ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 81589 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa & A. Maeda 022447 Chin State/Myanmar
202 61006 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086598 Chin State/Myanmar
203 81597 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Mu Mu Aung, Myint Hlaing & Law Shine 092143 Chin State/Myanmar
204 56539 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051432 Chin State/Myanmar
205 71657 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091098 Chin State/Myanmar
206 822 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 822 Chiang Mai/Thailand
207 61911 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Ling Shein Man 087383 Chin State/Myanmar
208 76467 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094276 Chin State/Myanmar
209 81594 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, P. Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086182 Chin State/Myanmar
210 81583 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097057 Chin State/Myanmar
211 81590 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023375 Chin State/Myanmar
212 81582 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Ling Shein Man 096301 Chin State/Myanmar
213 81592 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023407 Chin State/Myanmar
214 81593 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035348 Chin State/Myanmar
215 81595 Loranthus odoratus Wall. in Roxb. LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090238 Chin State/Myanmar
216 42270 Loranthus sp. LORANTHACEAE Zhou Shi-shun 2241 Yunnan/China
217 840 Macrosolen avenis (Blume) Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 840 Chiang Mai/Thailand
218 66576 Macrosolen avenis (Blume) Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2836 Phayao/Thailand
219 9661 Macrosolen avenis (Blume) Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 9661 Chiang Mai/Thailand
220 14448 Macrosolen brandisianus (Kurz) Tiegh. LORANTHACEAE P. Srisanga 741 Nan/Thailand
221 24784 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE K. Kertsawang 342 Rayong/Thailand
222 81587 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092277 Chin State/Myanmar
223 62982 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE P. Wessumritt 342 Trat/Thailand
224 27816 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 588 Phetchabun/Thailand
225 3702 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3702 Chiang Mai/Thailand
226 81584 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa, N. Inagaki, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029116 Chin State/Myanmar
227 81585 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030916 Chin State/Myanmar
228 69541 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7118 Yunnan/China
229 35189 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 2417 Phangnga/Thailand
230 36924 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3140 Chiang Mai/Thailand
231 38667 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Watthana 2891 Phangnga/Thailand
232 38669 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Watthana 2893 Phangnga/Thailand
233 38871 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 2541 Loei/Thailand
234 114634 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4982 Lampang/Thailand
235 104567 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6344 Chiang Mai/Thailand
236 672 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 672 Chiang Mai/Thailand
237 46979 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 198 Uttaradit/Thailand
238 47199 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Chusie KY482 Mae Hong Son/Thailand
239 724 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 724 Chiang Mai/Thailand
240 32184 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-182 Krabi/Thailand
241 94053 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036238 Mandalay/Myanmar
242 6910 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6910 Chiang Mai/Thailand
243 74300 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7375 Yunnan/China
244 30549 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 09-92 Chiang Mai/Thailand
245 550 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 550 Chiang Mai/Thailand
246 37198 Macrosolen dianthus Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2080 Loei/Thailand
247 36585 Macrosolen dianthus Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 1905 Loei/Thailand
248 29567 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi & M. Norsaengsri 1302 Phitsanulok/Thailand
249 85678 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5019 Chiang Mai/Thailand
250 37205 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 2087 Loei/Thailand
251 37180 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 2062 Loei/Thailand
252 6272 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6272 Loei/Thailand
253 8841 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8841 Loei/Thailand
254 13326 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE McDonald et al. 5763 Kampot/Cambodia
255 7306 Macrosolen platyphyllus Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7306 Phatthalung/Thailand
256 110926 Macrosolen sp. LORANTHACEAE K. Kertsawang 4496 Surin/Thailand
257 40370 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 2741 Loei/Thailand
258 112851 Macrosolen sp. LORANTHACEAE K. Kertsawang 3681 Phangnga/Thailand
259 92575 Macrosolen sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5378 Chiang Mai/Thailand
260 76176 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 6722 Trat/Thailand
261 81604 Macrosolen sp. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097858 Chin State/Myanmar
262 52430 Macrosolen sp. LORANTHACEAE A.N. Start (ANS 1749) Sukhothai/Thailand
263 3590 Macrosolen sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3590 Nakhon Si Thammarat/Thailand
264 12796 Macrosolen sp. LORANTHACEAE S. Watthana & P. Srisanga 192 Mae Hong Son/Thailand
265 110987 Macrosolen sp. LORANTHACEAE K. Kertsawang 4556 Surin/Thailand
266 90724 Macrosolen sp. LORANTHACEAE N. Muangyen 986 Chiang Rai/Thailand
267 49943 Macrosolen sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 6463 Uttaradit/Thailand
268 37112 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 1994 Phitsanulok/Thailand
269 90593 Macrosolen sp. LORANTHACEAE N. Muangyen 856 Phayao/Thailand
270 49026 Macrosolen sp. LORANTHACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama, M. Hutoh & A. Nalamphoon T-9511 Chiang Mai/Thailand
271 13544 Plicosepalus kalachariensis (Schinz) Danser LORANTHACEAE Sebothoma, P.N. 282 N/South Africa
272 48535 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7286 Chiang Rai/Thailand
273 55693 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8493 Khon Kaen/Thailand
274 48633 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7384 Chiang Rai/Thailand
275 52749 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 2918 Phitsanulok/Thailand
276 44459 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Zhou Shi-shun 4599 Yunnan/China
277 84466 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE K. Kertsawang 3319 Chaiyaphum/Thailand
278 88384 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE N. Muangyen 236 Chiang Rai/Thailand
279 76929 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE W. Tanming 703 Suphan Buri/Thailand
280 53081 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7654 Khon Kaen/Thailand
281 16160 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE N. Drechsler, C. Scholz 20 Chiang Mai/Thailand
282 35813 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1745 Loei/Thailand
283 36591 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1911 Loei/Thailand
284 18151 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE P. Srisanga 1704 Nan/Thailand
285 35463 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8285A Mae Hong Son/Thailand
286 35699 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8549 Mae Hong Son/Thailand
287 89248 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 4042 Chiang Mai/Thailand
288 29131 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2184 Phitsanulok/Thailand
289 77935 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 5131 Nakhon Sawan/Thailand
290 77696 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11615 Sukhothai/Thailand
291 76933 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE W. Tanming 707 Chai Nat/Thailand
292 93440 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE S. Daoh 2 Chiang Mai/Thailand
293 37202 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 2084 Loei/Thailand
294 52928 Scurrula chingii (W.C.Cheng) H.S.Kiu LORANTHACEAE Yin-Jiantao 1415 Yunnan/China
295 32308 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-493 Chiang Rai/Thailand
296 31781 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1188 Loei/Thailand
297 30302 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1257 Loei/Thailand
298 35796 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1728 Loei/Thailand
299 81226 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 7408 Sukhothai/Thailand
300 76148 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 6694 Trat/Thailand