ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 15246 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE P. Srisanga 961 Nan/Thailand
402 28818 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE S. Pumicong 452 Chiang Mai/Thailand
403 13708 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE P. Suksathan 1479 Chiang Mai/Thailand
404 91740 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3717 Phayao/Thailand
405 42482 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 2081 Yunnan/China
406 9674 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9674 Chiang Mai/Thailand
407 32051 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE Pranee Palee 1033 Chiang Rai/Thailand
408 24177 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE C. Glamwaewwong 712 Chiang Mai/Thailand
409 32382 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE J.F. Maxwell 06-450 Chiang Rai/Thailand
410 31896 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE Pranee Palee 911 Chiang Rai/Thailand
411 20395 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE P. Thongson 140 Nan/Thailand
412 21223 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2097 Nan/Thailand
413 65374 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2446 Nan/Thailand
414 25220 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE P. Srisanga 2739 Chiang Mai/Thailand
415 1241 Lysionotus serratus D.Don GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1241 Chiang Mai/Thailand
416 11769 Lysionotus sp. GESNERIACEAE Serm 96 Chiang Mai/Thailand
417 37702 Microchirita albiflora D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE J.F. Maxwell 06-646 Chiang Rai/Thailand
418 48059 Microchirita albiflora D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7228 Chiang Rai/Thailand
419 53408 Microchirita aratriformis (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8086 Khon Kaen/Thailand
420 4160 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4160 Chiang Mai/Thailand
421 1348 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1348 Chiang Mai/Thailand
422 40822 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6042 Lampang/Thailand
423 91706 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3683 Phayao/Thailand
424 16927 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE P. Suksathan 2336 Chiang Mai/Thailand
425 1458 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1458 Chiang Mai/Thailand
426 15379 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE P. Suksathan 1809 Lampang/Thailand
427 67711 Microchirita bimaculata (D.Wood) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 21 Tak/Thailand
428 62899 Microchirita elphinstonia (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE C. Lakoet 237 Khon Kaen/Thailand
429 28135 Microchirita glandulosa C.Puglisi GESNERIACEAE S. Watthana 2126 Nan/Thailand
430 18019 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE P. Srisanga 1572 Nan/Thailand
431 91206 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3644 Phayao/Thailand
432 65350 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2417 Nan/Thailand
433 54837 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1830 Nan/Thailand
434 15871 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1070 Chiang Mai/Thailand
435 15710 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1020 Chiang Mai/Thailand
436 91708 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3685 Phayao/Thailand
437 52874 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE Yin-Jiantao 1756 Yunnan/China
438 91713 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3690 Phayao/Thailand
439 42472 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 2024 Yunnan/China
440 121572 Microchirita hamosa (R.Br.) Y.Z.Wang GESNERIACEAE N. Boonruang 0475 Chaiyaphum/Thailand
441 118701 Microchirita hemratii C.Puglisi GESNERIACEAE D. J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5775 Tak/Thailand
442 19977 Microchirita involucrata (Craib) Yin Z.Wang GESNERIACEAE C. Maknoi 26 Songkhla/Thailand
443 15385 Microchirita karaketii D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 559 Chiang Mai/Thailand
444 68019 Microchirita karaketii D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE C. Lakoet 0400 Mae Hong Son/Thailand
445 118704 Microchirita lilacina C.Puglisi GESNERIACEAE D. J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5699 Tak/Thailand
446 118702 Microchirita lilacina C.Puglisi GESNERIACEAE D. J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5763 Tak/Thailand
447 118705 Microchirita lilacina C.Puglisi GESNERIACEAE D. J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5704 Tak/Thailand
448 36236 Microchirita limbata C.Puglisi GESNERIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2811 Khon Kaen/Thailand
449 36235 Microchirita limbata C.Puglisi GESNERIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2789 Khon Kaen/Thailand
450 118703 Microchirita personata C.Puglisi GESNERIACEAE D. J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5764 Uthai Thani/Thailand
451 86678 Microchirita personata C.Puglisi GESNERIACEAE W. Tanming 901 Uthai Thani/Thailand
452 19280 Microchirita purpurea D. J. Middleton & Triboun GESNERIACEAE S. Watthana and M. Wongnak 991 Rayong/Thailand
453 110280 Microchirita rupestris (Ridl.) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5397 Kanchanaburi/Thailand
454 77673 Microchirita rupestris (Ridl.) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE M. Norsaengsri 11592 Sukhothai/Thailand
455 111168 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-116 Luang Prabang/Laos
456 117197 Microchirita sp. GESNERIACEAE N. Muangyen 2464 Kanchanaburi/Thailand
457 111273 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-221 Luang Prabang/Laos
458 76250 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 7100 Phetchabun/Thailand
459 111334 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-282 Luang Prabang/Laos
460 91205 Microchirita sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3643 Phayao/Thailand
461 96085 Microchirita sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4269 Lampang/Thailand
462 67713 Microchirita suddeei D.J. Middleton & Triboun GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 23 Tak/Thailand
463 121362 Microchirita tetsanae C.Puglisi GESNERIACEAE N. Boonruang 0423 Chaiyaphum/Thailand
464 52974 Microchirita tetsanae C.Puglisi GESNERIACEAE C. Maknoi 3973 Phitsanulok/Thailand
465 36237 Microchirita tetsanae C.Puglisi GESNERIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3073 Khon Kaen/Thailand
466 121302 Microchirita tetsanae C.Puglisi GESNERIACEAE N. Boonruang 0363 Chaiyaphum/Thailand
467 67365 Microchirita tetsanae C.Puglisi GESNERIACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8188 Phitsanulok/Thailand
468 111672 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-195 Xiangkhouang/Laos
469 116015 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE K. Wangwasit 180912-2 Loei/Thailand
470 115996 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE K. Wangwasit 180911-16 Loei/Thailand
471 115983 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE K. Wangwasit 180911-3 Loei/Thailand
472 121270 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE N. Boonruang 0331 Chaiyaphum/Thailand
473 45554 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE Pooma, R.; Phattarahirankanok, K.; Sirimongkol 6279 Saraburi/Thailand
474 45279 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6313 Saraburi/Thailand
475 54673 Microchirita viola (Ridl.) A.Weber & Rafidah GESNERIACEAE Sawai & Rob s.n. Phangnga/Thailand
476 15932 Microchirita woodii D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1110 Nan/Thailand
477 4236 Microchirita woodii D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4236 Nan/Thailand
478 62707 Middletonia multiflora (R.Br) C.Puglisi GESNERIACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1131 Sukhothai/Thailand
479 7077 Middletonia multiflora (R.Br) C.Puglisi GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7077 Chiang Mai/Thailand
480 110640 Middletonia reticula (Barnett) C.Puglisi GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5755 Kanchanaburi/Thailand
481 50465 Oreocharis flavida Merr. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00019 Yunnan/China
482 52128 Oreocharis hirsuta Barnett GESNERIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Middleton 4550 Chiang Mai/Thailand
483 40846 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6066 Lampang/Thailand
484 52104 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4523 Chiang Mai/Thailand
485 54824 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1817 Nan/Thailand
486 66112 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10356 Chiang Rai/Thailand
487 91181 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3620 Phayao/Thailand
488 15387 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 561 Chiang Mai/Thailand
489 48058 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7227 Chiang Rai/Thailand
490 51889 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7944 Chiang Rai/Thailand
491 44505 Ornithoboea feddei (H.Lev.) B.L. Burtt GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 2926 Yunnan/China
492 52109 Ornithoboea flexuosa (Ridl.) B.L. Burtt GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4426 Trang/Thailand
493 60205 Ornithoboea henryi Craib GESNERIACEAE Zhou Shishun 2905 Yunnan/China
494 58814 Ornithoboea henryi Craib GESNERIACEAE Zhou-Shishun 2926 Yunnan/China
495 82365 Ornithoboea parishii C.B.Clarke GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5691 Uthai Thani/Thailand
496 52138 Ornithoboea pseudoflexuosa B.L. Burtt GESNERIACEAE D.J. Middleton 5230 Surat Thani/Thailand
497 90917 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5818 Mae Hong Son/Thailand
498 82366 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5814 Mae Hong Son/Thailand
499 15931 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1109 Nan/Thailand
500 29529 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 1742.2 Mae Hong Son/Thailand