ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 106753 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 63 Tak/Thailand
2 106684 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 919 Chiang Mai/Thailand
3 106683 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 605 Chiang Mai/Thailand
4 106682 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7 Phetchaburi/Thailand
5 106681 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 836 Chiang Mai/Thailand
6 106685 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 15 Phetchaburi/Thailand
7 106752 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2543 Phetchaburi/Thailand
8 106754 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 57 Tak/Thailand
9 106755 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 27 Tak/Thailand
10 106756 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 64 Tak/Thailand
11 106757 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 04 Tak/Thailand
12 106758 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6635 Chiang Mai/Thailand
13 107600 Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin OP01 Tak/Thailand
14 107599 Letrouitia flavocrocea (Nyl.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7133 Champasak/Laos
15 106690 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2930 Krabi/Thailand
16 106675 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6226.1 Lampang/Thailand
17 106676 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7059 Kanchanaburi/Thailand
18 106677 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3990 Uttaradit/Thailand
19 107162 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 85 Phetchaburi/Thailand
20 120253 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3827 Tak/Thailand
21 119390 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6377 Chiang Mai/Thailand
22 106674 Letrouitia sp. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7144.1 Chiang Mai/Thailand
23 106678 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 17 Tak/Thailand
24 106746 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 617 Chiang Mai/Thailand
25 106751 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 576 Chiang Mai/Thailand
26 106750 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 507 Chiang Mai/Thailand
27 106743 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 84 Chiang Mai/Thailand
28 106744 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 29 Chiang Mai/Thailand
29 106745 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7097 Chiang Mai/Thailand
30 106689 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7098 Chiang Mai/Thailand
31 106749 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 484 Chiang Mai/Thailand
32 106748 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 775 Chiang Mai/Thailand
33 106747 Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 822 Chiang Mai/Thailand
34 106672 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7165 Chiang Mai/Thailand
35 106673 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6142 Chiang Mai/Thailand
36 106567 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7163 Chiang Mai/Thailand
37 106680 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6700 Chiang Mai/Thailand
38 106671 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4360 Chiang Mai/Thailand
39 106686 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 81 Chiang Mai/Thailand
40 106687 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7178 Chiang Mai/Thailand
41 106688 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Orrapin 67 Tak/Thailand
42 106679 Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem. LETROUITIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6696 Chiang Mai/Thailand