ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97304 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3301 Chiang Mai/Thailand
2 97305 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4052 Chiang Mai/Thailand
3 97303 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3283 Chiang Mai/Thailand
4 119216 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2506 Chiang Mai/Thailand
5 119215 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 385 Chiang Mai/Thailand
6 119217 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4844 Chiang Mai/Thailand
7 119218 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4980 Chiang Mai/Thailand
8 119219 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4985 Chiang Mai/Thailand
9 119220 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5719 Chiang Mai/Thailand
10 119221 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5739 Chiang Mai/Thailand
11 119222 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5741 Chiang Mai/Thailand
12 119223 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5745 Chiang Mai/Thailand
13 119224 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5746 Chiang Mai/Thailand
14 119225 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5750 Chiang Mai/Thailand
15 119226 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5752 Chiang Mai/Thailand
16 119228 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6192.1 Chiang Mai/Thailand
17 119229 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6192.3 Chiang Mai/Thailand
18 119230 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6193 Chiang Mai/Thailand
19 119231 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6192.2 Chiang Mai/Thailand
20 119232 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6194.2 Chiang Mai/Thailand
21 119233 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6193.2 Chiang Mai/Thailand
22 119234 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6194 Chiang Mai/Thailand
23 119236 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6098 Chiang Mai/Thailand
24 119757 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6760 Chiang Mai/Thailand
25 119227 Lobaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6116 Chiang Mai/Thailand
26 119486 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 130 Chiang Mai/Thailand
27 97701 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE S. Watthana 09-01-27 Kamphaeng Phet/Thailand
28 119487 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 444 Chiang Mai/Thailand
29 108297 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7183 Chiang Mai/Thailand
30 108296 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7160.1 Chiang Mai/Thailand
31 119485 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Saranyu Sudee 7150 Chiang Mai/Thailand
32 124162 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee sn. Chiang Mai/Thailand
33 119484 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7157 Chiang Mai/Thailand
34 119483 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7161 Chiang Mai/Thailand
35 106651 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.3 Chiang Mai/Thailand
36 108294 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 61 Phetchabun/Thailand
37 108293 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 84 Phetchabun/Thailand
38 106649 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.1 Chiang Mai/Thailand
39 106650 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.2 Chiang Mai/Thailand
40 108295 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 38 Phetchabun/Thailand
41 97375 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4032 Chiang Mai/Thailand
42 97376 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4034 Chiang Mai/Thailand
43 97377 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4035 Chiang Mai/Thailand
44 108179 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6118 Chiang Mai/Thailand
45 108151 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2504 Chiang Mai/Thailand
46 108170 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 82 Phetchaburi/Thailand
47 108171 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4845 Chiang Mai/Thailand
48 108172 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5128 Loei/Thailand
49 108173 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5263 Loei/Thailand
50 108174 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3816 Tak/Thailand
51 108175 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5720 Chiang Mai/Thailand
52 108176 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5736 Chiang Mai/Thailand
53 108178 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5743 Chiang Mai/Thailand
54 108177 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5737 Chiang Mai/Thailand