ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 46338 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE M. Norsaengsri 3331.1 Udon Thani/Thailand
2 77646 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE M. Norsaengsri 11570 Sukhothai/Thailand
3 77041 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE V. Nguanchoo 486 Chiang Mai/Thailand
4 66304 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 3343 Mae Hong Son/Thailand
5 65206 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE K. Srithi 275 Nan/Thailand
6 59966 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2125 Nan/Thailand
7 57573 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 8 Phatthalung/Thailand
8 56413 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE S. Sang 359 Chiang Mai/Thailand
9 83355 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 39 Chiang Mai/Thailand
10 47122 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE Chusie KY58 Mae Hong Son/Thailand
11 83462 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE Ubonwan Upho UBON 243 Phatthalung/Thailand
12 45644 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE D. Khrueasan MS424 Chiang Mai/Thailand
13 44910 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE Piyawan Winichainan HN1021 Chiang Mai/Thailand
14 38701 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE S. Watthana 2925 Phangnga/Thailand
15 35961 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE Jatupol K. 08-302 Chiang Mai/Thailand
16 30809 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE J.F. Maxwell 07-10 Chiang Rai/Thailand
17 27416 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE P. Kumphet sn. 100 Chiang Mai/Thailand
18 27349 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE P. Kumphet sn. 33 Chiang Mai/Thailand
19 11838 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE S. Sasrirat 43 Phetchaburi/Thailand
20 51154 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 2760 Chiang Rai/Thailand
21 101753 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 041 Chiang Mai/Thailand
22 111793 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 6609 Chiang Mai/Thailand
23 111792 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 6608 Nan/Thailand
24 111791 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 6607 Tak/Thailand
25 110834 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE N. Muangyen 2047 Nan/Thailand
26 81718 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE M. Norsaengsri 11753 Chiang Rai/Thailand
27 116687 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-310 Xaignabouri/LAOS
28 115355 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 890 Chiang Rai/Thailand
29 105771 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE Pimsiri PN035 Chiang Mai/Thailand
30 97449 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 103 Chiang Mai/Thailand
31 95887 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE N. Muangyen 1843 Kanchanaburi/Thailand
32 95622 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 5983 Chiang Mai/Thailand
33 93611 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5794 Chiang Mai/Thailand
34 93524 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5400 Chiang Mai/Thailand
35 120726 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE N. Muangyen 2708 Nan/Thailand
36 91147 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3514 Phayao/Thailand
37 89379 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE W. Pongamornkul 5479 Nan/Thailand
38 42016 Angiopteris fokiensis Hiron. MARATTIACEAE Expedition team 35085 Yunnan/China
39 126221 Angiopteris helferiana C.Presl MARATTIACEAE Law Shine 096448 MYANMAR
40 108764 Angiopteris lygodiifolia Rosenst. MARATTIACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 04961 Taiwan
41 109136 Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. MARATTIACEAE S.T.Chiu, C.C.Tsai & P.F.Lu et al. 07531 Taiwan
42 109509 Angiopteris palmiformis (Cav.) C. Chr. MARATTIACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15311 Taiwan
43 116276 Angiopteris sp. MARATTIACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6928 Chiang Mai/Thailand
44 11195 Marattia sambucina Blume MARATTIACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep 4333 Khanh Hoa/Vietnam