ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 111255 Icacina sp. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-203 Luang Prabang/Laos
2 57023 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9302 Chiang Rai/Thailand
3 88072 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3547 Phayao/Thailand
4 86091 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-095 Luang Prabang/Laos
5 83795 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2822 Tak/Thailand
6 77558 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11035 Mae Hong Son/Thailand
7 37532 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE J.F. Maxwell 06-351 Chiang Rai/Thailand
8 74714 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE Zhou-Shishun 8273 Yunnan/China
9 89342 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 5442 Nan/Thailand
10 23144 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE P. Srisanga 2524 Nan/Thailand
11 77890 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11162 Mae Hong Son/Thailand
12 54945 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1858 Nan/Thailand
13 52566 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1653 Nan/Thailand
14 46449 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2524 Mae Hong Son/Thailand
15 35094 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2172 Mae Hong Son/Thailand
16 35095 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2173 Mae Hong Son/Thailand
17 41673 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-150 Chiang Rai/Thailand
18 69359 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE Zhou-Shishun 6737 Yunnan/China
19 2551 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Nanakorn et al. 2551 Chiang Mai/Thailand
20 95157 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-196 Luang Prabang/Laos
21 11668 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE P. Srisanga 256 Nan/Thailand
22 98762 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-239 Luang Prabang/Laos
23 76689 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11125 Mae Hong Son/Thailand
24 69448 Iodes ovalis Hassk. ICACINACEAE Zhou-Shishun 7008 Yunnan/China
25 74140 Iodes ovalis Hassk. ICACINACEAE Zhou-Shishun 7341 Yunnan/China
26 79110 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-305 Xaignabouri/Laos
27 73146 Iodes sp. ICACINACEAE M. Norsaengsri 11316 Mae Hong Son/Thailand
28 106982 Iodes sp. ICACINACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 693 Nan/Thailand
29 78980 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-176 Xaignabouri/Laos
30 79111 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-306 Xaignabouri/Laos
31 95183 Iodes sp. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-222 Luang Prabang/Laos
32 114406 Iodes sp. ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4749 Lampang/Thailand
33 111151 Iodes sp. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-099 Luang Prabang/Laos
34 95224 Iodes sp. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-263 Luang Prabang/Laos
35 78957 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-153 Luang Prabang/Laos
36 15901 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl. ICACINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1079 Nan/Thailand
37 86308 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-312 Luang Prabang/Laos
38 18006 Mappianthus iodoides Hand.-Mazz. ICACINACEAE P. Srisanga 1559 Nan/Thailand
39 18144 Mappianthus iodoides Hand.-Mazz. ICACINACEAE P. Srisanga 1697 Nan/Thailand
40 57627 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi 4020 Phitsanulok/Thailand
41 57028 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9307 Chiang Rai/Thailand
42 48655 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7406 Chiang Rai/Thailand
43 51838 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7893 Chiang Rai/Thailand
44 68320 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi 4423 Phitsanulok/Thailand
45 67300 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8122 Phitsanulok/Thailand
46 48074 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7243 Chiang Rai/Thailand
47 100769 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-372 Luang Prabang/Laos
48 18009 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE P. Srisanga 1562 Nan/Thailand
49 66081 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10325 Chiang Rai/Thailand
50 97009 Miquelia sp. ICACINACEAE C. Maknoi 4829 Phitsanulok/Thailand
51 97010 Miquelia sp. ICACINACEAE C. Maknoi 4830 Phitsanulok/Thailand
52 74204 Natsiatopsis thunbergiifolia Kurz ICACINACEAE Zhou-Shishun 7511 Yunnan/China
53 63038 Nothapodytes collina C.Y. Wu ICACINACEAE Li-Jianwu 676 Yunnan/China
54 106083 Nothapodytes foetida (Wight) Sleumer ICACINACEAE Fumihiro Konta and Charun Maknoi 4379 Japan
55 33968 Nothapodytes montana Bl. ICACINACEAE J.F. Maxwell 08-16 Nakhon Nayok/Thailand
56 82226 Nothapodytes nimmoniana (J.Graham) Mabb. ICACINACEAE M. Norsaengsri 12230 Chiang Rai/Thailand
57 17004 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1321 Nan/Thailand
58 31200 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2875 Nan/Thailand
59 13866 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 569 Nan/Thailand
60 16800 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1277 Nan/Thailand
61 17692 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1471 Nan/Thailand
62 8740 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Thongson 2 Nan/Thailand
63 17861 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Pongamornkul 512 Chiang Mai/Thailand
64 30866 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE J.F. Maxwell 07-373 Chiang Rai/Thailand
65 18015 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1568 Nan/Thailand
66 28306 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-42(2) Oudomxay/Laos
67 23802 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 2723 Nan/Thailand
68 8757 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Thongson 19 Nan/Thailand
69 22782 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE C. Glamwaewwong 143 Chiang Mai/Thailand
70 20466 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE S. Watthana 1214 Chiang Mai/Thailand
71 30505 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-47 Chiang Rai/Thailand
72 58859 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Zhou-Shishun 3055 Yunnan/China
73 90647 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 909 Chiang Rai/Thailand
74 89018 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 609 Chiang Rai/Thailand
75 81723 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE M. Norsaengsri 11758 Chiang Rai/Thailand
76 113215 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3909 Chiang Rai/Thailand
77 91156 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3523 Phayao/Thailand
78 105799 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Pimsiri PN080 Chiang Mai/Thailand
79 91896 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 1264 Chiang Rai/Thailand
80 90792 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3400 Phayao/Thailand
81 409 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Nanakorn et al. 409 Chiang Mai/Thailand
82 65509 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE K. Srithi 152 Nan/Thailand
83 53623 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Yin-Jiantao 1690 Yunnan/China
84 53134 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Yin-Jiantao 1554 Yunnan/China
85 52567 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1654 Nan/Thailand
86 52292 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1534 Nan/Thailand
87 51677 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1351 Nan/Thailand
88 48289 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE M. Norsaengsri 6533 Nan/Thailand
89 101133 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Pongamornkul 6154 Nan/Thailand
90 80882 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE K. Phoutthavong et al. 569 Luang Prabang/Laos
91 116904 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-096 Phongsaly/LAOS
92 117101 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-294 Phongsaly/LAOS
93 42004 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE Wang Hong 8216 Yunnan/China
94 43163 Platea latifolia Blume ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-268 Nakhon Nayok/Thailand
95 68174 Pyrenacantha volubilis Wight ICACINACEAE C. Maknoi 4279 Phitsanulok/Thailand
96 68180 Pyrenacantha volubilis Wight ICACINACEAE C. Maknoi 4285 Phitsanulok/Thailand
97 64122 Sarcostigma sp. ICACINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2524 Phayao/Thailand