ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86796 Calathea sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 090/58 Chiang Mai/Thailand
2 83461 Donax arundastrum Lour. MARANTACEAE Ubonwan Upho UBON 911 Songkhla/Thailand
3 41059 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 1001 Phangnga/Thailand
4 21645 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3033 Chanthaburi/Thailand
5 27825 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 577 Chanthaburi/Thailand
6 110450 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5568 Kanchanaburi/Thailand
7 89263 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 8111 Sukhothai/Thailand
8 110558 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5673 Kanchanaburi/Thailand
9 23113 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3408 Philippines
10 82794 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7695 Sukhothai/Thailand
11 23115 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3410 Philippines
12 84252 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
13 24870 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3524 Laguna/Philippines
14 78999 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-195 Xaignabouri/Laos
15 85043 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3278 Phayao/Thailand
16 82664 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7565 Sukhothai/Thailand
17 95888 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 1844 Kanchanaburi/Thailand
18 40685 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
19 28188 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2080 Phangnga/Thailand
20 92841 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Turreira Garcia 623 Stung Treng/Cambodia
21 92838 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE D. Argyriou 626 Stung Treng/Cambodia
22 88481 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 333 Phayao/Thailand
23 90774 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3382 Phayao/Thailand
24 31185 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2860 Nan/Thailand
25 31819 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 1532 Satun/Thailand
26 90568 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 831 Phayao/Thailand
27 32198 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE J.F. Maxwell 06-199 Krabi/Thailand
28 102554 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE V. Nguanchoo 811 Nan/Thailand
29 20824 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2942 Kanchanaburi/Thailand
30 13937 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga & S. Watthana 603 Phayao/Thailand
31 121574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0477 Chaiyaphum/Thailand
32 17057 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2386 Satun/Thailand
33 56709 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N361 Songkhla/Thailand
34 52565 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1652 Nan/Thailand
35 51574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1247 Nan/Thailand
36 65181 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Srithi 263 Nan/Thailand
37 19878 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana 1180 Kanchanaburi/Thailand
38 56711 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N388 Songkhla/Thailand
39 122593 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1553 Phrae/THAILAND
40 7307 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Nanakorn et al. 7307 Phatthalung/Thailand
41 127394 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5902 Chaiyaphum/THAILAND
42 124690 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 3267 Kanchanaburi/Thailand
43 116338 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0016 Chaiyaphum/Thailand
44 11858 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Sasrirat 63 Phetchaburi/Thailand
45 76130 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 6675 Chanthaburi/Thailand
46 12981 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Larsen et al. 45795 Phatthalung/Thailand
47 22985 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3306 Trat/Thailand
48 23001 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3322 Phangnga/Thailand
49 23014 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3335 Kuala Lumpur/Malaysia
50 75699 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Phaosrichai 57 Phangnga/Thailand
51 37863 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE M. Norsaengsri 3829 Chaiyaphum/Thailand
52 29879 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE C. Maknoi 1471 Phitsanulok/Thailand
53 38217 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Wessumritt 152 Chumphon/Thailand
54 23034 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3355 Prachin Buri/Thailand
55 85607 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 8306 Sukhothai/Thailand
56 85334 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 7982 Sukhothai/Thailand
57 86434 Donax sp. MARANTACEAE M. Wongnak 381 Tak/Thailand
58 85160 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 269 Phangnga/Thailand
59 48710 Donax sp. MARANTACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-1064 Luzon/Philippines
60 97075 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 459 Nakhon Si Thammarat/Thailand
61 101102 Donax sp. MARANTACEAE W. Pongamornkul 6123 Nan/Thailand
62 85139 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 248 Trang/Thailand
63 15421 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 613 Chiang Mai/Thailand
64 114588 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4937 Lampang/Thailand
65 45979 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3891 Phetchabun/Thailand
66 20825 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 2943 Kanchanaburi/Thailand
67 96118 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4302 Lampang/Thailand
68 15375 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1805 Lampang/Thailand
69 70512 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3379 Tak/Thailand
70 95348 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4160 Lampang/Thailand
71 14420 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1726 Phitsanulok/Thailand
72 127669 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2636 Kanchanaburi/THAILAND
73 21636 Halopegia sp. MARANTACEAE P. Suksathan 3024 Kamphaeng Phet/Thailand
74 51084 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE W. Pongamornkul 2690 Phayao/Thailand
75 44993 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Yaovanit Polpim HN1438 Chiang Mai/Thailand
76 65182 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE K. Srithi 114 Nan/Thailand
77 78359 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 126 Chiang Mai/Thailand
78 69674 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 542 Chiang Mai/Thailand
79 93837 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020655 Mandalay/Myanmar
80 86872 Maranta sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 165/58 Chiang Mai/Thailand
81 23124 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3419 Philippines
82 24872 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3526 Aurora/Philippines
83 24871 Monophrynium simplex Elmer MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3525 Laguna/Philippines
84 24877 Phacelophrynium cylindricum Merr. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3531 Catanduanes/Philippines
85 23114 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3409 Philippines
86 24873 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3527 Aurora/Philippines
87 24874 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3528 Catanduanes/Philippines
88 23112 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3407 Philippines
89 24876 Phacelophrynium maximum (Blume) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3530 Catanduanes/Philippines
90 24875 Phacelophrynium sp. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3529 Catanduanes/Philippines
91 45658 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE D. Khrueasan MS-10 Chiang Mai/Thailand
92 47206 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE Chusie KY24 Mae Hong Son/Thailand
93 29373 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE S. Watthana 2048 Phangnga/Thailand
94 44951 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE Piyawan Winichainan HN1158 Chiang Mai/Thailand
95 19413.1 Phrynium dispermum Gagnep. MARANTACEAE P. Suksathan s.n. Mae Hong Son/Thailand
96 20841 Phrynium hainanense T.L. Wu & S.J.Chen MARANTACEAE P. Triboun SN. 20841 Tak/Thailand
97 113885 Phrynium hainanense T.L. Wu & S.J.Chen MARANTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-135 Phongsaly/LAOS
98 20850 Phrynium hainanense T.L. Wu & S.J.Chen MARANTACEAE P. Suksathan 2967 Tak/Thailand
99 20372 Phrynium hirtum Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 2929 Yala/Thailand
100 3096 Phrynium imbricatum Roxb. MARANTACEAE W. Nanakorn et al. 3096 Loei/Thailand