ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 59975 Cyclea polypetala Dunn MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2134 Nan/Thailand
102 37467 Cyclea polypetala Dunn MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-284 Chiang Rai/Thailand
103 18125 Cyclea polypetala Dunn MENISPERMACEAE P. Srisanga 1678 Nan/Thailand
104 78758 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081175 Chin State/Myanmar
105 76690 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11126 Mae Hong Son/Thailand
106 78571 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 092941 Chin State/Myanmar
107 86072 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-076 Luang Prabang/Laos
108 78757 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035725 Chin State/Myanmar
109 81904 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11938 Lampang/Thailand
110 78756 Cyclea sp. MENISPERMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030462 Chin State/Myanmar
111 95093 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-132 Luang Prabang/Laos
112 81403 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12198 Chiang Mai/Thailand
113 38547 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2319 Loei/Thailand
114 125096 Cyclea sp. MENISPERMACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 718 Phrae/Thailand
115 123316 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-310 Phongsaly/LAOS
116 121237 Cyclea sp. MENISPERMACEAE N. Boonruang 0298 Chaiyaphum/Thailand
117 118986 Cyclea sp. MENISPERMACEAE K. Inthamma 573 Loei/Thailand
118 116886 Cyclea sp. MENISPERMACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-078 Phongsaly/LAOS
119 116526 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-150 Xaignabouri/LAOS
120 115354 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 889 Chiang Rai/Thailand
121 113988 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-238 Phongsaly/LAOS
122 114065 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-315 Phongsaly/LAOS
123 34960 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1764 Mae Hong Son/Thailand
124 40410 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 2781 Loei/Thailand
125 111133 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-081 Luang Prabang/Laos
126 75791 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094506 Chin State/Myanmar
127 64531 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3080 Mae Hong Son/Thailand
128 101074 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6095 Nan/Thailand
129 109854 Cyclea sp. MENISPERMACEAE TLBG 243 Chiang Mai/Thailand
130 75446 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095103 Chin State/Myanmar
131 107493 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-270 Phongsaly/Laos
132 72685 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4920 Phitsanulok/Thailand
133 71585 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1001 Lamphun/Thailand
134 53730 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3011 Phitsanulok/Thailand
135 37859 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3825 Chaiyaphum/Thailand
136 111247 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-195 Luang Prabang/Laos
137 66712 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4206 Phitsanulok/Thailand
138 66874 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3457 Mae Hong Son/Thailand
139 78946 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 14-16 Chiang Mai/Thailand
140 31913 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi 1357 Loei/Thailand
141 32270 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-412 Kanchanaburi/Thailand
142 42878 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3453 Phetchabun/Thailand
143 38558 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2330 Loei/Thailand
144 58656 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9691 Uttaradit/Thailand
145 119109 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE N. Boonruang 0219 Chaiyaphum/Thailand
146 101714 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6255 Nan/Thailand
147 121393 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE N. Boonruang 0454 Chaiyaphum/Thailand
148 95279 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4090 Lampang/Thailand
149 114611 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4960 Lampang/Thailand
150 90453 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-375 Luang Prabang/Laos
151 14314 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 400 Chiang Mai/Thailand
152 9027 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9027 Chiang Mai/Thailand
153 6898 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6898 Chiang Mai/Thailand
154 74978 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 6624 Phetchabun/Thailand
155 37138 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 2020 Loei/Thailand
156 5241 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 5241 Chiang Mai/Thailand
157 83473 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 727 Narathiwat/Thailand
158 74756 Haematocarpus sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04230 Mae Hong Son/Thailand
159 23188 Haematocarpus validus (Miers) Bakh.f. ex Forman MENISPERMACEAE P. Srisanga 2568 Nan/Thailand
160 35110 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2188 Mae Hong Son/Thailand
161 19548 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 594 Mae Hong Son/Thailand
162 15348 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 455 Chiang Mai/Thailand
163 9137 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9137 Chiang Mai/Thailand
164 41692 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-172 Chonburi/Thailand
165 8035 Menispermum sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 8035 Loei/Thailand
166 33974 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-23 Phetchaburi/Thailand
167 39963 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 5070 Khon Kaen/Thailand
168 92478 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE L. Kamkom 016 Khon Kaen/Thailand
169 60043 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2204 Nan/Thailand
170 59251 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9788 Chiang Rai/Thailand
171 23236 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 257 Chiang Mai/Thailand
172 9049 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson 23 Nan/Thailand
173 62621 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D3) 2874 Chiang Mai/Thailand
174 102426 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 663 Nan/Thailand
175 14344 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 430 Chiang Mai/Thailand
176 9256 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson s.n. Nan/Thailand
177 102451 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 694 Nan/Thailand
178 117909 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-279 Sainyabuli/LAOS
179 105970 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6446 Chiang Mai/Thailand
180 84588 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3830 Mae Hong Son/Thailand
181 75657 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Tanming 545 Mae Hong Son/Thailand
182 32284 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-448 Chiang Rai/Thailand
183 51847 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7902 Chiang Rai/Thailand
184 23302 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 948 Chiang Mai/Thailand
185 65191 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Srithi 155 Nan/Thailand
186 113584 Parabaena sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-285 Phongsaly/LAOS
187 79019 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-215 Xaignabouri/Laos
188 78982 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-178 Xaignabouri/Laos
189 108971 Pericampylus formosanus Diels MENISPERMACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06611 Taiwan
190 101138 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6159 Nan/Thailand
191 9147 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9147 Chiang Mai/Thailand
192 19501 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 668 Chiang Mai/Thailand
193 19506 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 673 Mae Hong Son/Thailand
194 104279 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Kamonnate 844 Chiang Mai/Thailand
195 74759 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04233 Mae Hong Son/Thailand
196 116258 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6910 Chiang Mai/Thailand
197 74758 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04232 Mae Hong Son/Thailand
198 7157 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7157 Songkhla/Thailand
199 11074 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 92 Chiang Mai/Thailand
200 14300 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 871 Phrae/Thailand