ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 78563 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092392 Chin State/Myanmar
402 70102 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3722 Mae Hong Son/Thailand
403 78556 Stephania sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 093079 Chin State/Myanmar
404 50755 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Watthana 3482 Mae Hong Son/Thailand
405 51066 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2672 Chiang Mai/Thailand
406 69145 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089199 Chin State/Myanmar
407 118993 Stephania sp. MENISPERMACEAE K. Inthamma 580 Loei/Thailand
408 118900 Stephania sp. MENISPERMACEAE K. Inthamma 478 Phitsanulok/Thailand
409 66813 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 10411 Mae Hong Son/Thailand
410 118743 Stephania sp. MENISPERMACEAE N. Boonruang 0093 Chaiyaphum/Thailand
411 66511 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3330 Saraburi/Thailand
412 66473 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3292 Saraburi/Thailand
413 47209 Stephania sp. MENISPERMACEAE Chusie KY400 Mae Hong Son/Thailand
414 53823 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3104 Trat/Thailand
415 70429 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3296 Phitsanulok/Thailand
416 54046 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8230 Chiang Mai/Thailand
417 105728 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6921 Phetchabun/Thailand
418 56372 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9009 Chiang Rai/Thailand
419 104310 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Kamonnate 876 Chiang Mai/Thailand
420 104645 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5789 Phetchabun/Thailand
421 11816 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Sasrirat 21 Phetchaburi/Thailand
422 63533 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6585 Khon Kaen/Thailand
423 58063 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9815 Khon Kaen/Thailand
424 105727 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6920 Phetchabun/Thailand
425 62115 Stephania sp. MENISPERMACEAE D. Khrueasan MS372 Chiang Mai/Thailand
426 105027 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6216 Phetchabun/Thailand
427 105593 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7021 Phetchabun/Thailand
428 107083 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4848 Phitsanulok/Thailand
429 75585 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094599 Chin State/Myanmar
430 69124 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089398 Chin State/Myanmar
431 74864 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10846 Chiang Mai/Thailand
432 75083 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2527 Houa Phan/Laos
433 19498 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 665 Chiang Mai/Thailand
434 75101 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2488 Houa Phan/Laos
435 42090 Stephania sp. MENISPERMACEAE Wang Hong 6346 Yunnan/China
436 39717 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 4824 Khon Kaen/Thailand
437 9308 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9308 Loei/Thailand
438 76019 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094747 Chin State/Myanmar
439 105646 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7074 Phetchabun/Thailand
440 120574 Stephania sp. MENISPERMACEAE N. Muangyen 2340 Kanchanaburi/Thailand
441 65197 Stephania sp. MENISPERMACEAE K. Srithi 108 Nan/Thailand
442 78561 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092528 Chin State/Myanmar
443 78562 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092471 Chin State/Myanmar
444 75107 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2497 Houa Phan/Laos
445 73172 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11342 Mae Hong Son/Thailand
446 101680 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6221 Chiang Mai/Thailand
447 72801 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 10907 Mae Hong Son/Thailand
448 17055 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Suksathan 2384 Satun/Thailand
449 73167 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11337 Mae Hong Son/Thailand
450 74743 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04217 Mae Hong Son/Thailand
451 115405 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5249 Phetchabun/Thailand
452 115396 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5241 Phetchabun/Thailand
453 73727 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04137 Mae Hong Son/Thailand
454 45648 Stephania sp. MENISPERMACEAE D. Khrueasan MS551 Chiang Mai/Thailand
455 46565 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3536 Nong Khai/Thailand
456 116131 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180914-44 Loei/Thailand
457 82089 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12121 Phayao/Thailand
458 121365 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE N. Boonruang 0426 Chaiyaphum/Thailand
459 53273 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7741 Khon Kaen/Thailand
460 53274 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7742 Khon Kaen/Thailand
461 109520 Stephania tetrandra S. Moore MENISPERMACEAE T.Y.A.Yang, T.Y.Jan & P.W.Chang 12993 Taiwan
462 11037 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
463 95365 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4177 Lampang/Thailand
464 56737 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1927 Nan/Thailand
465 64161 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2563 Phayao/Thailand
466 108621 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5223 Kanchanaburi/Thailand
467 96135 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4319 Lampang/Thailand
468 96076 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4260 Lampang/Thailand
469 85111 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3346 Phayao/Thailand
470 115739 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180321-35 Loei/Thailand
471 11544 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE P. Suksathan 1154 Chiang Mai/Thailand
472 38649 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2499 Chiang Mai/Thailand
473 38555 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2327 Loei/Thailand
474 20633 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1532 Chiang Mai/Thailand
475 83472 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 1023 Phatthalung/Thailand
476 6884 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6884 Chiang Mai/Thailand
477 70138 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE N. Muangyen 0025 Chiang Mai/Thailand
478 119089 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE N. Boonruang 0197 Chaiyaphum/Thailand
479 96678 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 194/60 Chiang Mai/Thailand
480 81341 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 7523 Sukhothai/Thailand
481 66128 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 6830 Trat/Thailand
482 52959 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 3958 Phitsanulok/Thailand
483 96989 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4809 Phitsanulok/Thailand
484 7646 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7646 Chiang Mai/Thailand
485 53254 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7722 Khon Kaen/Thailand
486 76740 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4662 Phitsanulok/Thailand
487 57109 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 224 Khon Kaen/Thailand
488 57704 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4123 Phitsanulok/Thailand
489 81178 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 7360 Sukhothai/Thailand
490 67322 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8145 Phitsanulok/Thailand
491 93290 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE D. Argyriou 568 Stung Treng/Cambodia
492 68325 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4428 Phitsanulok/Thailand
493 27343 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 27 Chiang Mai/Thailand
494 72690 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4925 Phitsanulok/Thailand
495 66639 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4141 Phitsanulok/Thailand
496 70316 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 98 Trat/Thailand
497 108488 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE T. Choopan et al. 2018-58 Maha Sarakham/Thailand
498 68231 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4336 Phitsanulok/Thailand
499 68411 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4514 Phitsanulok/Thailand
500 118719 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE N. Boonruang 0068 Chaiyaphum/Thailand