Nan/Thailand
811 51466 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7536 Chiang Rai/Thailand
812 58812 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 2414 Yunnan/China
813 104136 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE S. Kamonnate 797 Chiang Mai/Thailand
814 95207 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-246 Luang Prabang/Laos
815 11375 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE P. Thongson 35 Chiang Mai/Thailand
816 75655 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Tanming 543 Mae Hong Son/Thailand
817 45776 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE D. Khrueasan MS769 Chiang Mai/Thailand
818 78110 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4455 Chiang Mai/Thailand
819 9494 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9494 Loei/Thailand
820 40338 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE C. Maknoi 2709 Loei/Thailand
821 80291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-107 Shan State/Myanmar
822 73435 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE C. Lakoet 0593 Mae Hong Son/Thailand
823 80233 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-49 Shan State/Myanmar
824 71834 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE B. Pantarod 113 Nan/Thailand
825 23818 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 521 Chiang Mai/Thailand
826 117380 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 966 Mae Hong Son/Thailand
827 48571 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7322 Chiang Rai/Thailand
828 47949 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7117 Tak/Thailand
829 15382 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 556 Chiang Mai/Thailand
830 115376 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 911 Chiang Rai/Thailand
831 33291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-072 Chiang Mai/Thailand
832 4651 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4651 Mae Hong Son/Thailand
833 92433 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3906 Lampang/Thailand
834 92453 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3926 Lampang/Thailand
835 4116 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4116 Loei/Thailand
836 48524 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7275 Chiang Rai/Thailand
837 37723 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-669 Chiang Rai/Thailand
838 51041 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2647 Chiang Mai/Thailand
839 55059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8361 Chiang Rai/Thailand
840 107 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 107 Chiang Mai/Thailand
841 37334 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-746 Chiang Rai/Thailand
842 56587 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5330 Mae Hong Son/Thailand
843 94982 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE Kamonrat Panta 030 Chiang Mai/Thailand
844 36059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-400 Chiang Mai/Thailand
845 47157 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE Chusie KY71 Mae Hong Son/Thailand
846 1437 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1437 Chiang Mai/Thailand
847 87388 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-230 Sainyabuli/Laos
848 11710 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 258 Nan/Thailand
849 5334 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5334 Chiang Mai/Thailand
850 12025 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 312 Chiang Mai/Thailand
851 123145 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-139 Phongsaly /LAOS
852 71567 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1104 Phrae/Thailand
853 101271 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan var. fissisepala Duyfjes & Pruesapan CUCURBITACEAE N. Muangyen AKN 017 Chiang Mai/Thailand
854 80620 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3122 Phayao/Thailand
855 127141 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1872 Kanchanaburi/Thailand
856 121233 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE N. Boonruang 0294 Chaiyaphum/Thailand
857 46684 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 2830 Khon Kaen/Thailand
858 95232 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-271 Luang Prabang/Laos
859 108598 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5200 Kanchanaburi/Thailand
860 117929 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-299 Sainyabuli/LAOS
861 7486 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7486 Krabi/Thailand
862 51647 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1320 Nan/Thailand
863 52259 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1501 Nan/Thailand
864 75164 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2341 Houa Phan/Laos
865 76559 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE C. Maknoi 7128 Phetchabun/Thailand
866 116637 Trichosanthes quinquangulata A. Gray CUCURBITACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-260 Xaignabouri/LAOS
867 41945 Trichosanthes sericeifolia C.Y.Cheng & C.H. Yueh CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3027 Yunnan/China
868 123747 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-284 Sainyabuli/LAOS
869 123746 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-283 Sainyabuli/LAOS
870 59243 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9780 Chiang Rai/Thailand
871 53593 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Yin-Jiantao 1340 Yunnan/China
872 123155 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-149 Phongsaly /LAOS
873 59252 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9789 Chiang Rai/Thailand
874 122841 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-311 Phongsaly/LAOS
875 48274 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6517 Nan/Thailand
876 120554 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. Tanming SP60 Suphan Buri/Thailand
877 123813 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-350 Sainyabuli/LAOS
878 118980 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE K. Inthamma 567 Loei/Thailand
879 61902 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087404 Chin State/Myanmar
880 125506 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE N. Muangyen 3587 Nan/THAILAND
881 57045 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9324 Chiang Rai/Thailand
882 56367 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9004 Chiang Rai/Thailand
883 123709 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-246 Sainyabuli/LAOS
884 116895 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-087 Phongsaly/LAOS
885 62754 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1179 Sukhothai/Thailand
886 63070 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Li-Jianwu 795 Yunnan/China
887 90851 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3460 Phayao/Thailand
888 72804 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10910 Mae Hong Son/Thailand
889 75495 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095188 Chin State/Myanmar
890 75566 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094477 Chin State/Myanmar
891 113567 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-268 Phongsaly/LAOS
892 66198 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3231 Mae Hong Son/Thailand
893 76453 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094350 Chin State/Myanmar
894 75478 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095322 Magway/Myanmar
895 111090 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-038 Luang Prabang/Laos
896 113970 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-220 Phongsaly/LAOS
897 88443 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE N. Muangyen 295 Phayao/Thailand
898 42088 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Wang Hong 6132 Yunnan/China
899 114014 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-264 Phongsaly/LAOS
900 76395 Trichosanthes sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094214 Chin State/Myanmar