ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 49422 Jasminum decipiens P.S.Green OLEACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1222 Loei/Thailand
202 15911 Jasminum decipiens P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga & C. Puff 1089 Nan/Thailand
203 18230 Jasminum decipiens P.S.Green OLEACEAE M. Norsaengsri 1001 Loei/Thailand
204 16128 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE P. Suksathan 1992 Mae Hong Son/Thailand
205 12793 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE S. Watthana & P. Srisanga 189 Mae Hong Son/Thailand
206 13928 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE P. Suksathan 1627 Songkhla/Thailand
207 35001 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE W. Pongamornkul 1805 Mae Hong Son/Thailand
208 47230 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE Chusie KY85 Mae Hong Son/Thailand
209 34998 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE W. Pongamornkul 1802 Mae Hong Son/Thailand
210 34839 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE J.F. Maxwell 08-63 Chiang Mai/Thailand
211 33919 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE J.F. Maxwell 07-689 Chiang Mai/Thailand
212 16364 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE P. Suksathan 2039 Mae Hong Son/Thailand
213 16388 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE P. Suksathan 2063 Mae Hong Son/Thailand
214 44089 Jasminum decussatum Wall. ex G.Don OLEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0064 Trang/Thailand
215 58999 Jasminum dispermum Wall. OLEACEAE Li-Jianwu 361 Yunnan/China
216 69114 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089386 Chin State/Myanmar
217 81641 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030554 Chin State/Myanmar
218 69838 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yanekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035316 Chin State/Myanmar
219 60872 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Ling Shein Man 087262 Chin State/Myanmar
220 60508 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Ling Shein Man 088176 Chin State/Myanmar
221 71759 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091211 Chin State/Myanmar
222 71767 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091219 Chin State/Myanmar
223 61345 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086841 Chin State/Myanmar
224 81634 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097040 Chin State/Myanmar
225 103655 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-10 Chiang Mai/Thailand
226 22897 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE S. Watthana 1739 Chiang Mai/Thailand
227 81642 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030760 Chin State/Myanmar
228 81640 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Jin Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa 029363 Chin State/Myanmar
229 81638 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097420 Chin State/Myanmar
230 81637 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097398 Chin State/Myanmar
231 81635 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097308 Chin State/Myanmar
232 10377 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 54 Chiang Mai/Thailand
233 81639 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097807 Chin State/Myanmar
234 6366 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 6366 Chiang Mai/Thailand
235 81643 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035533 Chin State/Myanmar
236 6122 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 6122 Chiang Mai/Thailand
237 81646 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Kazumi Fujikawa, Ling Shein Mang, Aung Htay & Thaw Min Min Moe 084060 Chin State/Myanmar
238 81645 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Kazumi Fujikawa, Chika Mouri, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050016 Chin State/Myanmar
239 81644 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035750 Chin State/Myanmar
240 5857 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 5857 Chiang Mai/Thailand
241 81636 Jasminum dispermum Wall. subsp. forrestianum (Kobuski) P.S. Green OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097383 Chin State/Myanmar
242 69506 Jasminum duclouxii (H.Le'v.) Rehder OLEACEAE Zhou-Shishun 6973 Yunnan/China
243 59027 Jasminum duclouxii (H.Le'v.) Rehder OLEACEAE Li-Jianwu 322 Yunnan/China
244 3471 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 3471 Nakhon Si Thammarat/Thailand
245 121208 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE N. Boonruang 0269 Chaiyaphum/Thailand
246 78631 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE Law Shein 088415 Chin State/Myanmar
247 58813 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE Zhou-Shishun 3091 Yunnan/China
248 115819 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE K. Wangwasit 180425-14 Loei/Thailand
249 76210 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE C. Maknoi 6756 Trat/Thailand
250 83780 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2807 Tak/Thailand
251 15964 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1877 Chiang Mai/Thailand
252 115936 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE K. Wangwasit 180718-23 Loei/Thailand
253 115806 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE K. Wangwasit 180425-1 Loei/Thailand
254 40422 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE C. Maknoi 2793 Loei/Thailand
255 70272 Jasminum elongatum (P.J.Bergius) Willd. OLEACEAE M. Pinyosak & S. Sawangsawat 85 Rayong/Thailand
256 78633 Jasminum extensum Wall. ex G.Don OLEACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092268 Chin State/Myanmar
257 81647 Jasminum extensum Wall. ex G.Don OLEACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035881 Chin State/Myanmar
258 41232 Jasminum extensum Wall. ex G.Don OLEACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5621 Loei/Thailand
259 78632 Jasminum extensum Wall. ex G.Don OLEACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Ang, Kota Yabe, Myint Hlaing, Tun Tin & Law Shein 090720 Chin State/Myanmar
260 81648 Jasminum flexile Vahl OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097653 Chin State/Myanmar
261 71681 Jasminum flexile Vahl OLEACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091125 Chin State/Myanmar
262 78627 Jasminum flexile Vahl OLEACEAE Ling Shein Man 096296 Chin State/Myanmar
263 61588 Jasminum flexile Vahl OLEACEAE Ling Shein Man 087226 Chin State/Myanmar
264 78628 Jasminum flexile Vahl OLEACEAE Ling Shein Man 091732 Chin State/Myanmar
265 89829 Jasminum funale Decne. OLEACEAE C. Maknoi 4788 Phitsanulok/Thailand
266 76819 Jasminum funale Decne. OLEACEAE W. Tanming 593 Kanchanaburi/Thailand
267 66517 Jasminum funale Decne. OLEACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3336 Saraburi/Thailand
268 72668 Jasminum funale Decne. OLEACEAE C. Maknoi 4903 Phitsanulok/Thailand
269 21660 Jasminum funale Decne. OLEACEAE P. Suksathan 3048 Kanchanaburi/Thailand
270 66471 Jasminum funale Decne. OLEACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3290 Saraburi/Thailand
271 95378 Jasminum funale Decne. OLEACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4190 Lampang/Thailand
272 83664 Jasminum funale Decne. OLEACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
273 49492 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7670 Prachuap Khiri Khan/Thailand
274 49493 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7604 Prachuap Khiri Khan/Thailand
275 49495 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7723 Prachuap Khiri Khan/Thailand
276 50984 Jasminum funale Decne. OLEACEAE M. Norsaengsri 5472 Khon Kaen/Thailand
277 49491 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7651 Prachuap Khiri Khan/Thailand
278 49490 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7605 Prachuap Khiri Khan/Thailand
279 55013 Jasminum funale Decne. OLEACEAE P. Chantaranothai et al. 1204 Sakon Nakhon/Thailand
280 115006 Jasminum funale Decne. OLEACEAE T. Choopan et al. 2018-306 Nakhon Ratchasima/Thailand
281 110244 Jasminum funale Decne. OLEACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5361 Kanchanaburi/Thailand
282 83666 Jasminum funale Decne. OLEACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
283 40630 Jasminum funale Decne. OLEACEAE W. Sanchirat 1 Kanchanaburi/Thailand
284 36829 Jasminum funale Decne. OLEACEAE P. Suksathan 4572 Sakon Nakhon/Thailand
285 83665 Jasminum funale Decne. OLEACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
286 37656 Jasminum funale Decne. OLEACEAE J.F. Maxwell 06-599 Chiang Rai/Thailand
287 1142 Jasminum funale Decne. subsp. sootepense (Craib) P.S. Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 1142 Chiang Mai/Thailand
288 108676 Jasminum funale Decne. subsp. sootepense (Craib) P.S. Green OLEACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5280 Kanchanaburi/Thailand
289 40071 Jasminum funale Decne. subsp. sootepense (Craib) P.S. Green OLEACEAE M. Norsaengsri 5176 Nakhon Ratchasima/Thailand
290 32247 Jasminum funale Decne. subsp. sootepense (Craib) P.S. Green OLEACEAE J.F. Maxwell 06-438 Lamphun/Thailand
291 11845 Jasminum funale Decne. subsp. sootepense (Craib) P.S. Green OLEACEAE S. Sasrirat 50 Phetchaburi/Thailand
292 91 Jasminum grandiflorum (L.) Kobuski OLEACEAE W. Nanakorn et al. 091 Chiang Mai/Thailand
293 52969 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE C. Maknoi 3968 Phitsanulok/Thailand
294 66709 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE C. Maknoi 4203 Phitsanulok/Thailand
295 114578 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4927 Lampang/Thailand
296 7289 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 7289 Phatthalung/Thailand
297 51810 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7865 Chiang Rai/Thailand
298 57705 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE C. Maknoi 4124 Phitsanulok/Thailand
299 113260 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3953 Phayao/Thailand
300 40797 Jasminum harmandianum Gagnep. OLEACEAE S. Watthana 3208 Chiang Mai/Thailand