ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 34512 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Warintorn K. 08-343 Rayong/Thailand
2 3314 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 3314 Chiang Mai/Thailand
3 881 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 881 Chiang Mai/Thailand
4 67652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 919 Lampang/Thailand
5 65507 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE K. Srithi 450 Nan/Thailand
6 63599 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6675 Loei/Thailand
7 62549 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Romklao Botanical Garden 0489/2555 Uttaradit/Thailand
8 54642 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Chantaranothai et al. 1772 Sakon Nakhon/Thailand
9 54641 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Chantaranothai et al. 184 Sakon Nakhon/Thailand
10 54629 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Chantaranothai et al. 45 Sakon Nakhon/Thailand
11 54542 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
12 50743 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE L. Kamkom 02008 Lamphun/Thailand
13 47786 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE S. Sawangsawat 180 Chaiyaphum/Thailand
14 41704 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE J.F. Maxwell 09-184 Siem Reap/Cambodia
15 127303 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1938 Chiang Rai/THAILAND
16 20536 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1435 Maha Sarakham/Thailand
17 3780 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 3780 Loei/Thailand
18 4136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 4136 Loei/Thailand
19 6418 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 6418 Maha Sarakham/Thailand
20 9124 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 9124 Chiang Mai/Thailand
21 9368 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 9368 Chiang Mai/Thailand
22 37772 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE M. Norsaengsri 3727 Khon Kaen/Thailand
23 17706 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Pongamornkul 632 Chiang Mai/Thailand
24 35877 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Jatupol K. 08-218 Chiang Mai/Thailand
25 27908 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE K. Wangwasit 050616-5 Ubon Ratchathani/Thailand
26 28974 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 28974 Chiang Mai/Thailand
27 29637 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Glamwaewwong 1371 Chiang Mai/Thailand
28 33136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Warintorn K. 07-120 Chiang Mai/Thailand
29 34470 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Warintorn K. 08-301 Rayong/Thailand
30 82161 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Maknoi 7753 Rayong/Thailand
31 11652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Pongamornkul 223 Chiang Mai/Thailand
32 93107 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Turreira-Garcia 170 Preah Vihear/Cambodia
33 1575 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 1575 Khon Kaen/Thailand
34 118798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Boonruang 0148 Chaiyaphum/Thailand
35 117656 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-026 Sainyabuli/LAOS
36 117603 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 1695 Khon Kaen/Thailand
37 114442 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4789 Lampang/Thailand
38 113182 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3876 Chiang Rai/Thailand
39 110909 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE K. Kertsawang 4479 Surin/Thailand
40 109953 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE TLBG 549 Chiang Mai/Thailand
41 109672 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Orathai Saibua 001 Phrae/Thailand
42 105503 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Maknoi 6846 Phetchabun/Thailand
43 95343 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4155 Lampang/Thailand
44 94955 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE D. Argyriou 474 Stung Treng/cambodia
45 94766 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Kaweesin Kamwong 45 Lamphun/Thailand
46 3060 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. Nanakorn et al. 3060 Loei/Thailand
47 90586 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Muangyen 849 Phayao/Thailand
48 82224 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE M. Norsaengsri 12227 Chiang Rai/Thailand
49 83708 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
50 84776 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE K. Kertsawang 2262 Chaiyaphum/Thailand
51 87366 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-208 Sainyabuli/Laos
52 87417 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-259 Sainyabuli/Laos
53 94756 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE Pornthip Kanta s.n. Lamphun/Thailand
54 89528 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE P. Srisanga & P. Panyachan 3871 Chiang Rai/Thailand
55 94568 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Muangyen 1694 Lamphun/Thailand
56 91796 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Muangyen 1164 Lampang/Thailand
57 91889 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Muangyen 1257 Phayao/Thailand
58 92798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Turreira Garcia 671 Stung Treng/Cambodia
59 92941 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE D. Argyriou 22 Preah Vihear/Cambodia
60 93099 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Turreira-Garcia 161 Preah Vihear/Cambodia
61 68505 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3077 Phayao/Thailand
62 88562 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 413 Khon Kaen/Thailand
63 70495 Irvingia sp. IRVINGIACEAE C. Maknoi 3362 Uttaradit/Thailand
64 118892 Irvingia sp. IRVINGIACEAE K. Inthamma 470 Phitsanulok/Thailand
65 67663 Irvingia sp. IRVINGIACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 930 Lampang/Thailand