ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 77949 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE C. Maknoi 5145 Nakhon Sawan/Thailand
2 27381 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE P. Kumphet sn. 65 Chiang Mai/Thailand
3 33178 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Warintorn K. 08-162 Chiang Mai/Thailand
4 33217 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Warintorn K. 08-201 Chiang Mai/Thailand
5 41356 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE M. Norsaengsri 4028 Khon Kaen/Thailand
6 45397 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE N. Romkham 47 Chiang Mai/Thailand
7 45412 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE N. Romkham 62 Lamphun/Thailand
8 45484 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE N. Romkham 134 Lamphun/Thailand
9 24903 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE K. Kertsawang 351 Rayong/Thailand
10 55921 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE M.Z. Zaruwa 3 Chiang Mai/Thailand
11 118207 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Pharida PS005 Nakhon Sawan/Thailand
12 86730 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE C. Glamwaewwong 024/58 Chiang Mai/Thailand
13 87698 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Saensouk et al. 84 Maha Sarakham/Thailand
14 88711 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 562 Loei/Thailand
15 93855 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020682 Mandalay/Myanmar
16 103322 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Phanita Vonghirundecha 01 Pattani/Thailand
17 104029 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Jatinya Pangkot 74 Chiang Mai/Thailand
18 109746 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE Kanokpan Nhoodang 23 Chiang Mai/Thailand
19 46537 Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE W. Pongamornkul 2614 Chiang Mai/Thailand