ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 124757 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE N. Muangyen 3334 Nan/Thailand
102 120742 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE N. Muangyen 2724 Nan/Thailand
103 52690 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE C. Maknoi 2859 Phitsanulok/Thailand
104 120688 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE N. Muangyen 2670 Nan/Thailand
105 73514 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE S. Watthana 4159 Tak/Thailand
106 73762 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04172 Mae Hong Son/Thailand
107 73788 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04198 Mae Hong Son/Thailand
108 31213 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2888 Nan/Thailand
109 66596 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2856 Phayao/Thailand
110 67088 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE W. Pongamornkul 3670 Chiang Mai/Thailand
111 35190 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2418 Phangnga/Thailand
112 83868 Helixanthera coccinea (Jack) Danser LORANTHACEAE S. Sawangsawat 582 Chanthaburi/Thailand
113 25116 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE K. Kertsawang 306 Rayong/Thailand
114 20053 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 102 Songkhla/Thailand
115 20038 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoiส 86ส Yala/Thailand
116 20036 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoiส 85 Songkhla/Thailand
117 31005 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE K. Kertsawang 711 Trat/Thailand
118 14958 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 498 Nakhon Si Thammarat/Thailand
119 94288 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE N. Muangyen 1416 Surin/Thailand
120 7185 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7185 Songkhla/Thailand
121 37239 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2353 Phangnga/Thailand
122 76721 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 4643 Phitsanulok/Thailand
123 45712 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE S. Choobkhuntod 2922010, N. Daengchot 2925088, A. Tong-aram 2825374 Chiang Mai/Thailand
124 31676 Helixanthera cylindrica (Jack) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 1050 Loei/Thailand
125 52428 Helixanthera ligustrina (Wall.) Danser LORANTHACEAE A.N. Start (ANS 1751) Chiang Mai/Thailand
126 81600 Helixanthera ligustrina (Wall.) Danser LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097712 Chin State/Myanmar
127 79156 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-351 Xaignabouri/Laos
128 81588 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Ling Shing Mang 093034 Chin State/Myanmar
129 20594 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1493 Chiang Mai/Thailand
130 66584 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2844 Phayao/Thailand
131 74213 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7520 Yunnan/China
132 98170 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-050 Luang Prabang/Laos
133 104937 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 6094 Phetchabun/Thailand
134 68837 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089665 Chin State/Myanmar
135 105557 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 6900 Sakon Nakhon/Thailand
136 14260 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Morakot 67 Chiang Mai/Thailand
137 75870 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094413 Chin State/Myanmar
138 3298 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3298 Loei/Thailand
139 69906 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053197 Chin State/Myanmar
140 78690 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6582.1 Chiang Mai/Thailand
141 96469 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Mahasarakham University 152 Chiang Mai/Thailand
142 6582 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6582 Chiang Mai/Thailand
143 74747 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04221 Mae Hong Son/Thailand
144 9294 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9294 Loei/Thailand
145 38426 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2198 Loei/Thailand
146 65318 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE K. Srithi 665 Nan/Thailand
147 118020 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-390 Sainyabuli/LAOS
148 46550 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 3521 Nong Khai/Thailand
149 113717 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-418 Phongsaly/LAOS
150 114627 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4975 Lampang/Thailand
151 110780 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE N. Muangyen 1993 Nan/Thailand
152 38805 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 2475 Loei/Thailand
153 52308 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya & S. Satatha 1611 Phayao/Thailand
154 38358 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2130 Loei/Thailand
155 37546 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-366 Chiang Rai/Thailand
156 115302 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 837 Phayao/Thailand
157 543 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 543 Chiang Mai/Thailand
158 36044 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Jatupol K. 08-385 Chiang Mai/Thailand
159 35805 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 1737 Loei/Thailand
160 38872 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 2542 Loei/Thailand
161 56288 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051326 Chin State/Myanmar
162 52429 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE A.N. Start (ANS 1750) Chiang Mai/Thailand
163 53814 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Maknoi 3095 Trat/Thailand
164 62668 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 137 Chanthaburi/Thailand
165 25066 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE C. Glamwaewwong 1016 Chiang Mai/Thailand
166 55144 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Sawai 1039 Loei/Thailand
167 81606 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Honm Man, Law Shein & Wai Min Htay 085160 Chin State/Myanmar
168 81605 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa, N. Inagaki, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029106 Chin State/Myanmar
169 91011 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE N. Muangyen 1021 Phayao/Thailand
170 11331 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE Serm 72 Chiang Mai/Thailand
171 30591 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 09-138 Mae Hong Son/Thailand
172 84939 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4023 Loei/Thailand
173 13113 Helixanthera pulchra (DC.) Danser LORANTHACEAE P. Srisanga 509 Nan/Thailand
174 38424 Helixanthera pulchra (DC.) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2196 Loei/Thailand
175 38849 Helixanthera pulchra (DC.) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2519 Loei/Thailand
176 47200 Helixanthera pulchra (DC.) Danser LORANTHACEAE Chusie KY72 Mae Hong Son/Thailand
177 81603 Helixanthera scoriarum (W.W. Sm.) Danser LORANTHACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035545 Chin State/Myanmar
178 81599 Helixanthera scoriarum (W.W. Sm.) Danser LORANTHACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097585 Chin State/Myanmar
179 81602 Helixanthera scoriarum (W.W. Sm.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa & A. Maeda 022500 Chin State/Myanmar
180 71540 Helixanthera setigera (Korth.) Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1077 Chiang Mai/Thailand
181 14943 Helixanthera setigera (Korth.) Danser LORANTHACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 483 Nakhon Si Thammarat/Thailand
182 119009 Helixanthera sp. LORANTHACEAE K. Inthamma 596 Loei/Thailand
183 118379 Helixanthera sp. LORANTHACEAE K. Inthamma 278 Uttaradit/Thailand
184 72886 Helixanthera sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11003 Mae Hong Son/Thailand
185 1059 Helixanthera sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1059 Phayao/Thailand
186 82951 Helixanthera sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 12335 Phayao/Thailand
187 71855 Helixanthera sp. LORANTHACEAE B. Pantarod 63 Nan/Thailand
188 509 Helixanthera sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 509 Chiang Mai/Thailand
189 57127 Helixanthera sp. LORANTHACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 242 Ubon Ratchathani/Thailand
190 47198 Helixanthera sp. LORANTHACEAE Chusie KY293 Mae Hong Son/Thailand
191 85772 Helixanthera sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul et al. 5111 Chiang Mai/Thailand
192 89426 Helixanthera sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5526 Nan/Thailand
193 90111 Helixanthera sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-34 Luang Prabang/Laos
194 80262 Helixanthera sp. LORANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-78 Shan State/Myanmar
195 14757 Lepidaria kingii (King) Danser LORANTHACEAE K. Larsen 45749 Songkhla/Thailand
196 109195 Loranthus delavayi Tiegh. LORANTHACEAE S.T.Chiu 05459 Taiwan
197 109048 Loranthus delavayi Tiegh. LORANTHACEAE S.T.Chiu, C.N.Chen & H.Y.Lin 03979 Taiwan
198 69858 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024606 Chin State/Myanmar
199 81596 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090800 Chin State/Myanmar
200 60577 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Ling Shein Man 088076 Chin State/Myanmar