ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 22744 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2476 Nan/Thailand
2 71921 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
3 8730 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Thongson s.n. Nan/Thailand
4 65319 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE K. Srithi 104 Nan/Thailand
5 60365 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Wang Hong 8007 Yunnan/China
6 53554 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Yin-Jiantao 1250 Yunnan/China
7 123374 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-368 Phongsaly/LAOS
8 43035 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Zhou Shi-shun 3396 Yunnan/China
9 71950 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
10 18735 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 1893 Nan/Thailand
11 18285 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE M. Norsaengsri 1057 Loei/Thailand
12 15350 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 457 Chiang Mai/Thailand
13 12580 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 341 Nan/Thailand
14 11803 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE S. Sasrirat 8 Phetchaburi/Thailand
15 11661 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 249 Nan/Thailand
16 51113 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Pongamornkul 2719 Nan/Thailand
17 107492 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-268 Phongsaly/Laos
18 114079 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-329 Phongsaly/LAOS
19 113722 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-423 Phongsaly/LAOS
20 109710 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-280 Phongsaly/Laos
21 69304 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Zhou-Shishun 6662 Yunnan/China
22 122801 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-271 Phongsaly/LAOS
23 114088 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-338 Phongsaly/LAOS
24 122944 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-414 Phongsaly/LAOS
25 107539 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-324 Phongsaly/Laos
26 98880 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-357 Luang Prabang/Laos
27 98250 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-130 Luang Prabang/Laos
28 98248 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-128 Luang Prabang/Laos
29 90212 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-135 Luang Prabang/Laos
30 90211 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-134 Luang Prabang/Laos
31 80792 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE K. Phoutthavong et al. 512 Luang Prabang/Laos
32 90378 Gelsemium sp. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-300 Luang Prabang/Laos
33 111223 Gelsemium sp. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-171 Luang Prabang/Laos
34 13188 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto Tl1419 Indonesia
35 44278 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0557 Songkhla/Thailand
36 44279 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2526 Satun/Thailand
37 44277 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0971 Songkhla/Thailand