ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 59611 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE T. Khambai 22 Chiang Mai/Thailand
102 59600 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE T. Khambai 11 Chiang Mai/Thailand
103 59594 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE T. Khambai 5 Chiang Mai/Thailand
104 34427 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE Warintorn K. 08-257 Rayong/Thailand
105 117340 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 926 Mae Hong Son/Thailand
106 83606 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
107 83607 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
108 51827 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7882 Chiang Rai/Thailand
109 6400 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6400 Chiang Mai/Thailand
110 83608 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
111 72811 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 10917 Mae Hong Son/Thailand
112 27571 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 758 Loei/Thailand
113 71664 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091105 Chin State/Myanmar
114 70454 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 3321 Phitsanulok/Thailand
115 73733 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 04143 Mae Hong Son/Thailand
116 73889 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 11418 Chiang Mai/Thailand
117 36061 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-402 Chiang Mai/Thailand
118 54987 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1903 Nan/Thailand
119 29508 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 1346 Chiang Mai/Thailand
120 82995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12379 Phayao/Thailand
121 74992 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 6638 Phetchabun/Thailand
122 24951 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 927 Chiang Mai/Thailand
123 82027 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12060 Phayao/Thailand
124 28547 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE S. Pumicong 428 Nan/Thailand
125 76441 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094344 Chin State/Myanmar
126 87103 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 397/58 Chiang Mai/Thailand
127 68765 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089587 Chin State/Myanmar
128 35252 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8045 Chiang Mai/Thailand
129 79723 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097272 Chin State/Myanmar
130 52686 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2855 Phitsanulok/Thailand
131 66586 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2846 Phayao/Thailand
132 52780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2949 Phitsanulok/Thailand
133 68920 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089468 Chin State/Myanmar
134 35708 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8559 Mae Hong Son/Thailand
135 124765 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 3342 Nan/Thailand
136 35955 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-296 Chiang Mai/Thailand
137 66037 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Srithi 480 Nan/Thailand
138 8362 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8362 Chiang Mai/Thailand
139 11681 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Serm 93 Chiang Mai/Thailand
140 38541 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2313 Loei/Thailand
141 108348 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 6556 Chiang Mai/Thailand
142 105780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Pimsiri PN046 Chiang Mai/Thailand
143 7444 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 7444 Chiang Mai/Thailand
144 43376 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE D. Khrueasan MS43 Chiang Mai/Thailand
145 8156 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8156 Loei/Thailand
146 110735 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1943 Nan/Thailand
147 37181 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2063 Loei/Thailand
148 8741 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8741 Nan/Thailand
149 47162 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Chusie KY181 Mae Hong Son/Thailand
150 92709 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-100 Luang Prabang/Laos
151 37146 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2028 Loei/Thailand
152 91938 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1306 Chiang Rai/Thailand
153 103854 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Romklao Botanical Garden 217/50 Phitsanulok/Thailand
154 117030 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-223 Phongsaly/LAOS
155 296 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 296 Chiang Mai/Thailand
156 522 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 522 Chiang Mai/Thailand
157 1904 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 1904 Chiang Mai/Thailand
158 2579 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 2579 Chiang Mai/Thailand
159 3183 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3183 Loei/Thailand
160 38913 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2583 Loei/Thailand
161 118035 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-405 Sainyabuli/LAOS
162 94618 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3987 Lampang/Thailand
163 3776 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3776 Loei/Thailand
164 116305 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6957 Chiang Mai/Thailand
165 5836 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5836 Chiang Mai/Thailand
166 6076 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6076 Chiang Rai/Thailand
167 113653 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-354 Phongsaly/LAOS
168 6221 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6221 Chiang Mai/Thailand
169 119001 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Inthamma 588 Loei/Thailand
170 16171 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Drechsler, C. Scholz 38 Chiang Mai/Thailand
171 76530 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094081 Chin State/Myanmar
172 36587 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 1907 Loei/Thailand
173 13995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 661 Nan/Thailand
174 14015 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 681 Nan/Thailand
175 85057 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3292 Lampang/Thailand
176 87040 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 333/58 Chiang Mai/Thailand
177 88269 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 5275 Chiang Mai/Thailand
178 85064 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3299 Lampang/Thailand
179 14246 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Morakot 044 Chiang Mai/Thailand
180 13658 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Suksathan 1425 Chiang Mai/Thailand
181 89125 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 716 Phayao/Thailand
182 17855 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 505 Chiang Mai/Thailand
183 18856 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 566 Mae Hong Son/Thailand
184 50693 Diospyros hasseltii Zoll. EBENACEAE L. Kamkom 7004 Khon Kaen/Thailand
185 26083 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE M. Nomura FOK-609658 Kochi/Japan
186 87945 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE Fumihiro Konta 35821 Japan
187 44927 Diospyros kaki L. EBENACEAE Piyawan Winichainan HN1101 Chiang Mai/Thailand
188 26707 Diospyros kaki L. EBENACEAE T. Nakamura et al. FOK-057766 Kochi/Japan
189 36940 Diospyros kaki L. EBENACEAE P. Srisanga 3156 Chiang Mai/Thailand
190 69426 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 6785 Yunnan/China
191 58720 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 3888 Yunnan/China
192 42271 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou Shi-shun 2239 Yunnan/China
193 63327 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 898 Yunnan/China
194 59059 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 395 Yunnan/China
195 10625 Diospyros kerrii Craib EBENACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 227 Nan/Thailand
196 25197 Diospyros lanceifolia Roxb. EBENACEAE K. Kertsawang 457 Chanthaburi/Thailand
197 17078 Diospyros latisepala Ridl. EBENACEAE P. Suksathan 2407 Yala/Thailand
198 92908 Diospyros lobata Lour. EBENACEAE D. Argyriou 56 Preah Vihear/Cambodia
199 13556 Diospyros lycioides Desf. EBENACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4811 Northwest/South Africa
200 5681 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5681 Mae Hong Son/Thailand