ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 84969 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4072 Phangnga/Thailand
102 30720 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 2412 Chiang Mai/Thailand
103 114687 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 211 Chiang Mai/Thailand
104 105679 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 138 Chiang Mai/Thailand
105 89516 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4071 Chiang Mai/Thailand
106 14827 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE Lai, Rantai et al. S-69839 Sarawak/Malaysia
107 73524 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Watthana 4170 Phitsanulok/Thailand
108 22901 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Watthana 1743 Chanthaburi/Thailand
109 25315 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1151 Chiang Mai/Thailand
110 28591 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Thongson 513 Phangnga/Thailand
111 64688 Angraecum sesquipedale Thouars ORCHIDACEAE S. Watthana 3773 Chiang Mai/Thailand
112 36462 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3106 Chiang Mai/Thailand
113 29141 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2194 Chiang Mai/Thailand
114 12652 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Intamusik 49 Phitsanulok/Thailand
115 16291 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1148 Nan/Thailand
116 82326 Anoectochilus brevilabris Hook.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4314 Chiang Mai/Thailand
117 10282 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
118 95293 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE T. Pingyot 42 Chiang Mai/Thailand
119 22430 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 119 Chiang Mai/Thailand
120 10817 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10817 Chiang Mai/Thailand
121 50909 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana 3642 Tak/Thailand
122 29138 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2191 Chiang Mai/Thailand
123 92507 Anoectochilus lanceolatus Lindl. ORCHIDACEAE Tripetch 021 Kamphaeng Phet/Thailand
124 38761 Anoectochilus lylie Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2993 Loei/Thailand
125 34029 Anoectochilus lylie Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2631 Chanthaburi/Thailand
126 50114 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-545 Loei/Thailand
127 30329 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1284 Loei/Thailand
128 29111 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2166 Loei/Thailand
129 22232 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 2292 Nan/Thailand
130 12653 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik 50 Phitsanulok/Thailand
131 52218 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1460 Nan/Thailand
132 56983 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2068 Nan/Thailand
133 21815 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1607 Phitsanulok/Thailand
134 122685 Anoectochilus sp. ORCHIDACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-155 Phongsaly/LAOS
135 31912 Anoectochilus sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1220 Loei/Thailand
136 30753 Anoectochilus tortus (King & Pantl.) King & Pantl. ORCHIDACEAE S. Watthana 2447 Chiang Mai/Thailand
137 9973 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 9973 Chiang Mai/Thailand
138 4774 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 4774 Mae Hong Son/Thailand
139 93514 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE T. Pingyot 37 Chiang Mai/Thailand
140 1928 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 1928 Chiang Mai/Thailand
141 101777 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 073 Chiang Mai/Thailand
142 77773 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Tanming 739 Chiang Mai/Thailand
143 11426 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik s.n. Chiang Mai/Thailand
144 13625 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 1391 Chiang Mai/Thailand
145 16289 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1146 Nan/Thailand
146 12673 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
147 87139 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE Hubert Kurzweil HK 2193 Chiang Mai/Thailand
148 34545 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 4351 Chiang Mai/Thailand
149 29144 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & S. Damapong 2199 Chiang Rai/Thailand
150 21586 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
151 88221 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Pongamornkul 5227 Chiang Mai/Thailand
152 47231 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE Chusie KY358 Mae Hong Son/Thailand
153 36442 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3086 Chiang Mai/Thailand
154 21410 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana 1417 Chiang Rai/Thailand
155 21545 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana 1440 Chiang Mai/Thailand
156 12264 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 289 Nan/Thailand
157 121447 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1067 Uttaradit/Thailand
158 10958 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik s.n. Chiang Mai/Thailand
159 42754 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6219 Uttaradit/Thailand
160 28535 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Pumicong 416 Nan/Thailand
161 28568 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2156 Chiang Mai/Thailand
162 34542 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE P. Suksathan 4347 Chiang Mai/Thailand
163 36098 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2466 Chiang Mai/Thailand
164 12638 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12638 Chiang Mai/Thailand
165 82140 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4120 Phitsanulok/Thailand
166 41295 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 3309 Chiang Mai/Thailand
167 67818 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 10498 Mae Hong Son/Thailand
168 28712 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 345 Chiang Mai/Thailand
169 11946 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11946 Chiang Mai/Thailand
170 1333 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 1333 Chiang Mai/Thailand
171 4822 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 4822 Chiang Mai/Thailand
172 87137 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE Hubert Kurzweil HK 2184 Chiang Mai/Thailand
173 27106 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 1833 Chiang Mai/Thailand
174 7076 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 7076 Chiang Mai/Thailand
175 15140 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 540 Nakhon Si Thammarat/Thailand
176 29388 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE P. Suksathan 3520 Yala/Thailand
177 37638 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE J.F. Maxwell 06-578 Krabi/Thailand
178 118551 Apostasia nuda R.Brown ORCHIDACEAE K. Kertsawang 3857 Phangnga/Thailand
179 83423 Apostasia nuda R.Brown ORCHIDACEAE Ubonwan Upho UBON 334 Phatthalung/Thailand
180 20940 Apostasia odorata Blume ORCHIDACEAE P. Srisanga 1952 Nan/Thailand
181 44133 Apostasia odorata Blume ORCHIDACEAE S. Gardner ST2423 Nakhon Si Thammarat/Thailand
182 116394 Apostasia sp. ORCHIDACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-018 Xaignabouri/LAOS
183 123479 Apostasia sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-017 Sainyabuli/LAOS
184 97407 Apostasia sp. ORCHIDACEAE QBG. Staff s.n. Chiang Rai/Thailand
185 31006 Apostasia sp. ORCHIDACEAE K. Kertsawang 712 Trat/Thailand
186 87300 Apostasia sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-142 Sainyabuli/Laos
187 25797 Apostasia sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 333 Trang/Thailand
188 88037 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE C. Maknoi 7723 Sukhothai/Thailand
189 73540 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4187 Chiang Mai/Thailand
190 17550 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
191 63976 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 134 Trat/Thailand
192 14920 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 460 Nakhon Si Thammarat/Thailand
193 38559 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2331 Loei/Thailand
194 56639 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Puangpen et al. N368 Songkhla/Thailand
195 56640 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Puangpen et al. N547 Songkhla/Thailand
196 13921 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE P. Suksathan 1620 Songkhla/Thailand
197 3233 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 3233 Loei/Thailand
198 17186 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE P. Suksathan 2495 Phangnga/Thailand
199 43214 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Tao Guo-da 9016 Yunnan/China
200 6836 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 6836 Chiang Mai/Thailand