ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 116423 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-047 Xaignabouri/LAOS
402 18812 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn 1100 Chiang Mai/Thailand
403 5959 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 5959 Chiang Mai/Thailand
404 44785 Scurrula sp. LORANTHACEAE Piyawan Winichainan HN1149 Chiang Mai/Thailand
405 118228 Scurrula sp. LORANTHACEAE Suthanya K-032 Loei/Thailand
406 35248 Scurrula sp. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8041 Chiang Mai/Thailand
407 49029 Scurrula sp. LORANTHACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka & A. Chintayungkun T-9612 Chiang Rai/Thailand
408 41124 Scurrula sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5573 Loei/Thailand
409 49875 Scurrula sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 6395 Chiang Mai/Thailand
410 49928 Scurrula sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 6448 Uttaradit/Thailand
411 106016 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6492 Chiang Mai/Thailand
412 1238 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 1238 Chiang Mai/Thailand
413 84062 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 4848 Chiang Mai/Thailand
414 87545 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-387 Sainyabuli/Laos
415 116461 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-085 Xaignabouri/LAOS
416 8110 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8110 Loei/Thailand
417 88563 Scurrula sp. LORANTHACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 414 Khon Kaen/Thailand
418 53795 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 3076 Phetchabun/Thailand
419 95998 Scurrula sp. LORANTHACEAE P. Phaosrichai 396 Mae Hong Son/Thailand
420 49028 Scurrula sp. LORANTHACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-9510 Chiang Mai/Thailand
421 98548 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-025 Luang Prabang/Laos
422 35097 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 2175 Mae Hong Son/Thailand
423 2864 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2864 Chiang Mai/Thailand
424 114911 Scurrula sp. LORANTHACEAE T. Choopan et al. 2018-201 Chaiyaphum/Thailand
425 80570 Scurrula sp. LORANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-385 Shan State/Myanmar
426 3451 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3451 Nakhon Si Thammarat/Thailand
427 100816 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-419 Luang Prabang/Laos
428 31654 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 1029 Loei/Thailand
429 31254 Scurrula sp. LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2929 Chiang Mai/Thailand
430 106289 Scurrula sp. LORANTHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 744 Nan/Thailand
431 35737 Scurrula sp. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8592 Mae Hong Son/Thailand
432 122610 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-081 Phongsaly/LAOS
433 118259 Scurrula sp. LORANTHACEAE K. Inthamma 147 Uttaradit/Thailand
434 123001 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-472 Phongsaly/LAOS
435 118344 Scurrula sp. LORANTHACEAE K. Inthamma 232 Uttaradit/Thailand
436 112992 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-24 Ha Giang/VIETNAM
437 120692 Scurrula sp. LORANTHACEAE N. Muangyen 2674 Nan/Thailand
438 94178 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5878 Chiang Mai/Thailand
439 108514 Scurrula sp. LORANTHACEAE T. Choopan et al. 2017-198 Chaiyaphum/Thailand
440 105238 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 6474 Nakhon Sawan/Thailand
441 123519 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-057 Sainyabuli/LAOS
442 111180 Scurrula sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-128 Luang Prabang/Laos
443 73694 Scurrula sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04104 Mae Hong Son/Thailand
444 32609 Scurrula yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser LORANTHACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068919 Kochi/Japan
445 32676 Scurrula yadoriki (Siebold ex Maxim.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi FOK-069871 Kochi/Japan
446 81513 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029129 Chin State/Myanmar
447 81514 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029169 Myanmar
448 81515 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yakawa 029371 Chin State/Myanmar
449 56750 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1940 Nan/Thailand
450 81510 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023416 Chin State/Myanmar
451 81516 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030570 Chin State/Myanmar
452 69109 Taxillus delavayi (Tiegh.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089380 Chin State/Myanmar
453 51986 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi et al. FOK-080132 Kochi/Japan
454 57509 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Takahashi et al. FOK-080132 Kochi/Japan
455 33655 Taxillus kaempferi (DC.) Danser LORANTHACEAE M. Nomura FOK-612922 Kochi/Japan
456 109045 Taxillus limprichtii (Gruning) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 04318 Taiwan
457 109036 Taxillus limprichtii (Gruning) H.S. Kiu var. longiflorus (Lecomte) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05012 Taiwan
458 108874 Taxillus liquidambaricolus (Hayata) Hosokawa LORANTHACEAE C.M.Wang 04365 Taiwan
459 109193 Taxillus liquidambaricolus (Hayata) Hosokawa LORANTHACEAE S.T.Chiu 05470 Taiwan
460 109188 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05492 Taiwan
461 108982 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06514 Taiwan
462 109190 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05490 Taiwan
463 109098 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang, S.Q.Yu & P.F.Lu 08070 Taiwan
464 109101 Taxillus lonicerifolius (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang, S.Q.Yu & P.F.Lu 08062 Taiwan
465 109039 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu & K.C.Yang 04582 Taiwan
466 109175 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 07051 Taiwan
467 109194 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05464 Taiwan
468 109196 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05457 Taiwan
469 109197 Taxillus rhododendricolus (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 05451 Taiwan
470 108984 Taxillus ritozanensis (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06517 Taiwan
471 108985 Taxillus ritozanensis (Hayata) S.T. Chiu LORANTHACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06537 Taiwan
472 109037 Taxillus theifer (Hayata) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 04903 Taiwan
473 109161 Taxillus theifer (Hayata) H.S. Kiu LORANTHACEAE S.T.Chiu 07227 Taiwan
474 45133 Tolypanthus lageniferus (Wight) Tieghem LORANTHACEAE M. Tanaros 536 Ubon Ratchathani/Thailand