ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 98666 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143 Luang Prabang/Laos
102 83987 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 305 Trat/Thailand
103 86716 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 010/58 Chiang Mai/Thailand
104 102517 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 768 Nan/Thailand
105 38658 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE S. Watthana 2882 Phuket/Thailand
106 27525 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 712 Loei/Thailand
107 121163 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 3145 Nan/Thailand
108 117773 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-143 Sainyabuli/LAOS
109 118037 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-407 Sainyabuli/LAOS
110 50378 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750 Chiang Mai/Thailand
111 67705 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 15 Mae Hong Son/Thailand
112 34952 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1756 Mae Hong Son/Thailand
113 67060 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 3642 Mae Hong Son/Thailand
114 67090 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 3672 Chiang Mai/Thailand
115 89868 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ4 Chiang Mai/Thailand
116 65200 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE K. Srithi 80 Nan/Thailand
117 120687 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 2669 Nan/Thailand
118 120972 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 2954 Bueang Kan/Thailand
119 48138 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Boonprakop 0111 Loei/Thailand
120 34239 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2163 Chiang Mai/Thailand
121 34955 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1759 Mae Hong Son/Thailand
122 34227 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2151 Chiang Mai/Thailand
123 55140 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 163 Sakon Nakhon/Thailand
124 63379 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 7552 Yunnan/China
125 55141 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Nong Khai/Thailand
126 122928 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-398 Phongsaly/LAOS
127 61838 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Ling Shein Man 087326 Chin State/Myanmar
128 124978 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 3554 Nan/Thailand
129 59992 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152 Nan/Thailand
130 56505 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146 Chin State/Myanmar
131 31995 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Pranee Palee 918 Chiang Rai/Thailand
132 57553 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Wanisa Kantamanee 30 Songkhla/Thailand
133 93391 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Alisa Narai 02 Chiang Mai/Thailand
134 64958 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Ajintaiyasil 024 Chiang Mai/Thailand
135 114137 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-387 Phongsaly/LAOS
136 87373 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215 Sainyabuli/Laos
137 47933 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 7101 Tak/Thailand
138 95008 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Ploy Hutasing 036 Chiang Mai/Thailand
139 37247 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 2361 Phangnga/Thailand
140 112752 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 2239 Kanchanaburi/Thailand
141 37090 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4658 Trat/Thailand
142 14961 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501 Nakhon Si Thammarat/Thailand
143 113363 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-64 Phongsaly/LAOS
144 85058 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3293 Lampang/Thailand
145 74472 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 8406 Yunnan/China
146 47345 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012 Chiang Mai/Thailand
147 117693 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-063 Sainyabuli/LAOS
148 48172 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Boonprakop 0192 Nong Khai/Thailand
149 117275 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 2542 Kanchanaburi/Thailand
150 94784 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Chusie & K. Srithi HBY224 Nan/Thailand
151 35896 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Jatupol K. 08-237 Chiang Mai/Thailand
152 35169 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 2397 Phangnga/Thailand
153 94504 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1631 Nan/Thailand
154 115343 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 878 Chiang Rai/Thailand
155 69634 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 201 Chiang Mai/Thailand
156 69630 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 252 Chiang Mai/Thailand
157 69431 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 7032 Yunnan/China
158 69416 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 6833 Yunnan/China
159 69244 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 6858 Yunnan/China
160 50268 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE H. Takahashi T-62903 Chiang Mai/Thailand
161 93065 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Turreira-Garcia 119 Preah Vihear/Cambodia
162 113887 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-137 Phongsaly/LAOS
163 95057 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO063 Chiang Mai/Thailand
164 83095 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4630 Chiang Mai/Thailand
165 123672 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-209 Sainyabuli/LAOS
166 74045 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE K. Khwan 181 Chiang Mai/Thailand
167 109557 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/Thailand
168 71861 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE B. Pantarod 72 Nan/Thailand
169 75726 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4311 Mae Hong Son/Thailand
170 23223 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 244 Chiang Mai/Thailand
171 78077 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4422 Mae Hong Son/Thailand
172 83221 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4756 Chiang Mai/Thailand
173 84075 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4861 Chiang Mai/Thailand
174 101297 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/Thailand
175 101962 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE Phiangphak Sukkharak 17 Chiang Mai/Thailand
176 123722 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-259 Sainyabuli/LAOS
177 13042 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 212 Chiang Mai/Thailand
178 15347 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 454 Chiang Mai/Thailand
179 11234 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Sucheera 2 Chiang Mai/Thailand
180 101265 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE N. Muangyen AKN 009 Chiang Mai/Thailand
181 17865 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 516 Chiang Mai/Thailand
182 71951 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
183 44994 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Yaovanit Polpim HN1439 Chiang Mai/Thailand
184 44959 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Piyawan Winichainan HN1159 Chiang Mai/Thailand
185 12373 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE P. Suksathan 1268 Phitsanulok/Thailand
186 24589 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 24589 Chiang Mai/Thailand
187 8999 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 8999 Chiang Mai/Thailand
188 94329 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1456 Surin/Thailand
189 55139 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
190 36769 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4513 Trat/Thailand
191 72724 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE C. Maknoi 4959 Phitsanulok/Thailand
192 110495 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5611 Kanchanaburi/Thailand
193 47449 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 104 Rayong/Thailand
194 55138 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 606 Sakon Nakhon/Thailand
195 78129 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4474 Chiang Mai/Thailand
196 80781 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Phoutthavong et al. 528 Luang Prabang/Laos
197 38231 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Wessumritt 181 Rayong/Thailand
198 23383 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 59 Rayong/Thailand
199 98472 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-352 Luang Prabang/Laos
200 25000 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 453 Chanthaburi/Thailand